Koszty pracownicze

Koszty pracownicze

Praca jest słowem magicznym. Bez pracy ludzkiej nie mielibyśmy całego dorobku ludzkości i nie moglibyśmy rozwijać się dalej. Wiele osób zauważa wyższość pracy umysłowej nad fizyczną. W końcu, jeśli ktoś coś fizycznie wykona, to musiał mieć swą pracę wymyśloną przez umysł ludzki. Tak samo pamiętać należy o tym, że tak jak dla pracownika ważna jest odpowiednia praca, tak i dla pracodawcy ważny jest ten pracownik. Wraz z rozwojem ludzkości – zarówno pod względem technologicznym, ale i globalizacji, która umożliwia na łatwiejsze kontakty z całkiem różnymi ludźmi z różnych zakątków świata, człowiek potrafi coraz więcej, ma coraz wyższe kwalifikacje i musi coraz rzetelniej wczuwać się w gusta i zapotrzebowanie społeczeństw na całym świecie. Zadaniem pracodawcy jest więc zapewnić mu jak najlepsze warunki do pracy i jak najlepiej skonstruować umowę w taki sposób, aby pracownik mógł przedstawiać swoją wizję przez długi czas i realizować ją, stale podnosząc swoje kompetencje. Kompetentny pracownik oznacza duże zalety dla firmy, bo dzięki niemu nauczą się kompani w pracy, ale i osoby wyżej postawione. Dużo mówi się współcześnie o wyzysku, o głodowych niekiedy pensjach dla przedstawicieli wielu zawodów, choć mało kto zauważa także rolę, jaką odgrywa w tym państwo. Przedsiębiorca również musi wyłożyć sporo na stół, a obok samej pensji na czysto, którą proponuje pracownikowi, musi przecież zapłacić wcześniej wiele podatków, które często wiążą się z bardzo wysokimi kosztami. To jak te koszta się kształtują i co musi opłacić, a czego nie pracownikowi, zależy od rodzaju umowy. Inaczej będzie to w przypadku umowy o pracę, inaczej w przypadku umowy zlecenie, a jeszcze inaczej w przypadku umowy o dzieło.
Koszty pracodawcy – umowa o pracę: Tutaj na wynagrodzenie dla pracownika składają się zarobki brutto, ale także składki ZUS. Do ubezpieczeń, które pracodawca musi pokryć pracownikowi należą ubezpieczenie rentowe, chorobowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Do tego dochodzi Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Część składek jest pokrywanych przez pracodawcę, a część musi pokryć sam pracownik. Koszty związane z zatrudnianiem na umowę o pracę wzrastają także w związku z regularnym wzrostem płacy minimalnej. Inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenie, gdzie procedury są mniej skomplikowane. Jeżeli taka umowa jest jedynym źródłem utrzymania, a pracownik nie jest studentem bądź ukończył już 26. rok życia, to obowiązują go takie same zasady otrzymywania wynagrodzenia jak w przypadku umowy o pracę. W przypadku osoby, która jest także zatrudniona w innej firmie lub studenta, który nie ukończył 26 lat, pracodawca nie jest zobligowany do płacenia ubezpieczeń pracowniczych. Najłatwiej wygląda jednak kwestia opłacania umowy zlecenie. Tutaj nie ma bowiem wymogu opłacania ubezpieczeń społecznych w ogóle, więc jedyne koszty dla pracodawcy w takim przypadku wiążą się z wynagrodzeniem brutto. Jedynym wyjątkiem jest wykonywanie umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Polsce odbywa się na podstawie wyników matur nazywanych również egzaminem dojrzałości. Starsze pokolenie pamięta jeszcze czasy, kiedy na studia przepustkę dawały specjalne egzaminy wstępne, ale w dzisiejszych czasach procedura ta obowiązuje tylko na niewielkiej ilości kierunków na wybranych uniwersytetach. Znaczenie matury i jej dobrego zdania jest więc niezwykle istotne dla każdego ambitnego młodego człowieka. Bardzo ważnym staje się wybór odpowiednich przedmiotów na poziomie rozszerzonym i należyte się do nich przygotowanie. Już na początku roku maturalnego uczeń wypełnia specjalną deklarację, na której wybiera te przedmioty, które zamierza zdawać w maju. Ów dokument ma on prawo zmieniać zwyczajowo do lutego, pomijając sytuacje wyjątkowe.

