Jeszcze stosunkowo niedawno – kilkanaście lat temu – studia kierunki studiów dzielone na studia pierwszego i drugiego stopnia były w mniejszości. W większości były kierunki trwające 5 lat i kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera.
Dzisiaj – idąc na studia – zaczyna się niejako pierwszy ich etap. Kończy się on przeważnie po 3 lub 3,5 latach uzyskaniem tytułu licencjata. Czy to coś daje na rynku pracy? Na pewno tak – po tym czasie ma już studia wyższe i można śmiało rozglądać się za pracą, w której wymagane są studia wyższe. Czy jednak warto zupełnie definitywnie poprzestawać na tym etapie? Nie. Ale też niekoniecznie trzeba od razu podejmować ich kontynuację. Niektórzy decydują się najpierw trochę zarobić i zdobyć nieco doświadczenia zawodowego i dopiero później lub w międzyczasie podjąć studia drugiego stopnia. Wygodne jest to, że niektóre kierunki zakończony na pierwszym stopniu umożliwiają albo ich kontynuację albo próbę dostania się na studia drugiego stopnia, jednak na innym, pokrewnym kierunku. Dzięki temu dana osoba wzbogaca swoje wykształcenie i ma lepsze szanse na awans lub korzystną zmianę pracy.
Wygodne jest również to, że studia drugiego stopnia można ukończyć na innej uczelni, niż te pierwszego stopnia, ba, można nawet ukończyć je w zupełnie innym mieście. To wygodne, jeśli ktoś się w międzyczasie z jakiegoś powodu musiał przeprowadzić.

W Polsce studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
Studia te są niezbędne, jeśli ktoś poważnie myśli o kolejnym stopniu edukacji, czyli o studiach doktoranckich.

Wybierając studia pierwszego stopnia warto mniej więcej wiedzieć, co i kiedy planuje się po ich ukończeniu. Czy od razu będzie się próbować kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia, czy niekoniecznie. Tak, czy inaczej zawsze warto starać się o dobre wyniki w nauce, bo to może mieć wpływ na to, jak łatwo będzie się dostać na studia drugiego stopnia, niezależnie od tego ,czy będzie to zaraz po uzyskaniu tytuły licencjata, czy nieco lub dużo później.

Warto też odpowiednio wcześnie zainteresować się, jakie są zasady przyjęć na studia magisterskie na poszczególnych uczelniach. Wtedy łatwiej dostosować się do tych wymogów.

Ogólnie warto postawić na kontynuację nauki aż do uzyskania tytułu magistra. Podział studiów na licencjat i magisterskie pozwala w międzyczasie znaleźć pracę w pełnym wymiarze, przemyślenie swojej przyszłości i lepszy wybór kierunku studiów drugiego stopnia.

Drugą sprawą jest to, że studia pierwszego stopnia można ukończyć np. w trybie dziennym, a drugiego stopnia, w trybie zaocznym lub wieczorowym.

Czy ktoś tęskni za studiami jednolitymi – bez licencjata, a od razu z magistrem? Pewnie są takie osoby. Jednak należy pamiętać, że podział na studia I i II stopnia to wynik wymogów UE. Najlepiej starać się dostrzegać plusy takiego rozwiązania. Jest ich sporo, więc może faktycznie studia jednolite dzisiaj już by się nie sprawdziły?

Każdy, kto podejmuje naukę wie, że niezależnie od wszystkiego, aby coś osiągnąć, trzeba pewne rzeczy odpowiednio wcześnie przemyśleć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here