Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają czasami problem z wyborem czy wystawiać fakturę czy może poprzestać na rachunku? W teorii podatnicy VAT powinni wystawiać fakturę. Jeśli jednak jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług oraz nie przekroczyliśmy wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł – to fakturę wystawiamy na żądanie klienta. Czy to jedyny taki przypadek? Przekonajmy się! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/faktura-czy-rachunek-sprawdz-co-wybrac/ 

Faktura czy rachunek – co dla osób zwolniony z płacenia podatku VAT? 

Wystawienie faktury przez osoby, które nie płacą podatku VAT odbywa się na ustalonych zasadach. W takim przypadku klient sam musi zażądać wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy. Czas upływa od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar czy została wykonana usługa. Faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru/wykonano usługę. Fakturę może wystawić w imieniu przedsiębiorcy jego przedstawiciel podatkowy lub inna upoważniona osoba.

Co powinna zawierać faktura przedsiębiorcy zwolnionego z VAT?

W przypadku kiedy jesteś przedsiębiorcą zwolnionym z płacenia VAT, faktura powinna zawierać:

  • datę wystawienia oraz kolejny numer faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Na wystawionym dokumencie nie musi być napisane „faktura”.  Jeśli znajdują się na nim powyższe elementy, to będzie ona traktowana jako faktura. Możemy używać formularza, w którym do wypełnienia jest pole dotyczące stawki VAT. W takie miejsce wpisujemy skrót „zw”, oznaczający: zwolniony.

Kiedy wystawiamy rachunek? 

Każdy kto prowadzi własny biznes powinien wystawić rachunek potwierdzający sprzedaż lub wykonanie danej usługi.

Rachunek taki wystawia się na życzenie klienta, przedsiębiorcy, który prowadzi firmę, osobie, która wykonuje wolny zawód lub wynajmuje mieszkanie.

Rachunek należy wypisać w 7 dni od:

  • dnia wykonania usługi lub wydania towaru (jeżeli zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru),
  • dnia zgłoszenia żądania (jeżeli zażądano rachunku po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru).

Zobacz też: http://www.firmator.pl/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-zaswiadczeniu-o-zdolnosci-do-pracy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here