Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mają możliwość odliczenia naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT, co pozwala obniżyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie zapłacić niższy podatek dochodowy. Jakich terminów należy przestrzegać, by móc to zrobić? Jak postąpić w sytuacji zgubienia faktury VAT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Terminy odliczenia VAT z faktur

Termin, którego należy przestrzegać chcąc odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu określa Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Istotne w tym kontekście jest także to, że prawo do obniżenia podatku powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu dokonywanym za okres, w którym podatnik uzyskał daną fakturę. W praktyce od 2021 roku prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi przez aż trzy okresy rozliczeniowe miesięczne lub dwa okresy rozliczeniowe kwartalne (przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika VAT) następujące po miesiącu bądź kwartale, w którym otrzymana została faktura. Pamiętać należy również o tym, że możliwość odliczenia podatku VAT odnosi się tylko do faktur dotyczących zakupu towarów lub usług ściśle związanych z prowadzoną działalnością.

Jak odliczyć VAT w przypadku zagubienia faktury zakupu?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się również nad tym, czy możliwe jest odliczenie podatku VAT w przypadku zagubienia faktury. Otóż, jest to możliwe, ale jedynie wtedy, gdy odnajdziemy fakturę bądź uzyskamy jej duplikat. Duplikat faktury VAT działa bowiem tak samo, jak oryginał, jednak istotne jest to, że w jego przypadku obowiązuje data wystawienia oryginału. W przypadku przekroczenia terminu odliczenia podatku VAT można zatem skorzystać z rozwiązania jakim jest korekta pliku JPK_V7 jednak warto wiedzieć, że jest to metoda dość kłopotliwa. W związku z tym skorygowanie rozliczenia warto przeprowadzić jedynie wtedy, gdy kwota podatku do odliczenie jest wysoka.

Jaki jest idealny moment odliczenia podatku VAT?

Powszechnie wiadomo, że podatek od towarów i usług w Polsce nie należy do najprostszych, w związku z czym warto zapoznać się z najnowszymi regulacjami Slim VAT 3, które zostały przedstawione w artykule dostępnym pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/termin-odliczenia-vat-z-faktur/. Istotna jest także świadomość, że nie zawsze możliwie najszybsze załatwienie formalności związane z podatkiem VAT jest najlepszym rozwiązaniem. Warto bowiem pamiętać, że odliczenia można dokonać dopiero po otrzymaniu faktury, a sprzedawca może przekazać ją z opóźnieniem. Kiedy zatem jest idealny moment na odliczenie podatku VAT? Otóż, liczy się go od dnia otrzymania faktury do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania faktury lub do końca drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym przedsiębiorca otrzymał fakturę.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc prawidłowo odliczyć podatek VAT od faktury zakupowej należy przestrzegać obowiązujących terminów. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar za błędy w rozliczeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here