Psychologów możemy spotkać w przeróżnych miejscach. Pracują w szpitalach, poradniach, Domach Dziecka, szkołach, firmach, prywatnych gabinetach. W zależności od miejsca pracy ich codzienne zajęcia mogą się bardzo różnić. Wszystkich psychologów jednak łączy jedno – aby pracować na takim stanowisku, musieli ukończyć pięcioletnie studia psychologiczne. Studia te są jednolite, nie ma podziału na licencjat i magisterkę. Po pięciu latach studenci uzyskują tytuł magistra i mogą podjąć pracę. Studia psychologiczne mogą być zaoczne lub stacjonarne.
Psychologia jest bardzo obszernym i wcale nie tak łatwym kierunkiem. Mimo to, od lat cieszy się ogromną popularnością. Obejmuje w sobie różne dziedziny – biologię, historię, a nawet matematykę. Psychologia jako nauka bada człowieka i jego zachowanie, a ze względu na swój przedmiot badań należy do nauk społecznych. I właśnie wokół człowieka skupia się nauka na tych studiach. Pozwalają nam one poznać tajniki funkcjonowania ludzkiej psychiki. Dają wiedzę przydatną nie tylko w przyszłej karierze zawodowej, ale także w codziennym życiu. Uczą rozumienia innych, pozwalają na lepszą komunikację, dają zdolność negocjacji, prowadzenia trudnych rozmów i zwiększają poziom empatii. Są dobrym wyborem dla każdego, kto jest zainteresowany drugim człowiekiem i chce nauczyć się lepiej rozumieć siebie i innych.
Studia obejmują kilka głównych modułów przedmiotów. Studenci na początku edukacji muszą przejść przed wprowadzające i ogólne przedmioty, takie jak socjologia, antropologia, wprowadzenie do psychologii. Potem czeka ich nauka najważniejszych przedmiotów takich jak biologiczne podstawy zachowania, emocje i motywacje, psychologia poznawcza. Oprócz tego muszą opanować podstawy historii psychologii, a także przedmioty związane z metodologią. Do tych ostatnich należą m.in. statystyka czy psychometria. Pozwalają one zrozumieć artykuły naukowe i wyniki badań, a także podjąć się prowadzenia własnych eksperymentów i badań psychologicznych.
Studia psychologiczne dają absolwentom wiele możliwości podjęcia pracy. W zasadzie psycholog pracuje wszędzie tam, gdzie jest obecny człowiek. W zależności od specjalizacji wybranej w trakcie studiów, możemy ukierunkować się na pracę naukowo-badawczą, pracę w firmach i szeroko pojętej psychologii biznesu, pracę z osobami z zaburzeniami i chorobami, a także na pracę z dziećmi czy osobami starszymi. Szanse na podjęcie zatrudnienia zwiększy na pewno aktywność poza studiami – ważne są tu dodatkowe zajęcia, wolontariat, szkolenia. Jednak tylko studia mogą dać nam uprawnienia potrzebne do podjęcia tej pracy.
Aby dostać się na psychologię, należy na maturze zdawać przynajmniej dwa spośród następujących przedmiotów: biologia, język polski, matematyka, historia, chemia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, język obcy. Takie są najczęstsze wymogi na większości z uczelni. Warto jednak sprawdzić dokładne warunki rekrutacji na stronie wybranego uniwersytetu.
Psychologia jest jednym z częściej wybieranych kierunków. Nic w tym dziwnego, skoro jest tak ciekawa, a jednocześnie daje wiele możliwości rozwoju ścieżki zawodowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here