Warto przy tym wyborze przemyśleć już swoją dalszą drogę i określić sobie podstawowe cele i kierunku studiów, którymi jest się zainteresowanymi. Każdy kierunek posiada bowiem inne przeliczniki punktów, które pozwalają plasować kandydatów na listach rankingowych. W dzisiejszych czasach oczywistym jest to, że rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny. Kandydat musi założyć profil na specjalnych stronach, które poprowadzą go przez wszystkie etapy formalności. W zdecydowanej większości uczelni należy również uiścić specjalną opłatę różną dla rozmaitych uniwersytetów. Przykładowo, poznański UAM w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 pobierał kwotę 80 zł za każdy kierunek, na który zapisał się spragniony studiowania kandydat.

Oczywiście sam sposób przyznawania punktów jest różny w zależności od analizowanej uczelni. Zasady rekrutacji nie są bowiem ustalane odgórnie – samorząd każdego uniwersytetu sam ustala sobie, które przedmioty maturalne odgrywają pierwsze skrzypce w przypadku wybranych kierunków studiów. Może więc okazać się, że np. sposób rekrutacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim będzie zupełnie inny. Nie należy więc ulegać mylnym schematom i zdawać sobie sprawę, że każda uczelnia ma swoje własne obyczaje. Jeżeli chodzi o rekrutacje, zasady każdej z nich można znaleźć oficjalnych stronach internetowych i folderach promocyjnych. Oczywiście jednak widać pewne podobieństwa. W przypadku medycyny zawsze pierwsze skrzypce wiedzie egzamin z biologii i chemii, często tylko te dwa. Kandydat chcący dostać się na prawo musi natomiast zdać bardzo dobrze język polski, język angielski i historię, matematykę lub wiedzę o społeczeństwie. Warto również wspomnieć, że najczęściej w procesie rekrutacji poziom podstawowy punktowany jest o połowę słabiej od poziomu rozszerzonego.

Z procesu rekrutacji na studia można zwolnić się startując w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach, w których wysokie miejsca doceniane są przez uczelniany samorząd. Każdy uniwersytet ma odmienne zwyczaje w tej gestii: tytuły finalisty lub laureata określonych olimpiad dają rozmaite, ale różne w różnych miastach i uczelniach przywileje. Zawsze daje jednak wstęp na niektóre kierunki studiów poza rekrutacją.

Trzeba się rozliczyć

Trzeba się rozliczyć

Gdy szukamy pracy, nie da się ukryć, że obok takiej, która spełni nasze wymagania i będziemy kompetentni do jej wykonania, poszukujemy też możliwości wysokiego zarobku. Polska nie należy do krajów o szczególnie wysokich płacach, stąd wielu rodaków próbuje swoich sił za granicą. Polacy stanowią jedną z największych diaspor poza granicami kraju. To właśnie Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Islandii. W dodatku rozliczanie podatków i inne kwestie urzędowe są zazwyczaj znacznie łatwiejszą i przyjemniejszą kwestią. W Polsce jest z tym trudniej, zwłaszcza że pobieranie podatku zależy od rodzaju umowy, którą podpisało się z pracodawcą. Inaczej wygląda to w przypadku umowy o pracę, a inaczej w przypadku umów cywilnoprawnych, bo takimi formami są umowa zlecenie i umowa o dzieło. Trzeba pamiętać o podatku zryczałtowanym, który wchodzi w rachubę przy rozliczaniu tego typu umów. Ten typ podatku musi zostać opłacony, gdy zatrudniona osoba nie jest dotychczasowym pracownikiem płatnika, a więc pracodawcy, a
kwota należności w umowie nie jest wyższa niż 200 złotych. Od takiego wynagrodzenia płatnik zobowiązany jest pobrać podatek w wysokości 18%. Jeżeli kwota jest wyższa niż 200 złotych, to wtedy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Ta forma podatku dotyczy także osoby fizycznej, która jest zatrudniona już u pracodawcy. Aby dokładniej dowiedzieć się, w jaki sposób działa rozliczenie podatków dochodowych należy wyszukać w wyszukiwarkach internetowych hasła takie jak: umowa zlecenie – pit, umowa o dzieło – pit, umowa o pracę – pit, umowa zlecenie – podatek, umowa o dzieło – podatek, umowa o pracę – podatek, płacenie zusu, jak się rozliczyć i inne, podobne hasła. Jest jeszcze dużo czasu, ponieważ rok podatkowy wciąż trwa, a z fiskusem rozliczamy się na przełomie kwietnia i maja. Nie będzie więc problemu poczekać nieco z rozliczeniami. Wiele osób, które podjęło się umowy zleceń z niecierpliwością będzie zapewne oczekiwać także zwrotu podatku. Zwłaszcza dotyczy to studentów. Studenci mogą otrzymać całkiem niemałe sumy zwrotu i to nie tylko w przypadkach braku przekroczenia kwoty wolnej od podatku. Sami pracodawcy również lubią zatrudniać studentów na takie formy umowy, gdyż zdecydowanie odciąży to ich od płacenia niebagatelnych kosztów, które z roku na rok są coraz wyższe. Z pewnością niskie, a zwłaszcza prostsze podatki ułatwiłyby rozliczanie się z fiskusem, a także pozwoliłoby na większe możliwości dla firm, a także wyższe realne płace dla pracowników. Państwa zbiurokratyzowane nie są bowiem receptą na wysoką jakość życia na dłuższą metę oraz stawanie się konkurencyjne dla bogatszych. Stawiać należy bowiem na jakość, a nie na ilość. Dzisiaj w debatach publicznych coraz częściej pojawiają się inne kwestie związane ze zmniejszaniem biurokracji, np. prywatyzacja przynajmniej poszczególnych sektorów służby zdrowia czy oświaty. Poszczególne rozwiązania funkcjonują w końcu w niektórych miejscach na świecie i poziom życia jest tam całkiem wysoki.

