Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Dzisiejszy rynek pracy, zmusza nie tylko pracodawców ale też pracowników do dużej elastyczności. Dziś, pracujemy nie tylko na etacie ale też w oparciu o inne formy, zaczerpnięte z kodeksu cywilnego, takie jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy umowa o współpracę. Chociaż w sensie faktycznym zleceniobiorcy często wykonują pracę niewiele różniącą się od pracy etatowych pracowników, nadal pozostaje kilka cech, które odróżniają stosunek pracy od umowy cywilnoprawnej. Podstawową różnicą a jednocześnie powodem, dla którego pracodawcy tak często wybierają umowę zlecenie jest brak ograniczenia czasowego na jaki umowa zlecenie może być zawarta. Nie ma obowiązku podpisania umowy na czas nieokreślony po kodeksowych 33 miesiącach, nie ma okresów wypowiedzenia, ani konieczności podawania powodu, przez który współpraca zostaje zakończona.

W związku z powyższym, pojawia się więc coraz liczniejsza grupa ludzi, którzy posiadają bogate doświadczenie zawodowe, mogą poszczycić się dużą wiedzą w danej dziedzinie, jednak mają problem z udokumentowaniem tego faktu. Lata spędzone na umowach zlecenie, procentują umiejętnościami jednak jak je udowodnić? Świadectwo zakończenia umowy zlecenie- niestety nie istnieje.

Świadectwo pracy – umowa zlecenie

Chociaż umowa zlecenie daje swobodę działania, zarówno pracodawcy jak i pracownikowi – co do zasady można ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem, że w umowie nie zastrzeżono inaczej; jej minusem jest fakt, że w dalszym ciągu przez wielu traktowana jest jako coś gorszego. Zresztą sam ustawodawca tak potraktował wszystkie umowy cywilnoprawne.

Umowa zlecenie nie liczy się do stażu pracy, to znaczy w jednostkach administracji publicznej okres pracy na umowę zlecenie nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu dodatku stażowego.
Również przy wyliczaniu lat pracy niezbędnych do nabycia prawa do wyższego wymiaru urlopu czyli 26 dni w ciągu roku, praca na umowę zlecenie nie jest wliczana.
Ciężko udokumentować okres pracy na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, ponieważ umowę taką można w każdej chwili wypowiedzieć, a wiec czas na jaki umowa została zawarta i określony na umowie może nie odpowiadać rzeczywistemu okresowi wykonywania pracy. Ponieważ po zakończeniu okresu trwania umowy nie ma obowiązku (ani praktyki) wydawania świadectwa pracy, warto- zwłaszcza przy dłuższych umowach postarać się o zaświadczenie czy też list rekomendujący, na których będzie wyszczególnione czym zleceniobiorca dokładnie się zajmował, jakie czynności wchodziły w zakres wykonania zlecenia oraz o ile zaświadczenie takie wydawane jest już po zakończeniu pracy: jaki okres obejmowała rzeczona umowa. Ułatwi to potencjalnemu kandydatowi do pracy przedstawienie się pracodawcy.

Świadectwo pracy jest formą typową dla stosunku pracy, jeśli więc byłoby wydane mogła by zajść wątpliwość czy aby na pewno stosunek łączący obie strony był stosunkiem cywilnoprawnym, czy może stosunkiem pracy cechującym się podporządkowaniem jednej strony. Chociażby z tego powodu niemożliwe jest wydanie świadectwa pracy po zakończonej umowie zlecenie.

