Dieta dziecka z autyzmem

Pewne przyzwyczajenia żywieniowe dziecka z autyzmem są uwarunkowane bardzo często przez samo zaburzenie. Dieta pełni niezwykle ważną rolę również w etiologii autyzmu, predysponując do zaburzeń w obrębie mikrobiomu jelitowego- dysbiozy jelitowej. Dieta dziecka z autyzmem bywa przede wszystkim wybiórcza, czyli uboga w produkty spożywcze, a niekiedy w konkretne grupy produktów np. owoce, warzywa. Wybiórczość pokarmowa może dotyczyć również eliminacji produktów konkretnych firm, określonych kształtów, kolorów, zapachów. Oprócz wspomnianych, dieta dziecka z autyzmem może być pełna manieryzmów czy rytuałów, które mogą w przyszłości doprowadzać do niedoborów żywieniowych. Aby indywidualna dieta w autyzmie była prawidłowo prowadzona warto udać się do dietetyka i prowadzić dzienniczek żywieniowy dziecka.

Dzienniczek żywieniowy- niezbędne narzędzie w przygotowaniu diety w autyzmie

Dzienniczek żywieniowy należy do metod ilościowych i jakościowych oceny sposobu żywienia określonej osoby lub grupy osób. Jest on niekiedy niezbędnym narzędziem umożliwiającym dietetykowi poznanie nawyków żywieniowych swojego pacjenta. Zasadne jest zastosowanie go w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu. Przez wpływ żywności i żywienia na rozwój ASD, a także specyfikę samej diety dziecka z autyzmem jego prowadzenie przez rodzica jest niezbędne. Metodyka jest dowolna, można prowadzić dzienniczek w formie papierowej jako zapis, w formie tabeli czy w aplikacji telefonicznej. Poza indywidualizacją diety w autyzmie, niezbędne jest też poznanie nawyków żywieniowych zarówno dziecka jak i rodziców, a także ocenę możliwości finansowych i czasowych do przygotowania posiłków. Metoda dzienniczka żywieniowego nie jest metodą pozbawioną błędów, ponieważ wszelkie metody bazujące na zbieraniu informacji od pacjentów są obarczone ryzykiem uzyskania nieprawdziwych informacji. Precyzyjność badania zależy od szczerości i dokładności w notowaniu danych przez pacjenta. Dzięki prowadzeniu dzienniczka jest możliwe pełniejsze zindywidualizowanie diety dziecka z autyzmem.

Dieta w autyzmie

Najważniejsza w diecie dziecka z autyzmem jest odpowiednia diagnostyka przed przystąpieniem do terapii. Wykluczenie obecności alergii, nadwrażliwości, nietolerancji pokarmowych jest pierwszym krokiem w postępowaniu z pacjentem z autyzmem. W Instytucie Mikroekologii jest możliwość wykupienia pakietu Autyzm lub Autyzm+, które są zestawem badań niezbędnych do wykonania u każdego dziecka ze spektrum autyzmu. W ramach pakietu jest badanie mikrobioty jelitowej KyberKompakt, nadwrażliwości pokarmowych ImuPro, pasożytów jelitowych, oraz dwie półgodzinne konsultacje dietetyczne. Dieta dziecka z autyzmem jest indywidualnie przygotowywana w oparciu o wyniki badań za dodatkową opłatą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here