Bądź dobry w robieniu zdjęć

Bądź dobry w robieniu zdjęć

Chyba każdy z nas lubi fotografować ważne dla nas momenty. Chyba żaden ślub nie obędzie się bez dobrego fotografa, prawda? W końcu każdy z nas chce mieć ten szczególny dla nas i dla naszego partnera dzień uwiecznić, by móc co jakiś czas wracać do tego wydarzenia, nawet po sześćdziesięciu latach od tego pamiętnego dnia. Oczywiście wiadomo, że mamy taką możwliosć, dzięki kamerom i aparatom fotograficznym. Kiedyś, w dawniejszych czasach, ludzie tego nie znali i jeżeli chcieli wrócić do jakiegoś wydarzenia to albo musieli zagłębić się w swoje wspomnienia, jeżeli je oczywiście zachowali (chociaż raczej każde zachowuje wspomnienia, chociażby te niewyraźne) albo zwracali się do malarza, by namalował jakiś obraz, który będzie odzwierciedlał dane wydarzenie lub po propstu, by sporządził portret. Teraz nie musimy udawać się do malarzy, by sporządzali nam portret, bo wystarczy nam jedno kliknięcie, by urządzenie zrobiło nam zdjęcie, które będzie odzwierciedleniem rzeczywistości. To prawdziwa wygoda, prawda?
Wielu z nas lubi amatorsko fotografować. Lubimy robić zdjęcia dzieciom, kwiatom i ogólnie przyrodzie, czy jakimś przedmiotom, tajemniczym miejscom i ludziom. Niektóre zdjęcia wyjdą nam naprawdę fantastycznie, że aż sami sobie gratulujemy i mamy ochotę skakać z radości. Inne zdjęcia z kolei będą bardzo przeciętne albo i fatalne, zamazane, za jasne albo za ciemne. Możemy źle ustawić aparat, a wystarczyło być może ustawić go nieco pod innym kątem, by zdjęcie było bardziej zjawiskowe. Jeżeli dla ciebie pstrykanie zdjęć jest czymś więcej niż tylko klikaniem na wszystko, co popadnie to powinieneś zastanowić się, czy nie zacząć robić czegoś, podjąć jakiegos działania, które podniosą twój warsztat forografa. W takiej sytuacji dobrym wyjściem dla ciebie będą z całą pewnością studia fotograficzne, które wprowadzą cię w świat wyjątkowych zdjęć. Na takich studiach z całą pewnością poznasz techniki, dzięki którym zdjęcia przez ciebie robione będą jeszcze lepsze niż dotychczas. Takie studia wiele ci dają, a ponadto poznasz innych ludzi zafascynowanych fotografią, z którymi będziesz mógł udawać się na wspólne sesje, a potem porównywać swoje zdjęcia. To może być świetną zabawą. Jeżeli myślisz na poważnie o fotografofaniu, to może dobrym pomysłem dla ciebie będzie także założenie własnego studia fotograficznego. Dla wielu fotografów jest to prawdziwe marzenie. Ale pamiętaj, że nie trzeba mieć własnego studia, by ludzie napływali do nas falami. Wystarczy robić niesamowite zdjęcia i dobrze się zareklamować, a ludzi sami będą cię polecać swoim znajomym i interes zacznie się kręcić. A chyba tego właśnie pragniesz, prawda?
Fotografia jest bardzo ciekawym zawodem. Pozwoli poznać ci wielu wspaniałych ludzi, a jeżeli robienie zdjęć jest twoją prasją, będziesz bardzo szczęśliwy, że dzięki swojej pasji możesz się utrzymywać. Fotografia jest bardzo na topie i warto mieć na uwadze fakt, że co chwile ktoś szuka dobrego fotografa, który coś dla niego uwieczni. Ten zawód będzie zawsze.

