Czym charakteryzuje się podejście behawiorystyczne w nauczaniu?

Podejście behawiorystyczne w nauczaniu jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych podejść pedagogicznych. Koncentruje się na obserwowalnym zachowaniu uczniów i skupia się na zewnętrznych bodźcach i reakcjach, które wpływają na uczenie się. W tym artykule omówimy podstawowe cechy podejścia behawiorystycznego w nauczaniu.

1. Skoncentrowane na zachowaniu

Podejście behawiorystyczne w nauczaniu skupia się na obserwowalnym zachowaniu uczniów. Zdaniem behawiorystów, to, co można zobaczyć i zmierzyć, jest najważniejsze. W tym podejściu nauczyciel ocenia postępy uczniów na podstawie ich zachowania, takiego jak udzielanie odpowiedzi na pytania, wykonanie zadania lub reakcje emocjonalne.

1.1. Nagradzanie pozytywne

W podejściu behawiorystycznym nauczyciel często stosuje nagradzanie pozytywne, aby wzmocnić pożądane zachowanie u uczniów. Nagrody mogą przybierać różne formy, takie jak pochwały, certyfikaty, punkty czy nawet drobne prezenty. Celem nagradzania pozytywnego jest zwiększenie motywacji uczniów do osiągania sukcesów i kontynuowania pożądanego zachowania.

1.2. Kara

W podejściu behawiorystycznym stosuje się również kary w celu eliminacji niepożądanego zachowania. Kara może przybierać formę utraty przywilejów, czasu spędzonego na karcie pracy lub innych konsekwencji. Celem kary jest zniechęcenie uczniów do powtarzania niepożądanego zachowania.

2. Repetycja i wzmocnienie

Podejście behawiorystyczne w nauczaniu zakłada, że powtarzanie materiału i wzmocnienie są kluczowe dla skutecznego uczenia się. Nauczyciel powinien zapewnić uczniom wystarczającą ilość powtórzeń i wzmocnień, aby utrwalić nowe informacje i umiejętności.

2.1. Powtórzenia

Behawioryści uważają, że regularne powtarzanie materiału jest niezbędne do utrwalenia go w pamięci uczniów. Nauczyciel powinien zapewnić różnorodne formy powtórzeń, takie jak ćwiczenia, quizy, powtórki przed egzaminami itp. Powtórzenia pomagają uczniom utrwalić informacje i przypomnieć sobie wcześniej zdobyte umiejętności.

2.2. Wzmocnienie

W podejściu behawiorystycznym wzmocnienie odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. Nauczyciel powinien stosować różne formy wzmocnienia, takie jak pochwały, nagrody, punkty czy oceny, aby zwiększyć motywację uczniów do osiągania sukcesów. Wzmocnienie pozytywne jest stosowane w celu nagradzania pożądanego zachowania, podczas gdy wzmocnienie negatywne jest stosowane w celu eliminacji niepożądanego zachowania.

3. Brak uwagi dla procesów poznawczych

Podejście behawiorystyczne w nauczaniu skupia się głównie na obserwowalnym zachowaniu i nie przywiązuje dużej uwagi do procesów poznawczych, takich jak myślenie, rozumowanie czy zrozumienie. Behawioryści uważają, że to, co można zobaczyć i zmierzyć, jest bardziej istotne niż wewnętrzne procesy poznawcze.

3.1. Uczenie się przez powtórzenie

Behawioryści wierzą, że uczenie się polega na powtarzaniu i utrwalaniu informacji, a nie na zrozumieniu ich znaczenia. Uczniowie są zachęcani do zapamiętywania faktów i procedur, bez głębszego zrozumienia ich kontekstu czy związku z innymi tematami. Celem jest osiągnięcie automatyzacji wiedzy i umiejętności.

4. Krytyka podejścia behawiorystycznego

Podejście behawiorystyczne w nauczaniu spotyka się z pewną krytyką. Jego przeciwnicy twierdzą, że skupianie się wyłącznie na obserwowalnym zachowaniu i ignorowanie procesów poznawczych może prowadzić do powierzchownego uczenia się i braku zrozumienia. Ponadto, stosowanie kar i nagród może wpływać na motywację uczniów, którzy uczą się tylko dla nagrody, a nie dla samej wiedzy.

4.1. Alternatywne podejścia

W odpowiedzi na krytykę podejścia behawiorystycznego, powstały alternatywne podejścia pedagogiczne, takie jak podejście konstruktywistyczne czy podejście humanistyczne. Te podejścia skupiają się na aktywnym uczestnictwie uczniów w procesie uc

Podejście behawiorystyczne w nauczaniu charakteryzuje się skoncentrowaniem na obserwowalnych zachowaniach uczniów oraz na zewnętrznych bodźcach i nagrodach. Zachęca się do powtarzania pozytywnych zachowań poprzez wzmocnienie, a niepożądane zachowania są karane.

Link do strony: https://www.czas-wakacji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here