Jaka ustawą reguluje PPK?

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest regulowany przez ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone w Polsce, mające na celu zwiększenie oszczędności emerytalnych pracowników.

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system dobrowolnych oszczędności emerytalnych, który został wprowadzony w Polsce w celu zabezpieczenia przyszłości finansowej pracowników. Program ten ma na celu zachęcenie pracowników do regularnego oszczędzania na emeryturę, poprzez automatyczne potrącanie części wynagrodzenia i wpłacanie go na indywidualne konta emerytalne.

Jak działa PPK?

PPK jest finansowane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Każdy pracownik, który spełnia określone kryteria, automatycznie zostaje objęty programem. Pracodawca ma obowiązek dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika i wpłacać je na indywidualne konto emerytalne. Pracownik ma również możliwość dobrowolnego zwiększenia swoich oszczędności poprzez dodatkowe wpłaty.

Środki zgromadzone na koncie emerytalnym pracownika są inwestowane przez zarządzającego funduszem PPK. Pracownik ma możliwość wyboru jednego z kilku funduszy inwestycyjnych, w których będą ulokowane jego środki. Dzięki temu, oszczędności pracownika mogą rosnąć na przestrzeni lat.

Kto jest objęty PPK?

PPK obejmuje wszystkich pracowników, którzy spełniają określone kryteria. Program ten dotyczy pracowników sektora prywatnego, którzy ukończyli 18 lat i nie osiągnęli wieku emerytalnego. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę na czas określony, są objęci PPK.

Jakie są korzyści z PPK?

PPK ma wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców:

  • Pracownicy mają możliwość regularnego oszczędzania na emeryturę, co pozwala im zabezpieczyć przyszłość finansową.
  • Pracodawcy mogą zaoferować swoim pracownikom dodatkowe benefity, co może przyczynić się do zwiększenia motywacji i lojalności pracowników.
  • PPK może przyczynić się do wzrostu świadomości finansowej pracowników, którzy zyskują wiedzę na temat oszczędzania i inwestowania.
  • Program ten ma również pozytywny wpływ na gospodarkę, poprzez zwiększenie oszczędności narodowych i rozwój rynku kapitałowego.

Jak skorzystać z PPK?

Aby skorzystać z PPK, pracownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Jeśli spełnia określone kryteria, automatycznie zostaje objęty programem. Pracodawca jest odpowiedzialny za dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wpłacanie ich na indywidualne konto emerytalne pracownika.

Pracownik ma również możliwość dobrowolnego zwiększenia swoich oszczędności poprzez dodatkowe wpłaty. Może również zmienić fundusz inwestycyjny, w którym są ulokowane jego środki.

Podsumowanie

PPK jest regulowane przez ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Program ten ma na celu zwiększenie oszczędności emerytalnych pracowników poprzez automatyczne potrącanie części wynagrodzenia i wpłacanie go na indywidualne konta emerytalne. PPK obejmuje wszystkich pracowników sektora prywatnego, którzy spełniają określone kryteria. Program ten ma wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Aby skorzystać z PPK, pracownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, ponieważ automatycznie zostaje objęty programem.

Zainteresowany PPK? Skontaktuj się z pracodawcą i dowiedz się więcej!

Ustawa regulująca PPK to Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Link do strony: https://www.boolvar.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here