Kto ma obowiązek publikacji sprawozdań finansowych?

Publikacja sprawozdań finansowych jest ważnym obowiązkiem dla wielu podmiotów gospodarczych. W Polsce istnieje wiele przepisów regulujących tę kwestię, które określają, kto jest zobowiązany do publikacji takich dokumentów. Poniżej przedstawiamy informacje na ten temat, aby pomóc Ci zrozumieć, kto ma obowiązek publikacji sprawozdań finansowych.

Kto jest zobowiązany do publikacji sprawozdań finansowych?

W Polsce obowiązek publikacji sprawozdań finansowych dotyczy różnych podmiotów gospodarczych, takich jak:

 • Spółki akcyjne (SA)
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
 • Spółki komandytowo-akcyjne (Sp. k.-a.)
 • Spółki komandytowe (Sp. k.)
 • Spółki jawne (S.j.)
 • Spółki partnerskie (Sp. p.)
 • Spółki cywilne (S.c.)
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje

W przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów, obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości.

Jakie dokumenty finansowe należy opublikować?

Podmioty gospodarcze zobowiązane są do publikacji następujących dokumentów finansowych:

 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie z działalności
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Sprawozdanie z zmian w kapitale własnym
 • Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym dokumentem, który przedstawia informacje o sytuacji finansowej, wynikach finansowych oraz zmianach w kapitale własnym podmiotu gospodarczego. Pozostałe dokumenty uzupełniają to sprawozdanie o dodatkowe informacje.

Jakie są terminy publikacji sprawozdań finansowych?

Terminy publikacji sprawozdań finansowych są ściśle określone przez przepisy prawa. W przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, sprawozdanie finansowe musi być opublikowane w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie. Natomiast pozostałe podmioty mają na to czas do końca czerwca roku następującego po roku obrotowym.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania obowiązku publikacji sprawozdań finansowych?

Niedotrzymanie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych może wiązać się z różnymi konsekwencjami. Przede wszystkim, podmioty gospodarcze mogą zostać ukarane grzywną przez organy nadzoru, takie jak Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Ponadto, brak publikacji sprawozdań finansowych może wpłynąć na reputację i wiarygodność podmiotu w oczach inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.

Podsumowanie

Publikacja sprawozdań finansowych jest obowiązkiem wielu podmiotów gospodarczych w Polsce. Dotyczy to głównie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, ale także innych podmiotów, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Niedotrzymanie tego obowiązku może wiązać się z różnymi konsekwencjami, dlatego warto zapoznać się z przepisami prawa i terminami publikacji sprawozdań finansowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie publikacji sprawozdań finansowych. Nasz zespół doświadczonych ekspertów pomoże Ci w spełnieniu wszystkich wymogów prawnych i zapewni profesjonalną obsługę.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych mają spółki giełdowe oraz inne podmioty, które spełniają określone kryteria, takie jak wielkość, forma prawna czy rodzaj działalności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://ventureday.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here