Kto nie musi składać sprawozdania z działalności?

W Polsce istnieje wiele różnych rodzajów przedsiębiorstw i organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednak nie wszystkie z nich są zobowiązane do składania sprawozdań z działalności. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, które nie muszą składać takich sprawozdań:

1. Mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które spełniają określone kryteria dotyczące liczby pracowników, obrotów oraz sumy bilansowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, mikroprzedsiębiorstwa nie są zobowiązane do sporządzania pełnych sprawozdań finansowych. Zamiast tego, mogą skorzystać z uproszczonego sprawozdania.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie są zarejestrowane jako spółki kapitałowe, również nie muszą składać pełnych sprawozdań finansowych. Jednak w niektórych przypadkach mogą być zobowiązane do sporządzenia uproszczonego sprawozdania, jeśli spełniają określone kryteria dotyczące obrotów i sumy bilansowej.

3. Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również nie są zobowiązane do składania sprawozdań z działalności. Jednak jeśli prowadzą działalność gospodarczą, mogą być zobowiązane do sporządzenia pełnych sprawozdań finansowych.

4. Spółki cywilne

Spółki cywilne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą składać sprawozdań z działalności. Jednak jeśli prowadzą działalność gospodarczą, mogą być zobowiązane do sporządzenia pełnych sprawozdań finansowych.

5. Rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne

Rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne, którzy nie są zarejestrowani jako spółki kapitałowe, również nie muszą składać pełnych sprawozdań finansowych. Jednak w niektórych przypadkach mogą być zobowiązani do sporządzenia uproszczonego sprawozdania, jeśli spełniają określone kryteria dotyczące obrotów i sumy bilansowej.

6. Inne podmioty

Ponadto, istnieje wiele innych rodzajów podmiotów, które również nie są zobowiązane do składania sprawozdań z działalności. Należą do nich między innymi:

  • Spółki jawne
  • Spółki partnerskie
  • Spółki komandytowe
  • Spółki komandytowo-akcyjne
  • Spółdzielnie socjalne
  • Spółdzielnie mieszkaniowe
  • Samorządowe jednostki organizacyjne

Warto jednak pamiętać, że powyższa lista nie jest wyczerpująca, a obowiązek składania sprawozdań z działalności może wynikać z innych przepisów prawnych lub umów.

Podsumowanie

W Polsce istnieje wiele różnych rodzajów przedsiębiorstw i organizacji, które nie są zobowiązane do składania sprawozdań z działalności. Mikroprzedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje, spółki cywilne oraz rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne są tylko niektórymi z podmiotów, które nie muszą składać takich sprawozdań. Jednak warto pamiętać, że obowiązek ten może wynikać z innych przepisów prawnych lub umów. Jeśli masz wątpliwości co do obowiązku składania sprawozdań z działalności, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą podatkowym lub prawnym.

Źródła:

Call-to-action:

Jeśli masz wątpliwo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie osiągnęły przychodów lub osiągnęły przychody poniżej minimalnej kwoty określonej przez przepisy, nie są zobowiązane do składania sprawozdania z działalności.

Link do strony: https://kobietawe-biznesie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here