Umowa o dzieło to rozwiązanie w przypadku zarówno jednorazowej, jak i stałej współpracy między zleceniodawcą a wykonawcą dzieła. Jest prosta do sformułowania, może zawierać wszystkie potrzebne obu stronom punkty, przekazanie praw autorskich… istnieje pełna dowolność w zapisie.

Umowa o dzieło – kto płaci podatek?

Umowa zawierana jest między zleceniodawcą, a wykonawcą. Jeśli zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, przedsiębiorstwem, prowadzi własną działalność, to on zobowiązany jest do opłacenia podatku i wystawienia PIT dla wykonawcy, będącym wówczas jego pracownikiem.

Jeśli zleceniodawca jest osobą prywatną, nie prowadzi żadnej działalności, wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku. Musi on wystawić rachunek do umowy o dzieło, naliczyć koszty uzyskania przychodu, dodać kwotę zaliczki na podatek – będzie to kwota brutto umowy. Powinien on rozliczać się z Urzędem Skarbowym w wybranym przez siebie systemie (na przykład system kwartalny).

Istnieje jednak pojęcie takie jak kwota wolna od podatku. Zwalnia ona z rozliczania się z podatku jeśli uzyskamy ową kwotę – lub niższą. Kwota ta jest częścią najniższej krajowej wypłaty brutto, obecnie to około połowa. Oznacza to, że jeśli w każdym miesiącu uzyskamy daną kwotę, lub niższą nie musimy rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Kiedy opłaca się podpisywać umowę o dzieło?

Odpowiedź brzmi : ZAWSZE. Zabezpiecza ona wykonawce przed ewentualnymi niekorzyściami płynącymi z braku otrzymania wynagrodzenia za pracę. Zobowiązuje ona zleceniodawcę do wypłacenia należnego wynagrodzenia za wykonane dzieło. Pozwala ona na ewentualne roszczenia i dochodzenie swoich praw w sądzie, czy windykowanie przy pomocy firm windykacyjnych, lub skupujących zadłużenia.

Dzięki podpisaniu umowy zleceniodawca może zyskać pewność, że dzieło, na które umawia się z wykonawcą zostanie wykonane w terminie, może wymagać również aspektów, zawartych w umowie. Należy również zwrócić uwagę, czy umowa zawiera punkt o przekazaniu praw autorskich – to jest bardzo istotne!

Umowa o dzieło – jak napisać?

Świetną opcją jest odszukanie w miarę możliwości wzoru umowy o dzieło o podobnym charakterze. Wystarczy ją przerobić, dodać własne uwagi i podpunkty i usunąć te, które nie pasują. Dopasować do charakteru wykonywanego dzieła, zawrzeć wszelkie potrzebne ustalenia, bardzo dobrym pomysłem jest również dodanie informacji o terminie realizacji dzieła, o terminie do którego można zgłaszać i poprawki i ilość tych zgłoszeń. Po akceptacji dzieła, wyznacza się termin na płatność.

Umowa o dzieło – co powinna zawierać?

Przede wszystkim dane o zleceniodawcy i wykonawcy. Powinna zawierać informacje na temat dzieła, szczegóły, wszystkie ustalenia między stronami. Kwotę za dzieło, dzienną stawkę, wynagrodzenie za ilość znaków,… Czyli po prostu zarobek wykonawcy oraz jego numer konta. Wszystkie niezbędne terminy (opisane w punkcie powyżej). Powinna jeszcze zawierać podstawy takie jak data zawarcia i podpisy obu stron. Po zebraniu wszystkiego, należy już tylko zabrać się do pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here