Dzisiejszy rynek pracy, zmusza nie tylko pracodawców ale też pracowników do dużej elastyczności. Dziś, pracujemy nie tylko na etacie ale też w oparciu o inne formy, zaczerpnięte z kodeksu cywilnego, takie jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy umowa o współpracę. Chociaż w sensie faktycznym zleceniobiorcy często wykonują pracę niewiele różniącą się od pracy etatowych pracowników, nadal pozostaje kilka cech, które odróżniają stosunek pracy od umowy cywilnoprawnej. Podstawową różnicą a jednocześnie powodem, dla którego pracodawcy tak często wybierają umowę zlecenie jest brak ograniczenia czasowego na jaki umowa zlecenie może być zawarta. Nie ma obowiązku podpisania umowy na czas nieokreślony po kodeksowych 33 miesiącach, nie ma okresów wypowiedzenia, ani konieczności podawania powodu, przez który współpraca zostaje zakończona.

W związku z powyższym, pojawia się więc coraz liczniejsza grupa ludzi, którzy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, mogą poszczycić się dużą wiedzą w danej dziedzinie, jednak mają problem z udokumentowaniem tego faktu. Lata spędzone na umowach zlecenie, procentują umiejętnościami jednak jak je udowodnić? Świadectwo zakończenia umowy zlecenie- niestety nie istnieje.

Świadectwo pracy – umowa zlecenie

Chociaż umowa zlecenie daje swobodę działania, zarówno pracodawcy jak i pracownikowi – co do zasady można ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem, że w umowie nie zastrzeżono inaczej; jej minusem jest fakt, że w dalszym ciągu przez wielu traktowana jest jako coś gorszego. Zresztą sam ustawodawca tak potraktował wszystkie umowy cywilnoprawne.

Umowa zlecenie nie liczy się do stażu pracy, to znaczy w jednostkach administracji publicznej okres pracy na umowę zlecenie nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu dodatku stażowego.
Również przy wyliczaniu lat pracy niezbędnych do nabycia prawa do wyższego wymiaru urlopu czyli 26 dni w ciągu roku, praca na umowę zlecenie nie jest wliczana.
Ciężko udokumentować okres pracy na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, ponieważ umowę taką można w każdej chwili wypowiedzieć, a wiec czas na jaki umowa została zawarta i określony na umowie może nie odpowiadać rzeczywistemu okresowi wykonywania pracy. Ponieważ po zakończeniu okresu trwania umowy nie ma obowiązku (ani praktyki) wydawania świadectwa pracy, warto- zwłaszcza przy dłuższych umowach postarać się o zaświadczenie czy też list rekomendujący, na których będzie wyszczególnione czym zleceniobiorca dokładnie się zajmował, jakie czynności wchodziły w zakres wykonania zlecenia oraz o ile zaświadczenie takie wydawane jest już po zakończeniu pracy: jaki okres obejmowała rzeczona umowa. Ułatwi to potencjalnemu kandydatowi do pracy przedstawienie się pracodawcy.

Świadectwo pracy jest formą typową dla stosunku pracy, jeśli więc byłoby wydane mogła by zajść wątpliwość czy aby na pewno stosunek łączący obie strony był stosunkiem cywilnoprawnym, czy może stosunkiem pracy cechującym się podporządkowaniem jednej strony. Chociażby z tego powodu niemożliwe jest wydanie świadectwa pracy po zakończonej umowie zlecenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here