Jakie wybrać studia i jak się obronić

Jakie wybrać studia i jak się obronić

Wybór studiów takich, a nie innych ma różne przyczyny. Część osób nie ma w ogóle planów na przyszłość i chce po prostu coś wybrać, bo czuje presję ze strony otoczenia oraz twierdzi, że studia to prestiż. Część kieruje się swoimi zainteresowaniami, a część ma już z góry nakreśloną przyszłość. W zasadzie każda z tych trzech grup jest niestabilna. Nie może być pewna, że dany kierunek przyniesie im sukces, a nawet jeżeli dokończą same zajęcia na uniwersytecie i obronią pracę dyplomową, to potem zdobędą pracę w swoim wymarzonym zawodzie. Oczywiście łatwiej jest tym, którzy wcześniej wykazują zaangażowanie i zainteresowanie swoim kierunkiem oraz starają się poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, ale same studia nie wystarczą, aby zdobyć zawód właściwy dla swojej profesji. Wiedzę i umiejętności należy także uzupełniać o kwestie wychodzące poza zakres studiów. Czas spędzony na uniwersytecie powinien przyczynić się także do umiejętności rozwiązywania problemów w praktyce. Kolejny dylemat stanowi fakt, jaki model studiów wybrać. Obecnie studia są podzielone na model 3+2, czyli studia licencjackie i studia magisterskie. Pozwala to na zdobycie dwóch fakultetów w całkiem różnych dziedzinach, niektórym ukończyć wcześniej i zdobyć tytuł, gdy zdecydują, że jednak to im wystarczy, aby podjąć jakąś pracę zawodową i nie muszą wobec tego, tracić czasu na więcej zajęć, które nie byłyby im już potrzebne. Z drugiej strony trzy lata dokształcania się to mniej niż pięć, co może spowodować pewne braki w wiedzy, które skutkować będą odrzucaniem aplikacji. Wiadomo, że dane kierunki charakteryzują się innymi kryteriami. Inaczej wyglądają studia medyczne czy prawnicze i inne kompetencje, trzeba pod nie przygotować, a jeszcze inaczej przy takich kierunkach jak zarządzanie, psychologia czy finanse. Samo przygotowanie pracy dyplomowej też wiąże się z innymi obowiązkami. Najważniejsze jednak, aby przedstawiała ona dotychczas nieznany problem i faktycznie ukazywało rozwój studenta i jego samodzielność w artykułowaniu wniosków. Przejście przez taką pracę wiąże się z wieloma problemami technicznymi. Poprzez nakreślenie planu pracy, wyartykułowanie hipotezy, którą potem trzeba udowodnić, następnie wyszukanie bibliografii, co jest często czasochłonne i umiejętne z niej korzystanie tak, aby nie oskarżono o plagiat, oraz pisanie starannie i bezbłędnie, uważając na literówki, błędy ortograficzne i interpunkcyjne oraz leksykalne i stylistyczne, które przytrafiają się często. Gdy promotor zaakceptuje już pracę, do sukcesu też droga jest długa. Kwestia złożenia pracy w dziekanacie, a potem czekania na właściwy termin, również testują cierpliwość studenta. Dużo czasu zajmuje także wydrukowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy pracy dyplomowej. Sama obrona najczęściej jest najprostszym zadaniem. Zwłaszcza gdy promotor informuje wcześniej studenta, jakie pytania mogą zostać zadane, gdyż wiedza, którą student musiał nabyć podczas całych studiów, jest ogromna i jednak ciężko być przygotowanym na wszelkie ewentualności, które mogą się pojawić na obronie pracy.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Wiele osób, w szczególności młodych pracowników, którzy od niedawna obecni są na rynku pracy, zatrudnianych jest na podstawie tzw. umów śmieciowych – umów zlecenie lub umów o dzieło. Warto wiedzieć, jak ma się do siebie umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie, by wiedzieć, jakie są prawa, jakie przysługują tak zatrudnionej osobie.
Należy zacząć od podkreślenia faktu, że osoba, która podpisze umowę zlecenie, w momencie podpisania umowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, rentowemu, emerytalnemu oraz, ewentualnie, wypadkowemu. Warto pamiętać jednak, że ubezpieczeniu chorobowemu, na podstawie którego wypłacany jest chorobowy zasiłek, osoba podlegająca pod umowę zlecenie podlega jedynie dobrowolnie. Do takiego dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek choroby osoba zatrudniona na takich zasadach przystępuje na swój wniosek. Podlega takiemu ubezpieczeniu aż do momentu, którego data wskazana jest we wniosku. Ubezpieczenie obejmuje zleceniobiorcę od momentu, w którym taki wniosek zostaje złożony.
W momencie, gdy pracownik podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, posiada on prawo do zasiłku po stu osiemdziesięciu dniach (jest to tak zwany okres wyczekiwania). Do okresu takiego ubezpieczenia dodane zostają również poprzednie okresy, gdy pracownik był objęty ubezpieczeniem chorobowym – niezależnie od tego, czy był objęty obowiązkowo, czy dobrowolnie. Jedynym warunkiem jest to, by przerwa w ubezpieczeniu nie trwała dłużej niż trzydzieści dni.
Niektóre osoby mają prawo do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem chorobowym. Nie muszą one wtedy przeczekać okresu wyczekiwania. Osobami takimi są absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w przeciągu dziewięćdziesięciu dni od momentu ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu absolwenta studiów wyższych oraz osoby, których niezdolność do wykonywania pracy spowodowana została przez wypadek, który wydarzył się w drodze do pracy lub z pracy.
Zwolnienie od lekarza nazywane potocznie jest L4 – źródłem tego skrótu jest dawne oznaczenie wypełnianego przez lekarza formularza, który poświadczał o chorobie pracownika. Zwolnienie lekarskie przysługuje osobie zatrudnionej na umowie zleceniu jedynie w przypadku, gdy ta umowa została zgłoszona do ZUS. Co to znaczy? Przysługuje w takim razie wtedy, gdy nie jest się uczniem lub studentem poniżej dwudziestego szóstego roku życia. Przysługuje też osobom, które nie są zatrudnione nigdzie indziej lub pracują, ale z drugiej umowy nie zarabiają dostatecznie wysokiej kwoty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zasiłek w momencie, gdy wykazane zostanie, że osoba ubiegająca się o zasiłek opłacała przynajmniej przez trzy miesiące składki na ubezpieczenie na wypadek choroby. Składki te są dobrowolne.
Wysokość zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi w wysokości osiemdziesięciu procent podstawy wymiaru. Jeśli osoba przebywała w szpitalu, to procent spada – do siedemdziesięciu procent podstawy. Zasiłek ten może przysługiwać w wysokości stu procent podstawy wymiaru w przypadku, gdy moment braku zdolności do pracy przybada na okres ciąży lub jeżeli osoba brała udział w obowiązkowych badaniach lekarskich dla dawców.

