Podejmując pracę każdy zwraca uwagę na rodzaj umowy jaką może nam zaoferować przyszły pracodawca, lecz niestety nie zawsze może to być jak większość woli umowa o pracę. Każdemu przyszłemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zależy na takiej umowie, aby mógł odprowadzać składki. Ale jak wcześniej wspomniano nie zawsze otrzymamy umowę o pracę, może to być umowa o dzieło lub zlecenie. W tym artykule zajmiemy się kwestią umowy zlecenie. A konkretnie taki temat jak umowa zlecenie- składki, gdyż każdego nurtuje pytanie jak to wygląda będąc na tej umowie i czy są te składki odprowadzane. Na pewno umowa zlecenie to mniej praw i przywilejów ale za to duża elastyczność, co dla niektórych wypada korzystniej. Jedno trzeba pamiętać że umowa ta jest umową cywilnoprawną, oznacza to że zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie jak w przypadku umowy o pracę, Kodeksu pracy. Dla pracodawcy natomiast umowa zlecenie to niższy koszt, wynagrodzenie nie musi być wypłacane co miesiąc, zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią no i umowa ta niekoniecznie musi być odpłatna. W takiej umowie na pewno musi być określenie stron umowy, opis zlecenia oraz określenie zakresu współpracy, termin i wynagrodzenie, odpowiedzialność. Po krótkim objaśnieniu co to jest ta umowa, przejdźmy do meritum naszego tematu co ze składkami? Umowa zlecenie stanowi podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego, regularne opłacanie składek z czasem sprawia że nabywamy prawo do świadczeń finansowych ze środków publicznych. Czyli doraźną pomoc lekarską, zabiegi, operacje czy po prostu wizyty u specjalistów. Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne zleceniodawca zgłaszając pracownika, jest zobowiązany wypełnić druk ZUS ZZA. Do obowiązków zatrudnionego natomiast należy również odejmowanie odpowiedniej sumy od wynagrodzenia zleceniodawcy i przekazywanie jej na konto ZUS, razem z innymi składkami. Jeśli chodzi o wymiar opłaty to wynosi ona 9% wysokości dochodu, jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę. Obowiązek opłacania tych składek nie występuje gdy zleceniobiorca jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat, lub jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą. W zasadzie umowa zlecenia właściwie zawsze pociąga za sobą obowiązek opłacania składek zdrowotnych. Tak więc regularne opłacanie składek daje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wymieniamy tu opiekę nad kobietą w ciąży, rehabilitacja czy leki. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie emerytalne to od dochodów z tytułu umowy zlecenia odprowadza się składki na ubezpieczenie, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie emerytalne co jest obowiązkowe. Chociaż praca na tej umowie nie wlicza się w żaden sposób do stażu pracy to bierze się pod uwagę czas kiedy dana osoba była zleceniobiorcą i opłacania składki emerytalnej. Tak właśnie wygląda to od strony prawnej, jeżeli chodzi o kwestię odprowadzania poszczególnych składek na ubezpieczenie i innych. Można stwierdzić że nie wygląda to tak źle, ale na pewno tracimy na tym, że mamy mniej przywilejów, za to elastyczny czas wykonania danego zlecenia. Tak więc temat „umowa zlecenie – składki” został wyjaśniony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here