Kto może sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest ważnym zadaniem dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy rodzaju działalności. Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia informacje o finansowej sytuacji firmy, jej wynikach oraz zmianach w kapitale własnym. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także narzędzie, które pomaga zarządzać finansami i podejmować strategiczne decyzje.

W Polsce istnieje kilka grup podmiotów, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych. Oto lista tych podmiotów:

 • Spółki akcyjne (SA) – Spółki akcyjne są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również muszą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Spółki komandytowo-akcyjne (SKA) – Spółki komandytowo-akcyjne są również zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Spółki komandytowe (SK) – Spółki komandytowe muszą sporządzać sprawozdania finansowe, chyba że spełniają określone warunki zwolnienia.
 • Spółki jawne (SJ) – Spółki jawne są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Spółki partnerskie (SP) – Spółki partnerskie również muszą sporządzać sprawozdania finansowe.
 • Stowarzyszenia – Stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Fundacje – Fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą, również muszą sporządzać sprawozdania finansowe.

W przypadku podmiotów, które nie są wymienione powyżej, obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych może wynikać z innych przepisów prawnych lub umów.

Ważne jest, aby sprawozdanie finansowe było sporządzone przez osobę lub podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W praktyce oznacza to, że sprawozdanie finansowe może być sporządzone przez:

 • Księgowego – Księgowy to osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Biuro rachunkowe – Biuro rachunkowe to podmiot, który specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych dla różnych firm.
 • Audytora – Audytor to osoba lub firma, która posiada uprawnienia do przeprowadzania audytu finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych.

Warto zauważyć, że niezależnie od osoby lub podmiotu, który sporządza sprawozdanie finansowe, odpowiedzialność za jego poprawność i zgodność z przepisami spoczywa na zarządzie lub organie odpowiedzialnym za sprawy finansowe w danej organizacji.

Podsumowanie

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem wielu podmiotów w Polsce. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie rachunkowości i finansów. Księgowi, biura rachunkowe i audytorzy są odpowiednimi osobami lub podmiotami, które mogą sporządzić sprawozdanie finansowe. Ważne jest, aby sprawozdanie było poprawne i zgodne z przepisami, ponieważ stanowi ono ważne narzędzie zarządzania finansami i podejmowania decyzji strategicznych.

Zainteresowany sporządzeniem sprawozdania finansowego dla swojej organizacji?

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprawozdania finansowego, skontaktuj się z nami. Jesteśmy doświadczonym biurem rachunkowym, które specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w spełnieniu wszystkich wymogów prawnych i zapewni poprawność i zgodność Twojego sprawozdania finansowego.

Wezwanie do działania: Osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finansowych powinny podjąć działania w celu zapewnienia dokładności i rzetelności tych dokumentów. Zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnych firm, takich jak Challenge Group, które specjalizują się w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Challenge Group:

https://www.challengegroup.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here