Studia weterynaryjne jako przyszłościowy kierunek

Studia weterynaryjne jako przyszłościowy kierunek

Po skończonej edukacji w szkole średniej musimy zastanowić się nad tym, w jakim kierunku chcemy podążać dalej. Niektórzy absolwenci wybierają opcję pracy, a inni decydują się na dalszą edukację i próbują swoich sił na studiach lub w szkołach policealnych. Najważniejsze jest, aby obrać taki kierunek, jaki będzie dla nas najwygodniejszy i z którym będziemy czuli się najlepiej. Gdy wybieramy studia musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę nasze możliwości finansowe, a także zastanowić się nad miastem, w którym będziemy kontynuować naukę. Często będziemy musieli dojeżdżać do nowego miejsca lub przeprowadzić się w nieznane nam dotychczas okolice. Taka decyzja musi być przez nas dobrze przemyślana i pod każdym względem zaplanowana. Zadbajmy o swoją przyszłość i kierujmy się własną opinią. Nikt nie ma prawa decydować za nas, a tym bardziej zmuszać nas do podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
Wybrany kierunek studiów musi wiązać się z naszymi zainteresowaniami, a także umiejętnościami lub predyspozycjami. Gdy kochamy zwierzęta i chcemy im pomagać to warto zastanowić się nad studiami weterynaryjnymi. Pamiętajmy, że na takim kierunku musimy wykazać się opanowaniem, dokładnością i cierpliwością do każdego stworzenia. W zawodzie weterynarza możemy spotkać się z różnymi istotami, które nie zawsze chętnie będą współpracować. Już na studiach musimy wziąć pod uwagę nasze mocne strony, a także samozaparcie i chęci w dążeniu do celu. Na takim kierunku przyda się także zamiłowanie do takich przedmiotów jak chemia i biologia. Poznamy wiele nowych zagadnień, które będą wymagały dobrej pamięci i dużo czasu poświęconego na naukę. Musimy nauczyć się jak najwięcej o zwierzętach, a także poznać ich potrzeby i zachowania. Dowiemy się o wszystkich możliwych chorobach, a także o sposobie postępowania z każdą istotą. Kandydat musi pokazać przede wszystkim, że zależy mu na przyswajaniu wiedzy i wyrażać chęci pomagania zwierzętom. Absolwenci weterynarii znajdą pracę w klinikach dla zwierząt, specjalnych laboratoriach czy też ogrodach zoologicznych i wszystkich miejscach, w których znajdują się różne gatunki zwierząt. Jeżeli nabierzemy wprawy i doświadczenia to możemy pomagać wszelkim istotom w organizacjach czy nawet stworzyć własną działalność. Opieka nad zwierzętami oraz diagnozowanie ich nie jest prostym zadaniem. Trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu, aby przyswoić dużo wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Zwierzęta potrzebują opieki weterynaryjnej przy każdej chorobie, dlatego trzeba prawidłowo dobierać leczenie i obserwować stan każdego pacjenta. Praca ta jest dla osób cierpliwych i precyzyjnych. Nasze działania muszą być dokładnie przemyślane, a przy tym będziemy podejmować wiele trudnych decyzji.
Studia weterynaryjne zapoznają nas także z potrzebnymi lekarstwami w tym fachu. Musimy wiedzieć co służy zwierzętom, a co jest dla nich szkodliwe. Trzeba jak najwcześniej zapobiegać wszystkim chorobom i dbać o zwierzę bez względu na gatunek i rasę. Każde stworzenie zasługuje na pomoc i miłość, dlatego trzeba zwracać uwagę na potrzeby każdego z nich.

