Polskie prawo za zasadę uznaje ochronę pracy. Oznacza to, iż stosunek pracy jest uprzywilejowany względem chociażby stosunku obligacyjnego wynikającego z umowy zlecenia. Pracownik ma pewne przywileje, które mają za zadanie chronić jego pozycję względem pracodawcy. Kodeks pracy i inne ustawy określają więc w sposób wyczerpujący wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy. Obok klasycznych umów o pracę możemy także znaleźć pewne ich modyfikacje. Wśród nich znajduje się umowa o pracę tymczasową. Z samej konstrukcji takiej umowy wynika to, że praca świadczona w jej ramach dotyczy krótkiego okresu.

W stosunku takim możemy wyróżnić trzy strony. Pierwszą stroną jest pracownik tymczasowy. Pracownik świadczy w sposób klasyczny pracę na rzecz pracodawcy. Drugą stroną jest agencja pracy tymczasowej. Jest to podmiot gospodarczy, który zatrudnia pracowników tymczasowych. Zasadniczo nie ma ograniczeń co do tego, jaką działalność można prowadzić. Agencja pracy musi oczywiście spełnić wiele wymogów stawianych jej przez prawo. Ostatnią stroną takiego stosunku jest pracodawca-użytkownik. Jest to podmiot, który na podstawie umowy cywilnoprawnej z agencją pracy tymczasowej korzysta z pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych.

Agencja pracy tymczasowej kieruje więc pracowników tymczasowych do pracy u pracodawcy-użytkownika. Może on wydawać im polecenia tak samo jak w klasycznym stosunku pracy. Co do zasady pracownik tymczasowy zatrudniony jest jednak u agencji pracy tymczasowej. Bardzo ważne jest, by pamiętać o dwóch stosunkach prawnych- jeden na podstawie zwykłej umowy cywilnoprawnej (pomiędzy pracodawcami), drugi na podstawie umowy regulowanej przez przepisy prawa pracy.

Z samego faktu, że pracownik tymczasowy zatrudniony jest na podstawie przepisów prawa pracy wynika też, że jego pozycja jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku osób zatrudnionych pod reżimem prawa cywilnego. Korzystają więc oni z ochrony.

Umowa o pracę powinna być skonstruowana rzetelnie i szczegółowo. Co prawda przepisy zezwalają na skonstruowanie małej pod względem objętościowym umowy, jednak nie jest to wskazane, gdyż może powodować to pewnego rodzaju problemy.

Umowa o pracę tymczasową może być bardzo dogodna dla stron, których nie interesuje długi stosunek pracy. Ktoś, kto chce zarobić w krótkim okresie czasu może znaleźć to czego szuka właśnie u agencji pracy tymczasowej. Z drugiej strony, agencja pracy tymczasowej może mieć stosunkowo dużą dozę pewności, że zawsze znajdzie chętnych do pracy pracowników.

Konstrukcja umowy o pracę tymczasową jest powszechnie wykorzystywane w Polsce. Nie stanowi to żadnego naruszenia przepisów o ochronie stosunku pracy- to po prostu kolejny rodzaj umowy, dostosowany do potrzeb konkretnych podmiotów gospodarczych. Często zdarza się, że pracodawca potrzebuje chwilowo pracownika, jednak zawarcie klasycznego stosunku pracy będzie tutaj zbyt problematyczne. Agencje pracy tymczasowej idealnie wpasowują się wtedy w niszę, dzięki czemu każdy podmiot jest zadowolony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here