Studia zaoczne nazywane są inaczej niestacjonarnymi. Charakteryzują się tym, że nauka odbywa się tylko i wyłącznie w weekend: piątki, soboty i niedziele. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci mają możliwość połączenia studiowania, a za tym idzie zdobywania wykształcenia z pracą. Często mogą również oszczędzić sporo pieniędzy dojeżdżając do miasta, w którym studiują w weekendy, a nie wynajmując tam pokoju bądź mieszkania. Student ukończywszy studia zaoczne zdobywa dokładnie takie samo wykształcenie, co po studiach dziennych. Nauka odbywa się także tym samym, bolońskim trybem: pierwsze trzy lata wyrabia się licencjat, natomiast dwa kolejne, jeśli się chce, magisterkę. Studia zaoczne są więc dobre dla osób, które myślą o samodzielnym utrzymaniu, chcą pracować, a naukę zachowywać sobie tylko na weekendy. Oczywiście tego typu tryb zatrważająco zmniejsza ilość wolnego czasu, ale dobrze zorganizowana osoba nie powinna mieć z tym większego problemu.

Studia zaoczne są możliwe tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty na koszt uniwersytetu bądź innego typu uczelni państwowej lub prywatnej. Jest to największa wada tego typu studiowania. Sprawia, że osoby pracujące i studiujące zaocznie część swoich dochodów przeznaczyć muszą na edukację. Nie są to bardzo wysokie kwoty, ale bardzo różnią się w zależności od wybieranej uczelni – warto więc tego typu informacje sprawdzać na oficjalnych stronach internetowych uczelni. W przypadku braku rozliczenia za naukę, student skreślany jest z listy.

Warto powiedzieć, że studia zaoczne są możliwe praktycznie dla każdego kierunku. Żaden ośrodek naukowy nie oferuje tej opcji dla medycyny – zresztą dzieje się tak z dosyć oczywistych względów. Poza tym jednak inne prestiżowe i przyszłościowe przedmioty na czele z prawem, różnymi filologiami itd. są już w tej chwili dostępne zaocznie na uniwersytetach, politechnikach i innego typu uczelniach.

Oczywistym jest to, że w trakcie trwania weekendu nie zostaną uczniom przedstawione treści współmierne ze studentami uczącymi się w trybie dziennym. Ludzie z zaocznych mają jednak obowiązek posiadać zbliżoną wiedzę do studentów z dziennych, materiał jest najczęściej tylko lekko ucięty, a często praktycznie różnicy w wymaganiach całkowicie nie widać. W ten sposób studenci zaoczni mają więcej do nauki w domu, a mniej przebywania na wykładach, ćwiczeniach, czyli zażywania typowo „studenckiego” życia. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii często stosuje się e-learning, czyli przesyła się uczniom prezentacje i prace naukowe, a także wykłady w wersji cyfrowej, które powinni sobie przyswoić.

Na studia zaoczne zazwyczaj zdecydowanie łatwiej się dostać, ponieważ nadal większość studentów woli skupić się na nauce i wybiera opcje dzienną. W ten sposób w trybie zaocznym nawet prawo czy filologia angielska nie jest trudna do osiągnięcia. W ten sposób zaoczne studia często są planem B, który niekoniecznie musi być gorszą opcją. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od studenta, który studia te podejmuje i jego preferencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here