Rekrutacja na studia w Polsce odbywa się na podstawie wyników matur nazywanych również egzaminem dojrzałości. Starsze pokolenie pamięta jeszcze czasy, kiedy na studia przepustkę dawały specjalne egzaminy wstępne, ale w dzisiejszych czasach procedura ta obowiązuje tylko na niewielkiej ilości kierunków na wybranych uniwersytetach. Znaczenie matury i jej dobrego zdania jest więc niezwykle istotne dla każdego ambitnego młodego człowieka. Bardzo ważnym staje się wybór odpowiednich przedmiotów na poziomie rozszerzonym i należyte się do nich przygotowanie. Już na początku roku maturalnego uczeń wypełnia specjalną deklarację, na której wybiera te przedmioty, które zamierza zdawać w maju. Ów dokument ma on prawo zmieniać zwyczajowo do lutego, pomijając sytuacje wyjątkowe.

Warto przy tym wyborze przemyśleć już swoją dalszą drogę i określić sobie podstawowe cele i kierunku studiów, którymi jest się zainteresowanymi. Każdy kierunek posiada bowiem inne przeliczniki punktów, które pozwalają plasować kandydatów na listach rankingowych. W dzisiejszych czasach oczywistym jest to, że rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny. Kandydat musi założyć profil na specjalnych stronach, które poprowadzą go przez wszystkie etapy formalności. W zdecydowanej większości uczelni należy również uiścić specjalną opłatę różną dla rozmaitych uniwersytetów. Przykładowo, poznański UAM w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 pobierał kwotę 80 zł za każdy kierunek, na który zapisał się spragniony studiowania kandydat.

Oczywiście sam sposób przyznawania punktów jest różny w zależności od analizowanej uczelni. Zasady rekrutacji nie są bowiem ustalane odgórnie – samorząd każdego uniwersytetu sam ustala sobie, które przedmioty maturalne odgrywają pierwsze skrzypce w przypadku wybranych kierunków studiów. Może więc okazać się, że np. sposób rekrutacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim będzie zupełnie inny. Nie należy więc ulegać mylnym schematom i zdawać sobie sprawę, że każda uczelnia ma swoje własne obyczaje. Jeżeli chodzi o rekrutacje, zasady każdej z nich można znaleźć oficjalnych stronach internetowych i folderach promocyjnych. Oczywiście jednak widać pewne podobieństwa. W przypadku medycyny zawsze pierwsze skrzypce wiedzie egzamin z biologii i chemii, często tylko te dwa. Kandydat chcący dostać się na prawo musi natomiast zdać bardzo dobrze język polski, język angielski i historię, matematykę lub wiedzę o społeczeństwie. Warto również wspomnieć, że najczęściej w procesie rekrutacji poziom podstawowy punktowany jest o połowę słabiej od poziomu rozszerzonego.

Z procesu rekrutacji na studia można zwolnić się startując w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach, w których wysokie miejsca doceniane są przez uczelniany samorząd. Każdy uniwersytet ma odmienne zwyczaje w tej gestii: tytuły finalisty lub laureata określonych olimpiad dają rozmaite, ale różne w różnych miastach i uczelniach przywileje. Zawsze daje jednak wstęp na niektóre kierunki studiów poza rekrutacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here