Różnica między umową o dzieło a zleceniem

Różnica między umową o dzieło a zleceniem

Chyba większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że na wykonanie danej czynności i zarobienie pieniędzy jest konieczne zawarcie umowy. Umowa zlecenie a umowa o dzieło nieco się różnią. Przede wszystkim ta pierwsza dotyczy czynności wykonywanych przez osobę podejmującą się zlecenia. Zleceniobiorca musi podpisać umowę, w której jest określone zobowiązanie do należytego wykonania czynności. I tak naprawdę nie bierze odpowiedzialności za ostateczny efekt wykonanej pracy, dlatego zleceniodawca nie może zbyt oponować przy zapłacie. W końcu praktycznie w tym typie umowy nie istnieje hasło „reklamacja”. Umowa o dzieło dotyczy bardziej rzeczy, którą zleceniobiorca wykonuje. Może to być napisanie wiersza, artykułu do popularnego miesięcznika kobiecego lub wykonanie mebli kuchennych. W tym przypadku zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, ponieważ w umowie jest określone co mu przysługuje. Obydwie umowy różnią się składkami i przysługującymi w ich ramach świadczeniami. Jeżeli jest mowa o umowie o dzieło to wykonawca zostaje pozbawiony takich świadczeń jak ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, więc nie opłaca żadnych składek. W umowie zleceniu zleceniobiorca podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, dlatego też należy odprowadzić podstawowe składki. Oczywiście każdemu będzie odpowiadać co innego. I jeden typ umowy jest korzystny, i drugi, ale zarazem obydwa mają swoje wady. Z tego powodu warto się zastanowić przed podpisaniem umowy co jest dla nas bardziej korzystne. Wiadomo wszem i wobec, że temat pieniędzy powraca do nas jak bumerang zarówno w mediach, jak i w prywatnych rozmowach, dlatego tematyka umów też nie jest obca Polakom. Na pewno z okazji różnych świąt przy rodzinnym stole można dowiedzieć się wielu ciekawych historii z nimi związanych. W końcu wiele osób porusza temat zarobków, a także wyzysku osób pracujących w różnych branżach. Warto przysłuchać się temu co mówią najbliżsi, aby samemu nie popełnić błędu związanego z zawarciem niekorzystnej umowy. Każdy z nas interesuje się pieniędzmi, lecz nie wszyscy mamy pojęcie jak najkorzystniej podpisać umowę. Z tego powodu czasami po prostu warto zainwestować w doradztwo osób znających się na swoim fachu. Jedną z tych grup zawodowych są prawnicy, którzy powinni znać się na umowach. Konsultacja w sprawie zawieranej umowy może odbyć się także w gabinecie notariusza, którego zadaniem jest sporządzanie różnych dokumentów i przechowywanie ich. Taka osoba z pewnością wie, co powinna zawierać prawidłowo skonstruowana umowa, aby w przyszłości zleceniobiorca nie miał problemów z wywiązaniem się z umowy. Szczególnie ma to znaczenie, gdy wykonujemy niesamowicie odpowiedzialną pracę, za którą są stosunkowo wysokie jak na polską rzeczywistość zarobki. Wiadomo, że nie każdy zleceniodawca jest uczciwy, więc warto chuchać na zimne i po prostu zabezpieczyć się przed ewentualnym oszustwem. A konsultacja z prawnikiem, bądź notariuszem nie jest aż tak horrendalnie droga jak mogłoby się to wydawać.

Ciężka praca czy powołanie?

Ciężka praca czy powołanie?

Mimo że czas na składanie dokumentów rekrutacyjnych na większości uczelni już upłynął, znajdą się też takie, na których nie jest jeszcze za późno. Jeśli twoje zainteresowania związane są z medycyną, a z różnych względów nie możesz, bądź nie chcesz zostać lekarzem, lubisz pomagać ludziom, a na widok krwi nie osuwasz się na ziemie, może warto zastanowić się nad pielęgniarstwem? Oto kilka powodów, dla których jest to zdecydowanie właściwy wybór.

