Kto jest zwolniony z obowiązku PPK? To pytanie nurtuje wiele osób, które są zainteresowane Pracowniczym Planem Kapitałowym. PPK to system oszczędzania, który ma na celu zapewnienie pracownikom dodatkowego źródła emerytalnego. Jednak nie wszyscy pracownicy są objęci tym obowiązkiem. W tym artykule dowiesz się, kto może być zwolniony z obowiązku PPK i jakie są warunki zwolnienia.

Kto jest objęty obowiązkiem PPK?

Pracowniczy Plan Kapitałowy został wprowadzony w Polsce w 2019 roku i dotyczy większości pracowników. Obowiązek PPK mają:

 • Pracownicy sektora prywatnego, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55 lat
 • Pracownicy, którzy mają umowę o pracę na pełny etat lub umowę o pracę na część etatu
 • Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony

Obowiązek PPK dotyczy również pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeśli spełniają określone warunki. Jednak w przypadku tych pracowników obowiązek PPK jest ograniczony i zależy od wysokości wynagrodzenia.

Kto jest zwolniony z obowiązku PPK?

Nie wszyscy pracownicy są objęci obowiązkiem PPK. Istnieją pewne grupy pracowników, którzy są zwolnieni z tego obowiązku. Oto lista osób, które mogą być zwolnione z obowiązku PPK:

 • Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat
 • Pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny
 • Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, jeśli okres zatrudnienia wynosi mniej niż 3 miesiące
 • Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeśli spełniają określone warunki (np. wynagrodzenie poniżej określonej kwoty)
 • Pracownicy, którzy są objęci innym systemem oszczędzania pracowniczego, np. Pracowniczym Planem Kapitałowym Plus

Warto zauważyć, że pracownicy, którzy są zwolnieni z obowiązku PPK, mogą wciąż dobrowolnie przystąpić do tego systemu oszczędzania. Mogą skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą PPK, takich jak pracodawcze wpłaty na ich indywidualne konta.

Jakie są korzyści z przystąpienia do PPK?

Przystąpienie do Pracowniczego Planu Kapitałowego może przynieść wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 • Dodatkowe źródło emerytalne – PPK pozwala pracownikom gromadzić dodatkowe środki na przyszłą emeryturę
 • Pracodawcze wpłaty – pracodawcy muszą wpłacać określoną kwotę na indywidualne konta pracowników, co zwiększa wartość oszczędności
 • Podatek od zysków kapitałowych – środki zgromadzone w ramach PPK są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych środków na cele mieszkaniowe lub edukacyjne

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne dla pracowników, którzy są zwolnieni z tego obowiązku. Mogą oni samodzielnie zdecydować, czy chcą skorzystać z tej formy oszczędzania.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, kto jest zwolniony z obowiązku PPK. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, osiągnęli wiek emerytalny lub są objęci innym systemem oszczędzania pracowniczego, są zwolnieni z tego obowiązku. Przystąpienie do PPK może przynieść wiele korzyści, takich jak dodatkowe źródło emerytalne i pracodawcze wpłaty. Decyzja o przystąpieniu do PPK jest dobrowolna dla pracowników, którzy są zwolnieni z tego obowiązku.

Jeśli jesteś zainteresowany PPK lub masz pytania na ten temat, skontaktuj się z pracodawcą lub instytucją finansową, która zarządza Twoim Pracowniczym Planem Kapitałowym.

Zwolnieni z obowiązku PPK są pracownicy, którzy ukończyli 55 lat przed 1 stycznia 2019 roku oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony do 3 miesięcy.

Link do strony: https://www.3pytania.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here