Kogo obejmie obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r?

Wraz z nadejściem roku 2023, wiele firm i przedsiębiorstw będzie musiało zmierzyć się z obowiązkiem badania swojego sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego jest istotnym procesem, który ma na celu zapewnienie wiarygodności i rzetelności informacji finansowych przedsiębiorstwa. W Polsce istnieje wiele przepisów regulujących ten proces, a obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy różnych podmiotów. Poniżej przedstawiamy informacje na temat podmiotów, które będą objęte tym obowiązkiem w 2023 roku.

Spółki akcyjne

Spółki akcyjne, zwane również spółkami publicznymi, są jednymi z podmiotów, które będą musiały poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu w 2023 roku. Spółki akcyjne są zobowiązane do publikowania swojego sprawozdania finansowego i składania go do publicznej wiadomości. Badanie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej jest niezbędne, aby zapewnić inwestorom i akcjonariuszom rzetelne informacje o kondycji finansowej spółki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) również będą musiały poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu w 2023 roku. Choć spółki z o.o. nie są zobowiązane do publikowania swojego sprawozdania finansowego, to jednak w przypadku spełnienia określonych kryteriów, takich jak przekroczenie określonego progu przychodów lub zatrudnienia, obowiązek badania sprawozdania finansowego staje się obligatoryjny. Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowych przedsiębiorstwa.

Spółki komandytowo-akcyjne

Spółki komandytowo-akcyjne (sp. k-a) również podlegają obowiązkowi badania swojego sprawozdania finansowego za 2023 rok. Spółki te są połączeniem spółki akcyjnej i spółki komandytowej, co oznacza, że mają zarówno akcjonariuszy, jak i komandytariuszy. Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej jest niezbędne, aby zapewnić rzetelne informacje zarówno akcjonariuszom, jak i komandytariuszom.

Inne podmioty

Ponadto, inne podmioty, takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki europejskie i inne, mogą również podlegać obowiązkowi badania swojego sprawozdania finansowego w 2023 roku. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa, które określają kryteria, spełnienie których powoduje konieczność przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Podsumowanie

W roku 2023 wiele różnych podmiotów będzie musiało poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu. Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne podmioty, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, będą objęte tym obowiązkiem. Badanie sprawozdania finansowego ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowych przedsiębiorstwa i jest niezbędne dla inwestorów, akcjonariuszy oraz innych zainteresowanych stron. Warto pamiętać, że obowiązek badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów prawa i spełnienie określonych kryteriów.

Zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnych firm audytorskich, które pomogą w przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego i zapewnią rzetelność i wiarygodność informacji finansowych Państwa przedsiębiorstwa.

Wezwanie do działania:

Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. powinny podjąć działania w celu przeprowadzenia tego procesu. Prosimy o dokładne zbadanie sprawozdania finansowego i wykonanie niezbędnych analiz oraz ocen, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność informacji finansowych. Wszelkie znalezione nieprawidłowości lub niezgodności powinny zostać zgłoszone i skorygowane. Zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalistów w dziedzinie audytu i badania sprawozdań finansowych, takich jak PlanSys, które oferują wysokiej jakości usługi w tym zakresie.

Link tagu HTML do: https://www.plansys.pl/:

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat usług audytu i badania sprawozdań finansowych oferowanych przez PlanSys.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here