Na wstępie zaznaczę, że studia pielęgniarskie to nie przelewki. Jeśli szukasz miejsca gdzie będziesz mógł opuszczać zajęcia, a własny wydział odwiedzisz dopiero w sesji egzaminacyjnej, to nie tędy droga. Obecne czasy wymagają od pielęgniarek/pielęgniarzy studiów wyższych, w stopniu przynajmniej licencjata. Studia nie są łatwe, jest naprawdę dużo zajęć, praktyk i ćwiczeń, ale sytuacjami których tam doświadczysz mógłbyś zaciekawić niejedną osobę, gdyby nie tajemnica zawodowa. Przez 3 lata studiów, na zajęciach spędzisz liczbę godzin zbliżoną do tych, które spędzają przyszli lekarze medycyny po sześcioletnich studiach. Sam materiał, niejednokrotnie także będzie podobny. Pewnie teraz zapytasz dlaczego warto wybrać takie studia, skoro to tak ciężki kawałek chleba?
Przede wszystkim studia pielęgniarskie dają ci komfort, gdzie po 3 – letniej edukacji bez problemu znajdziesz pracę w zawodzie. Specyfika pracy znacząco się różni w zależności od oddziału, który wybierzesz, dlatego też niezależnie od tego, czy twoje zainteresowania oscylują wokół sali operacyjnej, czy domu pomocy społecznej, każdy znajdzie coś dla siebie. Przełomowym momentem jest rozpoczęcie pierwszych praktyk zawodowych. Plastikowe lalki zamieniają się w prawdziwego człowieka, który odczuwa ból i cierpienie. Nie każdy jest w stanie doświadczać takiego obrazu na co dzień, dlatego też liczebność roku po pierwszych praktykach może się zmniejszyć. Wszystko wynagradza wyraz wdzięczności usłyszany od pacjenta, lub jego rodziny. Niesamowitym jest jak wiele radości może dać pomoc drugiemu człowiekowi. Na tym właśnie opiera się pielęgniarstwo. Sama praca do najłatwiejszych nie należy. Bycie pielęgniarką wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie drugiego człowieka. Obecne pielęgniarstwo zdecydowanie ewoluuje. Jest to samodzielny zawód medyczny, który ceni się niemałym poszanowaniem społecznym, a do jego wykonywania niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu. Skończyły się czasy gdy pielęgniarki, ubrane w czepki, do których mówiono siostro były tylko wysłannikiem lekarza. Obecnie oba te zawody współpracują ze sobą by zapewnić jak najlepszą, kompleksową opiekę nad pacjentem. To duma być pielęgniarką, bądź pielęgniarzem, i mówię o tym z pełnym przekonaniem. Jeśli więc nadal zastanawiasz się nad wyborem tego niełatwego, lecz bardzo pięknego zawodu, zdecydowanie namawiam cię, byś spróbowała. Nie zawsze będzie lekko i przyjemnie, może też okazać się że to nie jest zawód dla Ciebie. Jeśli jednak się uda, będziesz mogła powiedzieć: „To była dobra decyzja!”.

