Kiedy nie składa się sprawozdania finansowego?

W Polsce istnieje wiele przepisów i regulacji dotyczących składania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorstwa. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których nie jest konieczne składanie takiego sprawozdania. Poniżej przedstawiamy kilka takich przypadków:

1. Małe przedsiębiorstwa

Według ustawy o rachunkowości, małe przedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku składania pełnego sprawozdania finansowego. Warunkiem jest spełnienie co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów:

  • Suma aktywów bilansowych nie przekracza równowartości 350 000 euro,
  • Przychody netto ze sprzedaży oraz z wykonanej działalności nie przekraczają równowartości 700 000 euro,
  • Średnia liczba pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym nie przekracza 10.

Małe przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z uproszczonego sprawozdania finansowego, które zawiera mniej szczegółowych informacji niż pełne sprawozdanie.

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) o mniejszym kapitale zakładowym niż 5000 złotych są zwolnione z obowiązku składania sprawozdania finansowego. Jednakże, jeśli spółka z o.o. posiada co najmniej jednego wspólnika, który jest jednocześnie członkiem zarządu, to taki wspólnik musi złożyć sprawozdanie finansowe.

3. Jednoosobowe działalności gospodarcze

Jednoosobowe działalności gospodarcze (j.d.g.) nie są zobowiązane do składania sprawozdania finansowego, jeśli spełniają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów:

  • Przychody netto ze sprzedaży oraz z wykonanej działalności nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro,
  • Suma aktywów bilansowych nie przekracza równowartości 2 000 000 euro,
  • Średnia liczba pracowników zatrudnionych przez jednoosobową działalność gospodarczą w okresie sprawozdawczym nie przekracza 50.

Jednoosobowe działalności gospodarcze mają możliwość skorzystania z uproszczonego sprawozdania finansowego, które zawiera mniej szczegółowych informacji niż pełne sprawozdanie.

4. Organizacje non-profit

Organizacje non-profit, takie jak fundacje, stowarzyszenia czy związki, nie są zobowiązane do składania sprawozdania finansowego, jeśli ich roczne przychody netto nie przekraczają równowartości 50 000 euro.

5. Spółki komandytowe

Spółki komandytowe nie są zobowiązane do składania sprawozdania finansowego, jeśli wszystkie ich komplementariusze są osobami fizycznymi.

Podsumowanie

Składanie sprawozdań finansowych jest ważnym obowiązkiem dla większości przedsiębiorstw, jednak istnieją pewne wyjątki od tego obowiązku. Małe przedsiębiorstwa, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o niskim kapitale zakładowym, jednoosobowe działalności gospodarcze, organizacje non-profit oraz spółki komandytowe mogą być zwolnione z tego obowiązku w określonych sytuacjach. Ważne jest, aby przedsiębiorcy i właściciele firm byli świadomi tych wyjątków i przestrzegali odpowiednich przepisów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące składania sprawozdań finansowych, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak księgowy lub doradca podatkowy.

Wezwanie do działania: Jeśli nie składasz sprawozdania finansowego, zachęcamy Cię do odwiedzenia strony https://www.trenujsukces.pl/ w celu uzyskania informacji i wsparcia w zarządzaniu finansami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here