Praca musi kosztować. Każdy pracownik powinien dostawać za swoją pracę godziwe wynagrodzenie. Takie, które nie tylko go usatysfakcjonuje, ale również pozwoli na życie na odpowiednim poziomie, bez zastanawiania się, co włożyć do garnka. Wielu pracodawców o tym zapomina lub szuka przede wszystkim swojego zysku, nie zważając na osoby ten zysk przynoszący. Niestety pracownicy często dają się oszukać, podpisując niekorzystne umowy lub w ogóle pracując bez niej.

Praca bez umowy o pracę może być ryzykowna. I nie mam na myśli tutaj to, że Urząd Pracy lub Urząd Skarbowy mogą upomnieć się o pieniądze, które dostają dzięki pracownikowi. Równie ważne są wszelkie ubezpieczenia: zdrowotne, chorobowe, emerytalne. Przy podpisaniu umowy o pracę są one zagwarantowane na podstawie składek, które są odliczane od umowy po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Ale po co właściwie te składki? I jak je w ogóle obliczyć?

Jest to kwestia na pozór skomplikowana, głównie przez elementy, które w sobie zawiera. Pracownik za pracę na pełny etat (na podstawie umowy o pracę) otrzymuje wynagrodzenie brutto. Jest to kwota, na jaką wycenione są obowiązki pracownika. Najniższa pensja krajowa w 2018 roku wynosi 2100 złotych brutto. Liczba ta ma ulec zwiększeniu w roku 2019. Rząd zapowiada podniesienie pensji minimalnej do poziomu 2250 złotych brutto.

Wynagrodzenie brutto nie jest wynagrodzeniem, jakie dostaniemy „na rękę”. Z pensji pracownika potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne. Do składek na ubezpieczenia społeczne należą:

– składka emerytalna: 9,76%
– składka rentowa: 1,5%
– składka chorobowa: 2,45%

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne otrzymujemy kwotę, z której będziemy odliczać podatek na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ono 9%. Następnie obliczamy także zaliczkę na podatek dochodowy. Musimy od kwoty otrzymanej po obliczeniu składek społecznych odliczyć koszty uzyskania przychodu (które miesięcznie wynoszą 111,25 złotych). Od tej kwoty obliczamy 18% podatku dochodowego. Wyliczoną kwotę pomniejszamy o tzw. kwotę wolną od podatku (jest to wartość stała, wynosząca 46,33 zł).

W ogólnym rozrachunku sposób obliczania wynagrodzenia netto możemy określić za pomocą schematu:

Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenie zdrowotne – zaliczka na podatek za pracownika = wynagrodzenie netto.

Obliczanie tego wszystkiego może być kłopotliwe i stosunkowo skomplikowane. Z pomocą przychodzi nam kalkulator umowa o pracę. Jest to narzędzie, które w prosty sposób (online) obliczy nam wynagrodzenie netto z kwoty brutto, którą podamy. Przy okazji wyłuszczy nam na co w kolejności przeznaczamy nasze wynagrodzenie brutto. Dzięki niemu możemy w klarowny sposób sprawdzić, na co idą nasze ciężko zarobione pieniądze. Kalkulator umowa o pracę jest tym lepszy, gdyż określa nam również koszty, jakie pracodawca musi ponieść za wynagrodzenie pracownika. Nie tylko pracownik płaci składki z tytułu swojej pracy. Koszty takie ponosi również pracodawca. Dlatego rzeczywisty koszt wynagrodzenia brutto pracownika jest wyższy, niż mogłoby się wydawać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here