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Pytanie to jest często spotykane na forach. Jest masa ludzi, którzy właśnie mają takie umowy. Pracodawcy są chętni na zawiązywanie takich umów, ponieważ generują one dużo mniejsze koszty podatkowe dla firmy.
Ludzie szukają odpowiedzi na pytanie powyżej, ponieważ staż pracy uprawnia ich do posiadania dłuższego urlopu (normalnie jest to 20 dni, po przepracowaniu 10 lat jest to 26 dni).
Staż pracy to łączna ilość czasu przepracowane na umowie o pracę, czy innych typach umów.
Umowa o zlecenie jest korzystna dla przedsiębiorcy również z tego powodu iż pracownikowi nie przysługują dni wolne. Umowa ta ma wiele plusów jak i też minusów.
Przede wszystkim jest łatwa w zawieraniu.
Jeżeli w umowie nie jest określona data zakończenia umowy, może ona zostać rozwiązana z dnia na dzień. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez podania przyczyny, a jedynie musi oddać pieniądze, które zleceniobiorca zdążył zainwestować w wykonanie zlecenia.
Pracownik może też ubiegać się o urlop wychowawczy, czy świadczenie przedemerytalne. Ważną sprawą też jest fakt, że w przypadku rozwiązania umowy i posiadania statusu osoby bezrobotnej może ubiegać się o zasiłek.
W przypadku kiedy pracujemy jedynie na umowie zlecenie i jest to nasze jedyne źródło dochodu, wtedy jesteśmy zobligowani do odprowadzenia składek do ZUS’u, natomiast nie ma obowiązku odprowadzania składek chorobowych.
Mimo tego, że nasza umowa jest opodatkowana w podobny sposób jak normalna umowa o pracę, nie może ona być wliczana do stażu pracy, chociaż jest jeden warunek który musi spełniać taka praca, aby było to możliwe:
Jeżeli praca wykonywana na umowie zlecenie jest wykonywana pod stałym nadzorem zleceniodawcy, jest wtedy możliwość aby została uznana za umowę o pracę.
To co wlicza nam się do stażu pracy też jest uwarunkowane tym, czego oczekujemy po osiągnięciu danej ilości lat stażu. Jeżeli na przykład chodzi nam o dni urlopu to tutaj wliczają się:
Lata nauki
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Urlop bezpłatny
Dni przepracowane na umowie zlecenie wliczają się więc do wysokości naszej emerytury
Różnic między umową a pracę, a tą na zlecenie jest wiele.
Brak ustalonego miejsca wykonywania pracy, jest ono dowolnie ustalone przez dwie strony zawierające umowę.
Brak ustalonego czasu pracy, zleceniobiorca może dowolnie dysponować swoim czasem tak, aby tylko zdążyć z oddaniem zlecenia na termin wyszczególniony w umowie.
Brak podporządkowania zleceniodawcy. Dla niego zlecenie ma zostać wykonane a on nie może wydawać nam ścisłych poleceń w jaki sposób mamy pracować.
Mimo wiele „za”, ludzie nie mają zaufania do tego typu rozwiązań. Wolą pracę na normalnej umowie, na etacie, wiedząc jakiego wynagrodzenia miesięcznego mogą się spodziewać, na jak długo jeszcze mają swoją aktualną umowę i mają do dyspozycji swoje dwadzieścia, lub więcej dni urlopu. Umowy takie są atrakcyjne w kręgach studenckich, bo to oni są zwolnieni z podatku, a do tego taka praca „od czasu do czasu” pasuje im najbardziej.

Pracuj z dziećmi

Pracuj z dziećmi

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Temu krótkiemu i zarazem prostemu stwierdzeniu ciężko zaprzeczyć, jest to wręcz niemożliwe. W końcu nikt z nas nie urodził się będąc od razu dorosłym, prawda? Jest to po prostu niemożliwe. Każdy organizm potrzebuje czasu na rozwój, a drugą sprawą jest fakt, że chyba żadna matka nie wyobraża sobie tego, by w swoim organizmie mogła nosić dorosłego człowieka i potem wydać go na świat. Będąc dziećmi lubimy dorosłych, którzy poświęcają nam swoją uwagę. Którzy nie dość, że lubią się z nami bawić i robią to dość często, to jeszcze zawsze nas wysłuchają i coś doradzą i pomogą. Wielu dorosłych ludzi uwielbia dzieciaki. Uwielbia spędzać z nimi czas, zabawiać je. Praktycznie każdy z nas marzy o tym, by mieć swoje własne dziecko, oczywiście z osobą, którą wybraliśmy na partnera do końca naszego życia. Z osobą, z którą chcemy założyć własną rodzinę. Istnieją jednak też ludzie, którzy nie za bardzo przepadają za dzieciakami. Szczególnie za tymi najmłodszymi, które jeszcze nie mówią. Potrzebują one dużo uwagi rodzica, ponadto często płaczą, a my nigdy nie wiemy, o co im chodzi, bo nam tego najzwyczajniej w świecie nie są w stanie powiedzieć i musimy się tego domyślić. Małe dzieci wiążą się też z przewijaniem pieluch, co dla niektórych jest z całą pewnością prawdziwą katorgą. Ludzie nie przepadający za dzieciakami po prostu nie chcą sami posiadać potomstwa. Przerażają ich wszystkie te rzeczy wyżej wymienione, a z resztą prawdopodobnie boją się też odpowiedzialności, jaka wiąże się z posiadaniem maleństwa. Osoby nie lubiące dzieciaków z całą pewnością nie powinny z nimi pracować, bo z takiej współpracy raczej nie wynikałoby nic dobrego, prawda? Jednak osoby, które uwielbiają dzieciaki mają o wiele większe predyspozycje do tego, by z nimi pracować. Jeżeli ty należysz do tego grona, być może myślisz o tym, by właśnie podjąć jakąś pracę z dzieciakami. Dobrą opcją dla ciebie mogą więc być studia pedagogiczne, dzięki którym zdobędziesz wiedze odpowiednią do tego, by podjąć pracę jako pedagog. Poznasz wiele technik tego, jak rozmawiać z dzieciakami, aby rozmowa odniosła odpowiednie rezultaty, jak je zabawiać, jak uczyć przez zabawę. Nauczysz się także, jak wychowywać dziecko. Dobre wychowanie dziecka jest bardzo ważne, ponieważ ma ogromny wpływ na to, jakie nasze dziecko będzie w późniejszym życiu, kiedy będzie już dorosłe. Praca pedagoga jest bardzo odpowiedzialną pracą. Trzeba mieć na uwadze prosty fakt, że samo lubienie bawić się z dzieciakami nie wystarczy do tego, by zostać dobrym pedagogiem. I nie jest to żadne kryterium do tego, by stwierdzić który pedagog jest dobry, a który nie. Na to wpływa wiele innych czynników. Przede wszystkim to, czy nasze dziecko uznaje wybranego pedagoga jako autorytet, czy uważnie słucha jego słów, czy pedagog potrafi skupić uwagę dziecka i czy dziecko potrafi się przed nim otworzyć. Wiadomo przecież, że skupić uwagę dzieci, szczególnie w grupie, nie jest łatwym zadaniem. Dziecku łatwo rozproszyć uwagę.