Umowa zlecenie a chorobowe – jak to wygląda?

Umowa zlecenie a chorobowe - jak to wygląda?

Kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, z reguły przysługują nam znacznie bardziej ograniczone prawa, aniżeli ma to miejsce w przypadku, kiedy nasze zatrudnienie opiera się o umowę o pracę. Warto jest jednak zaznaczyć, że umowa zlecenie a chorobowe, to kwestie, które warte są wyjaśnienia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nadal bardzo wielu pracowników jest zatrudnianych właśnie w oparciu o umowę zlecenie. Sprawdźmy zatem, co możemy, a do czego nie mamy prawa na chorobowym, kiedy nasze zatrudnienie oparte jest o umowę zlecenie.

Umowa zlecenie – jakie mam prawa?

Nie bez przyczyny, umowy zlecenia są potocznie określane jako „umowy śmieciowe”. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że mamy bardzo mocno ograniczone prawa jako pracownik, zaś nasz pracodawca może bardzo dużo. Niekoniecznie przekłada się to z korzyścią dla nas. Musimy jednak wiedzieć, że w przypadku, kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, mamy swoje prawa. Nie powinniśmy się też bać tego, aby wszelkie nadużycia, których dopuszcza się nasz pracodawca, zgłaszać do odpowiednich urzędów. Przykładowo, kiedy jesteśmy na umowie zlecenie, nie mamy prawa do pełnego „socialu”. Owszem są odprowadzane za nas odpowiednie składki, jednakże z reguły są one niższe, niż ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Wysokość tychże składek, określana jest na podstawie wysokości naszego wynagrodzenia. Proporcja, którą obliczana jest wysokość tych składek, jest identyczna jak w przypadku umowy o pracę. Musimy jednak z całą stanowczością podkreślić fakt, że z reguły (od której przecież są wyjątki), wynagrodzenie za pracę w oparciu o umowę zlecenia jest niższe, niż ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Najczęściej też jest tak, że umowa zlecenia jest zawierana na okres próbny – z reguły wynosi on 3 miesiące. To czas, kiedy pracodawca może upewnić się, że osoba, którą zatrudnił, ma odpowiednie kwalifikacje, aby wykonywać powierzone jej zadania.

Umowa zlecenie – jak wygląda kwestia chorobowego?

To, co jest jednak najbardziej niekorzystne dla pracownika, który zatrudniony jest w oparciu o umowę zlecenie, to kwestia chorobowego. Prawdą jest bowiem, że możemy zostać zwolnieni, kiedy pracodawca zatrudnia nas na umowę zlecenie, kiedy przebywamy na L4. Brzmi to strasznie, ale każdy prawnik przyzna nam tutaj rację. Jeśli nie dogadamy się odpowiednio z pracodawcą, nie zaznaczymy lub też nie wytłumaczymy mu kwestii związanych z naszą nieobecnością w pracy, możemy się spodziewać zwolnienia. Takie praktyki stosowane są przede wszystkim w bardzo dużych firmach, gdzie nie mamy możliwości bezpośredniej rozmowy z szefem (bo zazwyczaj szefów jest kilkoro). Nie oznacza to jednak, że nie należy walczyć z taką praktyką. Warto jest mówić o takich sytuacjach. Im częściej będą one nagłaśniane, tym większa szansa jest na to, że zostaną one w końcu uznane za niezgodne z prawem. Póki co jednak taki stan rzeczy nie nastąpił i nie zanosi się na zmianę w tym aspekcie. Cały czas bowiem osoby, które poszukują pracy, szukają takiej pracy, którą będą mogły wykonywać w oparciu o umowę o pracę.

