Umowa o pracę nakładczą – pojęcie, które dla wielu z nas może brzmieć nieco tajemniczo. Po pierwsze bardzo często nie mamy bowiem nawet świadomości ani wiedzy, czym w ogóle jest wspomniana wyżej praca nakładcza. Jeśli zaś posiadamy pewne, choćby nawet szczątkowe informacje na ten temat, nie wiemy dokładnie, jak praca taka wygląda od strony prawnej. Czy w takim przypadku istnieje w ogóle coś takiego, jak umowa o pracę? Jeśli tak, co jest w niej zawarte? Jak umowę taką należy sporządzić? Pytań i wątpliwości jest mnóstwo. Dlaczego praca nakładcza jest tak enigmatycznym zagadnieniem?

Zacznijmy może od podstawowego problemu, jakim jest niewiedza odnośnie tego, czym wspomniana praca nakładcza w ogóle jest. Postaramy się pokrótce omówić tę kwestię. Praca nakładcza jest więc pracą, która odznacza się dwoma ogromnymi plusami – mianowicie miejscem oraz czasem jej wykonywania. Miejscem pracy osoby wykonującej pracę nakładczą jest bowiem jej własny dom. Czas wybiera sobie zaś sama, kiedy jest to dla niej najbardziej dogodne. Najważniejsze w tego typu zajęciu jest bowiem wykonanie ustalonej wcześniej z pracodawcą ilości pracy. W praktyce sprowadza się to do tego, iż pracodawca umawia się z pracownikiem na określoną ilość produktów, które ten ma wykonać. W umówionym terminie rozliczają się z tejże umowy – pracownik przekazuje pracodawcy efekty swojej pracy, a więc określoną ilość wyprodukowanych przedmiotów. Jakiego rodzaju są to przedmioty? Cóż, jest to dość szeroka kategoria, jeśli można to tak ująć. Praca nakładcza może się bowiem skupiać na wykonywaniu haftów na różnego rodzaju tkaninach; z drugiej jednak strony często są to również takie produkty, jak gotowe długopisy, breloczki, zabawki dla dzieci czy, przykładowo, ramki. Wszystko to wykonane oczywiście przez pracownika. Co ważne, jest to praca, z którą każdy przy odrobinie cierpliwości i dobrej woli jest sobie w stanie poradzić, nawet bez uprzedniego przygotowania. Nie jest tu więc wymagane doświadczenie.

Czy pracownik wykonujący pracę nakładczą jest związany z pracodawcą umową? Jak najbardziej. Jest to własnoręcznie spisana przez obie strony umowa, która stanowi, najprościej rzecz ujmując, coś pomiędzy umową o pracę a umową o dzieło. Określa ona dokładnie warunki, na jakich praca będzie przebiegać. Zawarte zostają w niej więc takie elementy, jak okres czasu, w którym będzie ona wykonywana, a także to, kto jest zobowiązany dostarczać pracownikowi elementy niezbędne do stworzenia gotowego produktu (jest to zazwyczaj zleceniodawca), ile wspomnianych produktów pracownik musi pracodawcy dostarczyć, ile wyniesie wynagrodzenie za wykonanie usługi.Warto wspomnieć, iż jeśli praca nakładcza jest dla zatrudnionej osoby jedynym źródłem zarobku, pracodawca jest zobowiązany podpisać z nią umowę na taką ilość pracy, jaka zapewni jej wynagrodzenie uważane w kraju (w danym momencie) za minimalną stawkę wynagrodzenia. Umowa, w której spisane zostają wszystkie warunki pracy nakładczej jest bardzo istotna i należy ją sporządzić w każdym przypadku podjęcia tego typu zatrudnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here