Każdy, kto planuje związać swoją przyszłość z polskim wojskiem, powinien rozważyć podjęcie studiów wojskowych. Studia wojskowe oferują tytuł magistra oraz wojskowy stopień podporucznika. Stopień podporucznika jest stopniem oficerskim. Studia wojskowe odbiegają jednak od znanego powszechnie trybu studiowania. Studenci przebywają w koszarach i nie mogą opuszczać terenu jednostki wojskowej bez pozwolenia. Warto nadmienić, że skoszarowanie jest pierwszym elementem wojskowej dyscypliny, do której młodzi kadeci muszą przywyknąć. Jednocześnie już od pierwszego semestru młodzi studenci mają bezpośredni kontakt z jednostką i poznają zwyczaje panujące w armii.
Studia wojskowe oferują pełne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, czyli wszystko to, co jest potrzebne do życia na terenie jednostki. Ponadto studenci otrzymują uposażenie, każdego miesiąca na ich konto bankowe wpływa określona kwota pieniędzy. Rozpatrując brak jakichkolwiek wydatków, jedzenie i zakwaterowanie mamy za darmo, wypłata uposażenia jest ogromnym plusem. Drugim znaczącym plusem studiów wojskowych jest ściśle określona ścieżka kariery. Absolwenci nie muszą się martwić o znalezienie pracy. Praca w wojsku czeka na nich zaraz po skończeniu toku nauczania i otrzymaniu tytułu magistra. Studia wojskowe z jednej strony oferują wojskową dyscyplinę a z drugiej strony pełne wsparcie materialne dla studentów. Oczywiście, aby zostać przyjętym na tego typu studia, należy posiadać dobre zdrowie. Kandydaci na studia wojskowe poddawani są różnego rodzaju egzaminem sprawdzającym, nie tylko kondycję fizyczną, ale także psychiczną. Muszą rozwiązać dosyć zaawansowane testy psychologiczne i psychicznie być gotowymi do pełnienia służby w przyszłości. Dla osoby, która pragnie związać swoje dorosłe życie z wojskiem, tego typu studia stanowią idealne rozwiązanie. Dla osoby, która nie do końca jest zdecydowana, co chciałaby robić w życiu, studia wojskowe mogą być katorgą. Dlatego warto dokładnie przemyśleć swój wybór i wybrać studia wojskowe tylko wtedy, gdy spędzanie czasu w koszarach, musztra wojskowa i duża dawka solidnej wiedzy technicznej dla kandydata będą przyjemnością, a nie koniecznością.
Po ukończeniu studiów wojskowych przed absolwentem otwierają się różne drogi awansu, rzecz jasna awansu w strukturach wojskowych. Szereg reform przeprowadzonych w wojsku polskim przez ostatnie lata wskazuje na pewne braki kadrowe. Zapotrzebowanie na korpus oficerski i podoficerski prawdopodobnie będzie tylko wzrastać, dlatego studia wojskowe będą starały się przyciągać do siebie jak największą liczbę studentów. Na studiach wojskowych znaleźć można szereg różnych dziedzin technicznych, które można zgłębiać. Można studiować informatykę, energetykę budownictwo, lotnictwo, inżynierię materiałową i wiele innych pokrewnych dziedzin. Wojsko Polskie, chcą się rozwijać, stawia coraz bardziej na wykształconą fachową kadrę. Najlepszym miejscem na zdobycie fachowego wojskowego wykształcenia jest oczywiście ukończenie studiów wojskowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here