Kiedy prywatna firma pragnie pozyskać kapitał do celów rozwojowych, może to zrobić wchodząc na giełdę i emitując akcje. Cena akcji to z kolei odzwierciedlenie zysków danej spółki, a także wysokości dywidend wypłacanych jej akcjonariuszom. Zdolność spółki do osiągania wysokich zysków, a co za tym idzie cena jej akcji zależy od bardzo wielu czynników, które wzajemnie na siebie wpływają. W rzeczywistości istnieje kilka parametrów giełdowych w największym stopniu wpływających na ceny akcji na całym świecie. Warto przyjrzeć im się z bliska.

Kurs walutowy

Waluty światowe fluktuują bardzo dynamicznie. Ich wartość wobec siebie zmienia się co 24 godziny. Przyjęło się, że spółki importujące towary zyskują, kiedy waluta ich państwa umacnia się. Dzieje się tak dlatego, że rośnie siła nabywcza.

Stopy procentowe

Stopy procentowe ustalają banki centralne i to one w największym stopniu odzwierciedlają koszt kapitału danej spółki. W sytuacji, gdy następuje drastyczna obniżka stóp procentowych może pojawić się znaczny impuls na rynku papierów wartościowych, który bezpośrednio wpływa na ceny akcji.

Oczekiwania i spekulacje

Może się zdarzyć, że obniżenie stóp procentowych nie będzie mieć miejsca, ale globalne rynki giełdowe znacznie się zmieniają tylko z powodu prognozowanych wyników. Gdy takie zdarzenie się nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, rynki z reguły wracają do swojego poprzedniego poziomu. W takim przypadku warto mieć dostęp do platformy brokerskiej, np. Saxo Bank Polska, aby szybko reagować na zmiany cen akcji.

Ceny ropy naftowej

Spółki globalne uzależnione w swojej działalności od surowców kopalnych tj. ropa naftowa (linie lotnicze, linie kolejowe, firmy stoczniowe) najczęściej jako pierwsze odczuwają nieoczekiwane i znaczące zmiany cen paliwa.

Nowe ramy prawne

Ceny akcji spółek giełdowych są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany geopolityki. Jeżeli kraj bazowy danej spółki wprowadza nowe przepisy dotyczące podatków obowiązujących przedsiębiorstwa, niemal zawsze wywiera to bezpośredni wpływ na rentowność takich spółek.

Nieoczekiwane wydarzenia na arenie międzynarodowej

Do tej kategorii czynników wpływających na ceny akcji należą między innymi ataki terrorystyczne albo klęski żywiołowe. Duże i niespodziewane zmiany notowań wywołały np. ataki z września 2001 w USA.

Choć wymienione wyżej czynniki wywierają silny wpływ na ceny akcji, należy pamiętać, że warto śledzić najnowsze trendy na rynku w interesującym nas sektorze. Niekiedy ceny akcji danej spółki mogą drastycznie wzrosnąć tylko dlatego, że nastroje w lokalnej gospodarce są pozytywne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here