Studia inżynierskie sposobem na dobrą pracę

Studia inżynierskie sposobem na dobrą pracę

Studia inżynierskie pozwalają otrzymać tytuł licencjata lub tytuł magistra w zakresie nauk technicznych, ścisłych inżynierskich. Studia inżynierskie koncentrują się na przekazaniu studentom zagadnień związanych z tematami technicznymi. Bardzo często studia inżynierskie związane są nie tylko z prestiżem otrzymania tytułu inżyniera, ale także szansą otrzymania dobrze płatnej pracy. Studia inżynierskie duży nacisk kładą na zajęcia praktyczne realizowane w laboratoriach politechnik, a także na wiedzę teoretyczną, którą młody inżynier będzie miał okazję wykorzystać w praktyce. Najczęściej osoby wybierające studia inżynierskie planują swoją dalszą karierę związaną właśnie z zagadnieniami inżynierskimi. Nie każdy może zostać inżynierem. Osoba mająca predyspozycje humanistyczne i dobrze czująca się w naukach humanistycznych niekoniecznie może się odnaleźć w typowych naukach ścisłych przekazywanych na studiach inżynierskich. Ukończenie studiów inżynierskich daje niewątpliwą satysfakcję z posiadania dyplomu inżyniera. Dyplom inżyniera z kolei pozwala ubiegać się o pracę związaną z przemysłem, pracę w ośrodkach badawczych, czy wreszcie pracę polegającą na wykonywaniu zadań twórczych konstrukcyjnych na przykład w branży budowlanej. W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na inżynierów. Studia inżynierskie dają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę pozwalającą czuć się pewnie na rynku pracy, a przede wszystkim podjąć wymarzony zawód w przyszłości. Istnieje bardzo wiele różnych specjalności inżynierskich, dlatego każda osoba, która planuje rozpocząć studia inżynierskie, może wybrać dla siebie coś interesującego. Osoba zafascynowana elektrotechniką może ukończyć studia inżynierskie elektrotechniczne i połączyć własne zainteresowania zawodowe pracując przykładowo w zakładzie produkcyjnym jako kierownik utrzymania ruchu od strony elektrycznej. Możliwości podjęcia pracy, która bardzo często jest pracą kierowniczą, odpowiedzialną, interesującą, po ukończeniu studiów inżynierskich jest wiele. Warto sobie uzmysłowić, że każdy przedmiot, każdą rzecz, którą widzimy i używamy, skonstruował zespół inżynierów. Studia inżynierskie stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla ludzi kreatywnych i twórczych, lubiących fizykę matematykę elektrotechnika mechanikę. Osobiście chciałbym wszystkich zachęcić to rozpoczynania nauki i wiązania swojej przyszłości właśnie ze studiami inżynierskimi. Jest to nauka ciekawa, niebanalna, przyszłościowa i pozwalająca realizować własne marzenia. Zazwyczaj, aby otrzymać tytuł licencjata, należy studiować 2 lub 3 lata. Aby otrzymać tytuł magistra inżyniera, studiować trzeba pięć lat. Studia inżynierskie jako takie powinny być zachętą do pogłębiania własnej wiedzy i własnych zainteresowań. Mówiąc inaczej, studia inżynierskie powinny wskazywać sposoby docierania do wiedzy inżynierskiej. Studiowanie samo w sobie jest przecież ciekawe i przyjemne, Jeśli dołączymy do tego możliwości otrzymania dobrego zawodu, studia inżynierskie stanowią bardzo kusząca propozycję.

Jak wygląda kwestia urlopu na umowie zlecenie?

Jak wygląda kwestia urlopu na umowie zlecenie?

Kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, nie zawsze mamy pełne prawa, które przysługują osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Jak jednak dokładnie przedstawia się kwestia naszego urlopu, kiedy jesteśmy na umowie zlecenie? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co dokładnie obejmuje nasze umowa zlecenie. Przyjrzyjmy się, jak przedstawia się zależność umowa zlecenie a urlop i zobaczmy, jakie czynniki mogą być dla nas w tej kwestii znaczące.

