Kto musi sporządzać sprawozdanie zgodnie z MSR?

MSR, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, są zbiorem wytycznych i zasad, które określają jak przedsiębiorstwa powinny sporządzać swoje sprawozdania finansowe. W Polsce obowiązują one od 2005 roku i są stosowane przez wiele firm, zarówno małych, jak i dużych. Ale kto dokładnie musi sporządzać sprawozdanie zgodnie z MSR? Poniżej przedstawiamy odpowiedź na to pytanie.

Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR?

W Polsce obowiązek sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR dotyczy przede wszystkim:

 • Spółek akcyjnych
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek komandytowych
 • Spółek jawnych
 • Spółek partnerskich
 • Spółek cywilnych
 • Stowarzyszeń i fundacji

W praktyce oznacza to, że większość przedsiębiorstw w Polsce musi sporządzać swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Istnieją jednak pewne wyjątki od tego obowiązku. Na przykład, mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają określone kryteria, mogą korzystać z uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.

Jakie są korzyści z sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR?

Sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSR ma wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla inwestorów i innych zainteresowanych stron. Oto kilka z tych korzyści:

 • Wiarygodność i przejrzystość: Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR są bardziej wiarygodne i przejrzyste, co pozwala inwestorom i innym zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 • Porównywalność: Dzięki zastosowaniu jednolitych zasad MSR, sprawozdania finansowe różnych przedsiębiorstw są bardziej porównywalne, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 • Ułatwienia w dostępie do kapitału: Przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania zgodnie z MSR, mogą łatwiej pozyskiwać kapitał od inwestorów, ponieważ prezentują swoje dane finansowe w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami.
 • Podniesienie prestiżu: Sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSR może podnieść prestiż przedsiębiorstwa i wpłynąć pozytywnie na jego wizerunek w oczach inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.

Jak sporządzić sprawozdanie zgodnie z MSR?

Sporządzanie sprawozdania zgodnie z MSR może być skomplikowane, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, które nie mają dostępu do specjalistycznej wiedzy i zasobów. Dlatego wiele firm korzysta z usług specjalistów, takich jak księgowi i doradcy finansowi, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w zakresie MSR.

Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby sporządzić sprawozdanie zgodnie z MSR:

 1. Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacje dodatkowe.
 2. Przeanalizuj te dokumenty i upewnij się, że są one zgodne z zasadami MSR.
 3. Przygotuj sprawozdanie finansowe, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i dane.
 4. Skonsultuj się z księgowym lub doradcą finansowym, aby upewnić się, że sprawozdanie jest poprawne i zgodne z MSR.
 5. Przedstaw sprawozdanie zarządowi przedsiębiorstwa i udostępnij je innym zainteresowanym stronom, takim jak inwestorzy i banki.

Podsumowanie

Sporządzanie sprawozdania zgodnie z MSR jest obowiązkiem większości przedsiębiorstw w Polsce. Jest to ważne nie tylko ze względu na przepisy prawne, ale także ze względu na korzyści, jakie wynikają z tego dla przedsiębiorstwa i jego interesariuszy. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w sporządzaniu sprawozdania zgodnie z MSR, warto skonsultować się z profesjonalistami, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

Przypisy:

 1. <a href="https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/aktualnosci/-/asset_publisher/0vH3/content/obowiazek-sporzadzania-sprawozdan-finansowych-w-opar

  Wezwanie do działania: Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSR powinny działać zgodnie z przepisami i terminami. Zapoznaj się z wymaganiami i przepisami dotyczącymi sporządzania sprawozdań zgodnie z MSR, aby zapewnić zgodność i rzetelność raportowania finansowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową: https://www.ppwk.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here