Kontynuowanie nauki po szkole średniej to już właściwie norma. Większość maturzystów chce podjąć dalszą edukację na uniwersytecie. Przygotowują się solidnie do egzaminu maturalnego, aby osiągnąć ten cel i dostać się na wymarzony kierunek.
Zanim jednak to się stanie, muszą wybrać, czy chcą studiować dziennie czy zaocznie. Zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne niewątpliwie mają swoje zalety. Studia dzienne są bezpłatne i w swoim trybie bardziej przypominają edukację w szkole średniej. Zajęcia odbywają się na tygodniu, jednak mogą odbywać się rano lub popołudniu. Czasami wykłady czy ćwiczenia mają miejsce nawet późniejszymi wieczorami. To, jak wiele zajęć odbywa się jednego dnia, zależy od uniwersytetu i od roku nauki. Czasami to tylko dwie godzinny dziennie, czasem spędza się na uczelni praktycznie cały dzień.
Studia niestacjonarne są płatne. Koszt może być różny, w zależności od uczelni i od miejscowości. Mieści się w przedziale od 1000 do nawet 3000 złotych za semestr. Zajęcia odbywają się w weekendy i mają postać tzw. zjazdów. Studenci zaoczni często w trakcie zjazdu przebywają na uczelni od rana do nocy.
Na obydwu trybach studiowania większość kierunków jest niejednolita i dzieli się na licencjat i magisterkę. Licencjat trwa trzy lata, a magisterka dwa. Dopiero po ukończeniu pięciu lat nauki można uzyskać tytuł magistra. Edukację można zakończyć jednak już na etapie licencjatu. Niektóre uczelnie po ukończeniu licencjatu pozwalają na zmianę kierunku. Jeżeli więc pierwszy wybór nie był tym właściwym, mamy szansę to zmienić bez rozpoczynania studiów od nowa. Wyjątkiem są tu kierunki takie jak prawo, medycyna, psychologia czy farmacja. Są to studia jednolite pięcioletnie. Nie wyodrębnia się tutaj etapu licencjatu, nauka trwa pięć lat i dopiero po tym okresie następuje obrona pracy magisterskiej i uzyskujemy wymarzony tytuł.
Niektórzy twierdzą, że tylko dzienne studia mogą porządnie przygotować studenta do podjęcia kariery zawodowej. Myślą, że studenci z trybu zaocznego kończą studia tylko dzięki temu, że za nie płacą. Jednak trzeba pamiętać o tym, że program studiów stacjonarnych i zaocznych jest taki sam. Trudne i wymagające kierunki często wymagają poświęcenia większej ilości czasu i faktycznie mogą być prowadzone lepiej na studiach dziennych. Większość kierunków gwarantuje podobny poziom w obydwu trybach uczenia się. Studenci niestacjonarni mają częściej możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie jednak muszą ponieść koszty nauki na trybie zaocznym. A studia stacjonarne także da się połączyć z pracą – wielu studentów pracuje na pół etatu czy też dorywczo. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy nie ma się zbyt napiętego planu zajęć.
Każda uczelnia działa według innych zasad. Zależy to chociażby od tego, czy jest to uniwersytet państwowy czy prywatny. Różne wydziały w obrębie jednej uczelni także mogą się od siebie różnić. Zapewniają inny poziom nauczania i mają własny system organizacyjny. Aby znaleźć dokładne informacje na temat trybu zaocznego i stacjonarnego danego uniwersytetu, zapoznaj się z jego stroną internetową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here