Przede wszystkim – jasne określenie zasad zatrudnienia

Niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę o dzieło, czy też na umowę o pracę, musimy zacząć od tego, jak dokładnie przedstawiają się zasady naszego zatrudnienia. To, co będzie tutaj absolutnie kluczowym czynnikiem, to oczywiście kwestia dotycząca naszych zasad zatrudnienia. Powinny się one znaleźć w każdej umowie. Pracodawca musi wyraźnie zaznaczyć, jakie czynniki będą dla nas najważniejsze, czego powinniśmy przestrzegać. W umowie o pracę czy też umowie zlecenie, z całą pewnością będzie też zaznaczona ilość godzin, jakie jesteśmy zobowiązani przepracować w danym miesiącu. To, co jednak zdecydowanie może różnić umowę zlecenie od umowy o pracę, to kwestia płatności. Najczęściej bowiem jest tak, że umowa zlecenie określa naszą godzinową stawę, nie zaś kwotę miesięczną. To na szczęście coraz mniej spotykana praktyka, niemniej jednak, szczególnie w przypadku takich zakładów pracy jak call center, nadal jest ona bardzo popularna. W przypadku umowy o pracę, mamy jedną stawkę miesięczną i to jest nasze wynagrodzenie.

Kwestie dotyczące urlopów

Umowa zlecenie, nierzadko ma też znacznie mniej korzystne warunki urlopowe, jeśli zestawimy ją z umową o pracę. Dlaczego? Przede wszystkim wynika to z czynników, które zostały określone w powyższych akapitach. Mowa w dużej mierze o stawce godzinowej. W przypadku umowy zlecenie, bardzo często jest tak, że nasz urlop jest bezpłatny. To oczywiście nie jest zgodne z prawem pracy, ponieważ każdy pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie (pomniejszone odpowiednio) za czas, kiedy przebywa na urlopie. Nadal jednak jest bardzo wielu pracodawców, którzy nie przestrzegają tej zasady. Dlaczego są oni bezkarni? Przede wszystkim dlatego, że zatrudnieni na umowę zlecenie pracownicy, zwyczajnie boją się cokolwiek zrobić z takim stanem rzeczy, mimo, że prawo jest po ich stronie. Co więcej, kwestia urlopu to jedno. Zupełnie inną kwestią jest pójście na L4, kiedy jesteśmy na umowie zlecenie. Tutaj może dojść nawet do sytuacji, w której pracodawca wypowie nam umowę w momencie kiedy będziemy na L4 i jest to całkowicie legalne. Nie bez przyczyny funkcjonuje w naszym społeczeństwie powiedzenie, że umowa zlecenie to tzw. „umowa śmieciowa”. W żadnym stopniu nie gwarantuje nam ona jakichkolwiek praw związanych chociażby ze wspomnianym wcześniej L4. Z reguły też na umowie zlecenie mamy znacznie niższe stawki za naszą pracę. Co więcej, kwestia płatnego urlopu na umowie zlecenie to tylko i wyłącznie dobra wola naszego pracodawcy – z reguły jednak urlop jest bezpłatny.

Zalety studiowania w Anglii

Zalety studiowania w Anglii

W życiu każdego młodego człowieka przychodzi taki moment, że trzeba się zastanowić, co zrobić dalej ze swoim życiem po szkole średniej. Wiele osób decyduje się na zakończenie nauki i uniezależnienie się od rodziców poprzez pracę. Inni chcą się kształcić dalej. I tu przychodzi najważniejsze i zarazem najtrudniejsze pytanie – gdzie wybrać się na studia? Uważam, że najlepszym rozwiązaniem są studia w Anglii. Dlaczego?
System edukacji na uniwersytetach w Anglii, uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Możemy mieć więc pewność, że wybierając się właśnie tam na studia nie zmarnujemy kilku lat nauki i po zakończeniu edukacji znajdziemy dobrze płatną pracę. Dodatkowo studia w tym kraju cieszą się dużym prestiżem, więc będziemy mieć znaczną przewagę na rynku pracy nad osobami, które skończyły studia w Polsce.
Na angielskich uniwersytetach, w przeciwieństwie do tych polskich, jest ogromna różnorodność kierunków, które można studiować. Jeżeli więc marzy ci się, kierunek którego na próżno szukać na polskich uczelniach, warto wybrać się własnie do tego kraju.
Cały proces aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii odbywa się online. Nie musimy wiec się martwic o to jak tam dojechać lub dolecieć, co znacznie ułatwia cała rekrutację. Dzieje się tak, ponieważ w Anglii studiuje wiele osób z całego świata, co jest kolejną zaletą tych studiów . Można poznać wiele ciekawych osób, których nie mielibyśmy okazji spotkać na polskich uczelniach. Dzięki studiowaniu w międzynarodowym towarzystwie, można poznać inne języki, kulturę, a także nowych przyjaciół z różnych zakątków świata.
Atmosfera w której odbywają się zajęcia na angielskich uniwersytetach, bardzo różni się od atmosfery panującej na uczelniach w Polsce. Podczas gdy polscy studenci są traktowani z góry przez profesorów ,w Anglii studenci zwracają się do wykładowców po imieniu co znacznie poprawia atmosferę na uczelniach. Lepsza atmosfera przekłada się na lepsze wyniki w nauce, studenci mniej wagarują, ponieważ spędzanie czasu na uczelni sprawia im przyjemność, a nie dostarcza stresu jak w polskich szkołach wyższych.
W Anglii zajęcia trwają krótko. Dzięki temu studenci mogą pozwolić sobie na pracę i uniezależnić się częściowo od rodziców .
Jedynym minusem jaki przychodzi mi do głowy, oprócz oczywiście rozłąki z rodzinom podczas studiów w tym kraju są koszta. Studia w Anglii są bardzo drogie. Do pieniędzy, które trzeba zapłacić uczelni, dochodzą też wydatki związane z życiem w tym kraju, które są znacznie wyższe niż w Polsce. Jednak pieniądze które płacą studenci nie idą na marne. Kampusy są bardzo nowoczesne. Uczniowie mogą korzystać z najlepszych dostępnych sprzętów, dzięki czemu są zawsze na bieżąco z nowinkami w danym kierunku. Nowoczesne sprzęty znacznie ułatwiają też naukę.
Podsumowując. Uważam, że studia w Anglii są bardzo dobrym pomysłem dla osób, które mają możliwość za nie zapłacić. Jeżeli jednak nie stać kogoś na takie wydatki, może warto zastanowić się nad pożyczką studencką lub tak zwanym „gap year”, podczas którego można zająć się pracą i postarać się odłożyć trochę pieniędzy na studia.

