Co to jest system pruski?

System pruski, znany również jako system pruski w administracji publicznej, jest modelem organizacji administracji publicznej, który został opracowany w Prusach w XIX wieku. Ten system miał na celu wprowadzenie skutecznej i efektywnej administracji w państwie.

Historia systemu pruskiego

System pruski został wprowadzony w Prusach w XIX wieku przez kanclerza Otto von Bismarcka. Był to jeden z elementów modernizacji państwa pruskiego i umocnienia władzy centralnej. System ten opierał się na zasadzie hierarchii i scentralizowanej administracji.

Zasady systemu pruskiego

System pruski opierał się na kilku kluczowych zasadach:

 1. Scentralizowana administracja: W ramach systemu pruskiego administracja była scentralizowana, co oznaczało, że decyzje podejmowane były na najwyższym szczeblu władzy.
 2. Hierarchiczna struktura: Administracja publiczna była zorganizowana w hierarchiczny sposób, z wyraźnie określonymi poziomami władzy i odpowiedzialnością.
 3. Profesjonalizm: System pruski zakładał, że administracja publiczna powinna być zarządzana przez wykwalifikowanych i kompetentnych urzędników.
 4. Bezstronność polityczna: Administracja publiczna miała być apolityczna i niezależna od wpływów politycznych.

Zalety systemu pruskiego

System pruski miał wiele zalet, które przyczyniły się do jego sukcesu:

 • Efektywność: Dzięki scentralizowanej strukturze i hierarchii, system pruski był bardziej efektywny w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań administracyjnych.
 • Stabilność: Hierarchiczna struktura systemu pruskiego zapewniała stabilność i ciągłość w działaniu administracji publicznej.
 • Profesjonalizm: Wprowadzenie profesjonalizmu w administracji publicznej przyczyniło się do podniesienia jakości usług świadczonych przez państwo.
 • Bezstronność: Apolityczność administracji publicznej zapewniała, że decyzje były podejmowane na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie politycznych wpływów.

Wpływ systemu pruskiego na inne kraje

System pruski miał duży wpływ na organizację administracji publicznej w innych krajach, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wiele państw przyjęło podobne zasady i struktury, aby poprawić efektywność swojej administracji.

Przykłady państw, które przyjęły system pruski

Kilka państw, które przyjęły system pruski, to:

 • Niemcy: System pruski miał największy wpływ na organizację administracji publicznej w Niemczech. Po zjednoczeniu kraju w 1871 roku, system pruski został rozszerzony na całe państwo.
 • Japonia: Japonia przyjęła wiele elementów systemu pruskiego podczas swojej modernizacji w XIX wieku.
 • Stany Zjednoczone: W Stanach Zjednoczonych wprowadzono wiele elementów systemu pruskiego w celu poprawy efektywności administracji publicznej.

Wpływ systemu pruskiego na Polskę

System pruski miał również wpływ na organizację administracji publicznej w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska przyjęła wiele elementów systemu pruskiego, aby zmodernizować swoją administrację.

Podsumowanie

System pruski był modelem organizacji administracji publicznej, który wprowadzono w Prusach w XIX wieku. Opierał się na zasadzie scentralizowanej administracji i hierarchicznej struktury. System ten miał wiele zalet, takich jak efektywność, stabilność, profesjonalizm i bezstronność polityczna. Miał również duży wpływ na organizację administracji publicznej w innych krajach, w tym w Polsce.

Zapraszam do zapoznania się z systemem pruskim na stronie: https://www.jejmosc.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here