Czasem warto zmienić pracę

Czasem warto zmienić pracę

Wychowałeś się na wsi i tam spędziłeś całe dzieciństwo. Pomagałeś rodzicom w pracy na roli. Musisz przyznać, że to niewdzięczne zajęcie, bo pracy jest sporo, a dochód z tego niewielki. Poza tym wtedy nie było jeszcze tylu maszyn, więc wszystko należało robić ręcznie lub z pomocą zwierząt gospodarczych. Najcięższym okresem były żniwa. Ręczne koszenie zbóż dawało nieźle w kość. Do tego zboże trzeba było powiązać w snopki, a potem zwieźć za pomocą wozu do stodoły. Na końcu trzeba było poddać je młóceniu. Dopiero z takiego wyłuskanego ziarna można było zrobić mąkę na chleb.

Praca fizyczna, do tego upał i pot, który spływał po całym ciele, to był wysiłek ponad ludzkie siły. Jednak nie było innego wyjścia, bez zboża i słomy gospodarstwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Równie ważne były wykopki, bo one zapewniały ziemniaki, buraki i inne warzywa, niezbędne do przetrwania zimy. Tobie co prawda podobała się praca na roli, lecz nie wiązałeś z nią swojej przyszłości. Gdy dorosłeś, postanowiłeś wyprowadzić się z rodzinnej wioski. Zamieszkałeś u wujka w mieście i miałeś nadzieję, że szybko znajdziesz pracę. Rzeczywistość okazała się trudniejsza, niż myślałeś.

Udało Ci się złapać pracę magazyniera, lecz nie otrzymałeś stałej umowy. Byłeś zatrudniony nielegalnie, bo tak było wygodniej pracodawcy. Ty jednak nie protestowałeś, bo były Ci potrzebne pieniądze na życie. Poza tym wujek nie mógł Cię ciągle utrzymywać. Musiałeś zacząć dokładać się do rachunków. Pracodawca wypłacał Ci pensję co do złotówki, więc byłeś zadowolony i nie narzekałeś. Przepracowałeś w tym miejscu dwa lata, a potem zacząłeś rozglądać się za czymś nowym. Zdałeś sobie sprawę, że w razie jakiejkolwiek choroby, sam będziesz musiał opłacić pobyt w szpitalu czy wizytę u lekarza.

Kolejna praca dotyczyła pilnowania obiektów. Zostałeś stróżem i pracowałeś w systemie zmianowym. Szef podpisał z Tobą umowę zlecenie. Ty jako pracownik miałeś świadczyć usługi ochroniarskie, a on musiał Ci za to zapłacić. Może to nie było idealne rozwiązanie, ale człowiek w Twojej sytuacji nie może zbytnio wybrzydzać. Przynajmniej miałeś ubezpieczenie zdrowotne i wyższą pensję, a to już coś. Przepracowałeś tam ponad dziesięć lat i byłeś w miarę zadowolony. Nie wziąłeś jednak pod uwagę, że umowa zlecenie a emerytura to dwie odrębne sprawy. Taka umowa nie gwarantuje Ci na starość emerytury. Postanowiłeś to zmienić i znaleźć pracę, w której otrzymasz normalną umowę i która będzie liczyć się do emerytury.