Czym jest umowa o pracę tymczasową?

Czym jest umowa o pracę tymczasową?

Polskie prawo za zasadę uznaje ochronę pracy. Oznacza to, iż stosunek pracy jest uprzywilejowany względem chociażby stosunku obligacyjnego wynikającego z umowy zlecenia. Pracownik ma pewne przywileje, które mają za zadanie chronić jego pozycję względem pracodawcy. Kodeks pracy i inne ustawy określają więc w sposób wyczerpujący wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy. Obok klasycznych umów o pracę możemy także znaleźć pewne ich modyfikacje. Wśród nich znajduje się umowa o pracę tymczasową. Z samej konstrukcji takiej umowy wynika to, że praca świadczona w jej ramach dotyczy krótkiego okresu.

W stosunku takim możemy wyróżnić trzy strony. Pierwszą stroną jest pracownik tymczasowy. Pracownik świadczy w sposób klasyczny pracę na rzecz pracodawcy. Drugą stroną jest agencja pracy tymczasowej. Jest to podmiot gospodarczy, który zatrudnia pracowników tymczasowych. Zasadniczo nie ma ograniczeń co do tego, jaką działalność można prowadzić. Agencja pracy musi oczywiście spełnić wiele wymogów stawianych jej przez prawo. Ostatnią stroną takiego stosunku jest pracodawca-użytkownik. Jest to podmiot, który na podstawie umowy cywilnoprawnej z agencją pracy tymczasowej korzysta z pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych.

Agencja pracy tymczasowej kieruje więc pracowników tymczasowych do pracy u pracodawcy-użytkownika. Może on wydawać im polecenia tak samo jak w klasycznym stosunku pracy. Co do zasady pracownik tymczasowy zatrudniony jest jednak u agencji pracy tymczasowej. Bardzo ważne jest, by pamiętać o dwóch stosunkach prawnych- jeden na podstawie zwykłej umowy cywilnoprawnej (pomiędzy pracodawcami), drugi na podstawie umowy regulowanej przez przepisy prawa pracy.

Z samego faktu, że pracownik tymczasowy zatrudniony jest na podstawie przepisów prawa pracy wynika też, że jego pozycja jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku osób zatrudnionych pod reżimem prawa cywilnego. Korzystają więc oni z ochrony.

Umowa o pracę powinna być skonstruowana rzetelnie i szczegółowo. Co prawda przepisy zezwalają na skonstruowanie małej pod względem objętościowym umowy, jednak nie jest to wskazane, gdyż może powodować to pewnego rodzaju problemy.

Umowa o pracę tymczasową może być bardzo dogodna dla stron, których nie interesuje długi stosunek pracy. Ktoś, kto chce zarobić w krótkim okresie czasu może znaleźć to czego szuka właśnie u agencji pracy tymczasowej. Z drugiej strony, agencja pracy tymczasowej może mieć stosunkowo dużą dozę pewności, że zawsze znajdzie chętnych do pracy pracowników.

