Obecnie mamy do wyboru wiele możliwości inwestowania. Możemy wybierać spośród wielu rynków, np. rynek nieruchomości, rynek akcji i obligacji, rynek surowców czy rynek walutowy. Każda z możliwości posiada swoje plusy i minusy. Różnią się możliwymi zyskami oraz ewentualnym ryzykiem, jakie ponosimy. Poniżej wyjaśnię, czym charakteryzuje się rynek walutowy.

Inwestycje na rynku walutowym

Jak nazwa wskazuje, na rynku walutowym dokonujemy operacji finansowych na różnych walutach. Operacje nie ograniczają się do prostej wymiany, jaka ma miejsce w kantorze. Możemy wybierać spośród wielu instrumentów finansowych obecnych na rynku walutowym. Jest to miejsce, gdzie dokonuje się wymiany jednej waluty na inną. Wielkoskalowymi uczestnikami rynku walutowego są banki, rządy i korporacje, ale również mniejsi inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mogą być tam obecni. Na rynku walutowym można inwestować na wiele sposobów, ale najpopularniejsze to handel spotowy i handel kontraktami terminowymi.

Handel spotowy polega na wymianie walut po aktualnym kursie w czasie rzeczywistym. Sposób ten wymaga obserwacji rynku i podejmowania szybkich decyzji, gdyż kurs potrafi zmieniać się z minuty na minutę.

Drugi sposób, czyli handel kontraktami terminowymi, umożliwia inwestorom kupno lub sprzedaż walut po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Ten sposób, z uwagi na większe ryzyko, wymaga większej wiedzy i doświadczenia, ale daje możliwość większych zysków.

Instrumenty finansowe dostępne na rynku walutowym

Dla każdej z metod możemy inwestować w kilka instrumentów finansowych. Spośród najpopularniejszych należy wymienić pary walutowe (Forex), opcje walutowe, kontrakty futures, kontrakty różnicowe (CFD) czy fundusze ETF. Czym dokładniej są poszczególne instrumenty finansowe:

  • Pary walutowe (Forex) są podstawowym instrumentem inwestycyjnym na rynku walutowym. Inwestorzy mogą grać na wzrost lub spadek wartości jednej waluty względem drugiej. Większość brokerów forex obsługując rynek walutowy, pozwala na handel parami major, minor oraz egzotycznymi para walutowymi. Handel na Forex jest transakcją natychmiastową typu spot.
  • Alternatywą są opcje walutowe. Są to umowy zawarte pomiędzy nabywcą a wystawcą, według której nabywca ma prawo, a nie obowiązek do kupna albo sprzedaży określonej ilości jednej waluty za drugą. W trakcie ustalania warunków nabycia opcji ustala się określony kurs w danym dniu lub jakimś odcinku czasu. Opcje walutowe umożliwiają inwestorom zabezpieczenie swoich pozycji przed niekorzystnymi zmianami kursów walut lub spekulacją na różnicę kursową. Za zakupione prawo nabywca płaci wystawcy premię, ponieważ wystawca w ten sposób zostaje zobowiązany do realizacji prawa nabywcy. Opcja walutowa jest instrumentem pochodnym, którego instrumentem pierwotnym jest kurs wymiany walutowej. Kurs rozliczenia ustalany jest w dniu zawierania transakcji.
  • Możemy inwestować także w kontrakty futures. Kontrakty terminowe futures są, podobnie jak opcje walutowe, umowami, w których strony zobowiązują się do kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości po ustalonej cenie. Mają kilka różnic względem opcji walutowych. Najważniejsza różnica jest taka, że kontrakty futures wymagają obowiązkowego rozliczenia w ustalonym terminie. Inwestorzy są zobowiązani do kupna lub sprzedaży waluty.
  • Innym instrumentem na rynku walutowym są kontrakty CFD. Kontrakty CFD to instrument pochodny, który odzwierciedla różnicę między ceną wejścia a wyjścia danej waluty. Nasza inwestycja nie odnosi się do wartości samej waluty, ale do różnicy kursowej. Kontrakty CFD są popularne ze względu na ich elastyczność i możliwość inwestowania zarówno na wzrost jak i spadek kursu walut.
  • Ostatnią możliwością są fundusze ETF. ETF-y to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie i starają się replikować zachowanie indeksów lub sektorów rynku. Istnieją również ETF-y, które odzwierciedlają zachowanie rynku walutowego, w które możemy inwestować, Inwestowanie w walutowe ETF-y daje możliwość ekspozycji na określone waluty bez konieczności bezpośredniego handlu na rynku Forex.

Każdy instrument finansowy na rynku walutowym ma swoje własne cechy, ryzyka i wymagania. Zawsze należy zapoznać się z charakterystyką konkretnego instrumentu, w który chcemy zainwestować. Zrozumienie zasad działania rynku walutowego oraz skuteczna ocena swoich umiejętności pozwoli podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here