Po dosyć długich poszukiwaniach udało Ci się zatrudnić jako portier. Twoim miejscem pracy była uczelnia. Otrzymałeś także umowę, która Ci w pełni odpowiadała. W końcu miałeś prawo do urlopu, chorobowego, bezpłatnych badań lekarskich czy odszkodowania po wypadku. Na nowym stanowisku przepracowałeś ponad 25 lat. Bardzo zżyłeś się z kadrą nauczycielską i polubiłeś młodzież. Poza tym założyłeś rodzinę i nie wyobrażałeś sobie powrotu na wieś. Czasem tylko odwiedzałeś rodziców i rodzeństwo przy okazji świąt czy rodzinnych uroczystości. Chciałeś pokazać dzieciom, gdzie się wychowałeś.

Studia Logistyczne

Studia Logistyczne

Zaczynając od wytłumaczenia, co to jest logistyka możemy rozumieć wszelkiego rodzaju działania polegające na przepływie zasobów produkcyjnych i ludzkich. Wszystko to związane jest z produkcją i dystrybucją.
W ostatnich latach dział logistyki zdobył ogromną popularność wśród młodego społeczeństwa. Efektem tego może być ogromne zapotrzebowanie logistyków na dzisiejszym rynku pracy.
Tak naprawdę logistyka rozwinęła się w takim tempie, że praktycznie w każdej dziedzinie potrzebna jest osoba, która posiada wiedzę na temat tej specjalizacji.
W każdym sklepie, szkole, urzędzie, idąc dalej w wojsku, na lotnisku, w porcie czy w jakiejkolwiek instytucji logistyka odgrywa ogromną rolę.
Logistyka to nic innego jak planowanie, organizowanie i monitorowanie wszystkiego co dzieje się na terenie danego przedsiębiorstwa czy instytucji. Aby dobrze wykonywać ten zawód i odnaleźć się w świecie poświęconym tej specjalizacji warto ukończyć studia logistyczne.
Takie studia można podjąć w wielu miastach a co więcej można wybrać sposób w jaki je podejmiemy. Studia logistyczne możemy odbywać na platformie online, zaocznie lub standardowo możemy podjąć studia dzienne. Możliwości jest wiele, a jest to bardzo dobre rozwiązanie dla młodych ludzi, którzy przeprowadzają się z mniejszych miast a w czasie podjęcia studiów chcą także podjąć pracę.
Studia logistyczne są o tyle ciekawe, że bez samej teorii wiele nie zdziałamy. Dlatego istotna jest tutaj praktyka. Często też spotykamy się z wszelkiego rodzaju zajęciami nazywanymi na przykład laboratoriami. Są to zajęcia poświęcone na obliczenia, rozwiązywanie zadań związanych z transportem, magazynowaniem oraz produkcją i dystrybucją.
Pierwszy okres nauki o logistyce opiera się na przyswojeniu teorii związanej z podziałem magazynów, rodzajów transportu, dokumentami przewozowymi oraz magazynowymi. Gdy już posiadamy podstawy, możemy przejść do praktyki. Na pozór wydawać może się, że praktyka w logistyce może sprawiać ogromne trudności. Owszem, gdy nie posiadamy żadnych podstaw trudno jest cokolwiek policzyć, obliczyć bądź wymyślić rozwiązanie do jakiegokolwiek problemu, który dość często pojawia się w zawodzie logistyka.
Wracając natomiast do tematu samych studiów logistycznych warto zauważyć jednak, że takie studia nie dla wszystkich są osiągalne.
Ilość osób przekracza nawet czterokrotnie ilość miejsc na uczelni, dlatego aby dostać się na wymarzone studia musimy postarać się choć trochę w szkole średniej aby nasz wynik maturalny zapewnił nam odpowiednie miejsce na liście rekrutacyjnej.
Warto się jednak postarać ponieważ odbywając takie studia mamy możliwość między innymi możliwość podjęcia różnych ścieżek zawodowych i odnalezienia się w odpowiednim miejscu na rynku pracy. Możemy także poznać nowych ludzi, technologie oraz programy kształcenie, które uskutecznią nasz przyszły rozwój w dziale logistyki.
Aby czuć się pewnie w tej specjalizacji wystarczy logistykę polubić a może nawet zafascynować się nią, jest to dziedzina, która każdego dnia zaskakuje swoją różnorodnością oraz tempem rozwoju.