Konstrukcja umowy o pracę tymczasową jest powszechnie wykorzystywane w Polsce. Nie stanowi to żadnego naruszenia przepisów o ochronie stosunku pracy- to po prostu kolejny rodzaj umowy, dostosowany do potrzeb konkretnych podmiotów gospodarczych. Często zdarza się, że pracodawca potrzebuje chwilowo pracownika, jednak zawarcie klasycznego stosunku pracy będzie tutaj zbyt problematyczne. Agencje pracy tymczasowej idealnie wpasowują się wtedy w niszę, dzięki czemu każdy podmiot jest zadowolony.

Wybierz swój kierunek

Wybierz swój kierunek

W życiu każdego z nas swoją rolę odgrywają wybory. Nie ma nikogo, żadnego człowieka, który w swoim życiu choć raz nie dokonał jakiegoś wyboru. To jest nieuniknione. Wyborów dokonujemy każdego dnia. Już rano wybieramy czy zjeść śniadanie w domu czy w pracy/szkole, co zjeść na to śniadanie. Czy ubrać się na cebulkę czy cały dzień będzie zimno. Czy na randkę ubrać się elegancko czy bardziej na ludzie? Kupić sobie loda czekoladowego czy śmietankowego? A jeżeli nie możemy się zdecydować, to może loda czekoladowo-śmietankowego? Do pracy jechać tą drogą co zawsze, czy może sobie nieco urozmaicić dzień i wybrać te drogę, która zajmie nam pięć minut dłużej, ale za to widoki są ładniejsze? Przedłużyć umowę w obecnej pracy czy porozglądać się za inną? Poprosić o podwyżkę czy lepiej się nie odzywać? To tylko kilka przykładów, ale idealnie pokazują one to, z jak różnymi wyborami zmierzamy się w ciągu dnia. Jednym z wyborów, które czekają na każdego z nas, jest to, co robić wtedy, kiedy etap naszej edukacji dobiega końca. Kończymy właśnie szkołę średnią i czeka nas wybór czy podejść do matury czy nie, a potem czy zaraz po szkole podjąć się pracy czy też może lepiej wybrać się na studia. A może byłoby dobrze wybrać się i do pracy, i na studia? Bo taka opcja przecież też jest możliwa i jak najbardziej do zrealizowania. Jeżeli na tym etapie twojego życia zapada właśnie decyzja o podjęciu studiów, czeka cię kolejny wybór. Jaki kierunek będziesz studiował i na jakiej uczelnie. Nawet jeżeli spodoba ci się jakaś uczelnia albo po prostu wybrałeś tę, do której masz najbliżej, możesz się trochę rozczarować. Trzeba mieć na uwadze to, że nie na każdej uczelni będzie ten kierunek, który nas zainteresował. Zatem warto, oprócz tego głównego kierunku, który sobie upatrzyliśmy, pomyśleć o drugim – awaryjnym – na wypadek, gdyby na upatrzonej przez nas uczelnie nie było naszego pierwszego kierunku. Oczywiście może też okazać się, że pierwszy wybrany przez nas kierunek będzie jedynym, który chcemy studiować, zatem wtedy trzeba będzie poszukać na innej uczelni, być może na drugim końcu kraju.
Jednak jeżeli chcesz iść na studia, ale właściwie nie wiesz, na co chciałbyś pójść, musisz poszukać czegoś, co cię zainteresuje. Możesz sobie wpisać w wyszukiwarce słowa studia – kierunki i wtedy wyskoczą ci interesujące cię spisy kierunków dostępnych na uczelniach. Jeżeli interesujesz się tym, jak działa ludzki mózg, ludzka psychika, z całą pewnością kierunkiem odpowiednim dla ciebie byłaby psychologia albo psychiatria. Te kierunki uczą się o ludzkim zachowaniu, o zaburzeniach psychiki. Jednak różnią się nieco od siebie. Zatem jeżeli zainteresowały cię oba, poczytaj dokładnie o tym, czym się zajmuje psychiatra a czym psycholog i dokonaj wyboru. Wybór może nie być łatwy, ale cokolwiek wybierzesz, czeka cię niesamowita przygoda przez ludzki mózg, podczas której poznasz innych fanatyków tej dziedziny i z całą pewnością będzie to okazja do nawiązania nowych przyjaźni, którą mogą przetrwać długie lata.