Jako ludzie jesteśmy różni pod wieloma względami. I nie tylko względami fizycznymi, ale posiadamy też różne gusta i upodobania. Dotyczy to także naszych możliwości i preferencji pod względem zawodowym. Wykonujemy przeróżne zawody. Jedne z nich są świadczeniami na rzecz naszego pracodawcy. Za swoją pracę otrzymujemy wynagrodzenie, gdyż pracujemy na etacie. Posiadamy również ubezpieczenie zdrowotne, rentowe i emerytalne. Lecz coraz więcej osób zakłada własną działalność gospodarczą. Czym jest działalność gospodarcza ? Najkrócej mówiąc jest ona aktywnością zawodową osób przedsiębiorczych, którzy w różny sposób działają na rynku. Tym sposobem stwarzają sobie i innym ludziom miejsce pracy i zarobkowania. Bo za działalność gospodarczą uważa się zorganizowaną działalność zarobkową, która wykonywana jest w sposób ciągły. Może to być na przykład działalność wytwórcza, czy handlowa, bądź usługowa. Kogo obejmuje taka działalność ? Działalność gospodarcza obejmuje handlowców, producentów, usługowców. A także swym zasięgiem obejmuje na przykład rolnictwo, górnictwo, oraz tak zwane wolne zawody. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniają inne osoby na stałe lub na umowę zlecenie. Jak się ma działalność gospodarcza a umowa zlecenie ? Umowa zlecenie posiada swoje prawa i obowiązki zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jest ona zobowiązaniem jednej osoby, czyli zleceniobiorcy do wykonania jakiejś czynności. Zleceniobiorca pobierając zlecenie od zleceniodawcy zobowiązuje się do wykonania pracy lub przedmiotu w sposób idealny, czyli niewadliwy i dokładny. Gdy nie wykona zlecenia w sposób odpowiadający zleceniodawcy i w określonym w umowie czasie, to zleceniodawca może odstąpić od zawartej z nim umowy. Warunki zlecenia i pracy określone są ściśle w umowie o dzieło. Obydwie strony mogą zawrzeć taką umowę na piśmie lub nawet w formie ustnej. Czyli umowa zlecenie różni się od standardowej umowy o pracę. Bo umowa standardowa o pracę musi być zawarta wyłącznie na papierze i stanowi dokument. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej. Czas i miejsce pracy zazwyczaj jest pozostawione do dyspozycji zleceniobiorcy. I choć za wykonaną pracę zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie, to podejmując zadanie musi wiedzieć, że jego czas pracy nie wchodzi w skład lat naliczanych do emerytury. Nieodprowadzane są także składki emerytalne lub rentowe. Nie posiada także prawa do urlopu wypoczynkowego. Poza tym zleceniobiorca ma obowiązek informowania zleceniodawcy o przebiegu wykonywanych prac. A przede wszystkim wywiązanie się ze zlecenia w jak najlepszy sposób. Dobrze wykonana praca jest gwarantem dalszych zleceń, a tym samym możliwości zarobkowania bez osobistego poszukiwania zatrudnienia. Gdyż dobrzy fachowcy zawsze są w cenie i sami zleceniodawcy poszukują na rynku ich usług. Natomiast gdy dzieło wykonane jest wadliwie, to wówczas cierpi na tym nie tylko reputacja zleceniobiorcy, ale zleceniodawca może także nie przyjąć takiej usługi i odstąpić od zawartej umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here