Jedną z najbardziej pożądanych form zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony, szczególnie współcześnie, w obliczu niezwykle rozpowszechnionych umów zlecenie.
Umowa o pracę na czas nieokreślony ma liczne zalety dla pracownika który podpisał taką umowę ze swoim pracodawcą. Umowa taka gwarantuje pracownikowi największe poczucie bezpieczeństwa oraz stałość pracy. W porównaniu z tak zwanymi umowami śmieciowymi, czyli umowami zlecenie i umowami o dzieło, które często są wykorzystywane przez nieuczciwych pracodawców, pracownik jest zabezpieczony przed utratą pracy. Jest ona zawierana bezterminowo, więc nie wygasa ona po pewnym terminie, a jedyną opcją zwolnienia pracownika, który zawarł taką umowę jest podanie przez pracodawcę w wypowiedzeniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Innymi gwarancjami tej formy zatrudnienia jest okres wypowiedzenia, w czasie którego pracodawca ma możliwość z zwolnienia pracownika z obowiązku pracy. Pracownicy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony otrzymują także inne przywileje: gwarantowaną płacę minimalną, prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienie na wypadek choroby, czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych po przepracowaniu minimum 12 miesięcy. W takim rodzaju umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, w miejscu i czasie określonym w umowie przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. W wyniku niezwykle wygórowanych obciążeń podatkowych, w Polsce pracownicy niezbyt chętnie zawierają umowy o pracę, a tym bardziej umowy o pracę na czas nieokreślony, zastępując je wcześniej wspomnianymi umowami o dzieło lub umowami zlecenie. Chociaż te rodzaje umów również mają swoje miejsce na rynku pracy w Polsce, są one często nadużywane w celu uniknięcia wysokich kosztów. O ile umowy o pracę na czas określony lub na okres próbny są nierzadko w Polsce zawierane, o tyle umowy na czas nieokreślony już nie. Z punktu widzenia pracodawcy, umowa o pracę na czas nieokreślony może stanowić dla nich zagrożenie. Sam okres wypowiedzenia jest dość długi, bo w zależności od stażu pracownika stanowi on od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Kolejnym zagrożeniem jest konieczność podania uzasadnionych przyczyn przy wypowiedzeniu. Jednakże taka forma zatrudnienia ma też swoje zalety nie tylko dla pracownika: pozwala pracodawcy na budowę więzi z wyjątkowo cenionymi pracownikami oraz stanowi zachętę dla ludzi ceniących sobie bezpieczeństwo finansowe i stabilność pracy ponad wynagrodzenie. Pozwala to pracodawcy uzyskać przewagę na rynku pracy, bez proponowania wyższej pensji kandydatom.
Podsumowując, umowa o pracę na czas nieokreślony jest z punkty widzenia pracownika najlepszą formą zatrudnienia, szczególnie jeśli ceni sobie bezpieczeństwo i stabilność pracy. Taki rodzaj umowy może być szczególnie kuszący dla osób posiadających na swoim utrzymaniu rodzinę. Dla pracodawcy jest to najbardziej zobowiązująca forma umowy o pracę, lecz warto ją zaproponować wyjątkowo cenionym pracownikom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here