Jak właściwie się rozwijać i edukować

Jak właściwie się rozwijać i edukować

Przez całą edukację – od szkoły podstawowej poczynając, ćwiczymy swoje talenty, zdobywamy wiedzę i rozwijamy swoje zainteresowania. Powoli dojrzewamy, zdobywamy kolejne doświadczenia, które procentują w naszym życiu. Zaczynamy czuć, że pewne przedmioty i dziedziny nauki interesują nas bardziej niż inne. Zauważamy, że jeśli nie mamy talentu muzycznego, może lepiej spełniamy się w naukach ścisłych albo lubimy malować. Nie musimy być świetni w sporcie, a spełniamy się w naukach humanistycznych. Zauważamy czy mamy analityczny umysł. Dzięki temu wiemy jakie elementy powinniśmy szkolić, aby wyrobić swoją osobowość. To pozwala wybrać nam specjalizację – najpierw w szkole średniej. Czy wybieramy szkolenie się pod kątem konkretnego fachu, czy to ekonomicznego, handlowego, hotelarskiego, mechanicznego albo jeszcze innego. Jeżeli jednak trafimy do liceum ogólnokształcącego również trzeba decydować czy chcemy więcej godzin, a zatem więcej wiedzy zgłębić z historii i języka polskiego, języka angielskiego, a może z biologii, chemii, fizyki, matematyki lub geografii. Czasem okazuje się, że pierwotny wybór nie okazał się trafny i osoby z klas o rozszerzonym profilu historycznym zdają na maturze np. geografię. Dalszym istotnym procesem naszego rozwoju jest wybór studiów. Czy wybierzemy studia humanistyczne, czy jednak ścisłe także jest ważne, aby dalsza droga edukacji nas nie męczyła i było to coś, dzięki czemu nadal rozwiniemy swoje umiejętności, a nie znajdziemy się tam, żeby móc spełnić kolejny beztroski czas i przedłużyć swoją młodość. Studia to bardzo ważny element w kontekście zdobycia wiedzy, która umożliwi nam później podjęcie pracy. Ale nie jedyny. Studia językowe mogą stanowić bardzo istotną podstawę dla pracy tłumacza, ale nawet najlepsza znajomość języka obcego nie da nic, jeżeli nie czuje się samego charakteru tej pracy. Ważne jest, aby wiedza nam przekazana, była właściwie wykorzystywana w praktyce. Liczy się także, abyśmy mieli swój cel, do którego będziemy dążyć i systematycznie go realizowali. Studia humanistyczne kojarzą się dzisiaj z dosyć pustym hasłem. Wiele osób określa się mianem humanistów tylko dlatego, że nie mają „głowy” do matematyki i nieco lepiej szło im zakuwanie dat historycznych. Bycie humanistą to jednak coś więcej. Podobnie jak naukowiec, powinien on zadawać dużo pytań dotyczących nowych, stale pojawiających się problemów i egzystencji życia ludzkiego oraz potrafić swoje hipotezy weryfikować na podstawie konkretnych przykładów. Tak samo językoznawca powinien nie tylko znać dany język, ale i badać jego historię oraz zależności leksykalno-gramatyczne, genezę poszczególnych słów i podobieństwa między różnymi językami. Dlatego właśnie tak ważny jest dobór odpowiedniego tematu dyplomowego, aby nie była to kwestia przeanalizowana już kilkadziesiąt razy, a coś całkiem oryginalnego, co będzie świadczyć, iż absolwent ukończył studia, wiele z nich wynosząc, a przede wszystkim spełniając siebie. Praca dyplomowa powinna być bowiem podsumowaniem i wizytówką pracy studenta w tym okresie.

Po co studia drugiego stopnia?

Po co studia drugiego stopnia?

Jeszcze stosunkowo niedawno – kilkanaście lat temu – studia kierunki studiów dzielone na studia pierwszego i drugiego stopnia były w mniejszości. W większości były kierunki trwające 5 lat i kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera.
Dzisiaj – idąc na studia – zaczyna się niejako pierwszy ich etap. Kończy się on przeważnie po 3 lub 3,5 latach uzyskaniem tytułu licencjata. Czy to coś daje na rynku pracy? Na pewno tak – po tym czasie ma już studia wyższe i można śmiało rozglądać się za pracą, w której wymagane są studia wyższe. Czy jednak warto zupełnie definitywnie poprzestawać na tym etapie? Nie. Ale też niekoniecznie trzeba od razu podejmować ich kontynuację. Niektórzy decydują się najpierw trochę zarobić i zdobyć nieco doświadczenia zawodowego i dopiero później lub w międzyczasie podjąć studia drugiego stopnia. Wygodne jest to, że niektóre kierunki zakończony na pierwszym stopniu umożliwiają albo ich kontynuację albo próbę dostania się na studia drugiego stopnia, jednak na innym, pokrewnym kierunku. Dzięki temu dana osoba wzbogaca swoje wykształcenie i ma lepsze szanse na awans lub korzystną zmianę pracy.
Wygodne jest również to, że studia drugiego stopnia można ukończyć na innej uczelni, niż te pierwszego stopnia, ba, można nawet ukończyć je w zupełnie innym mieście. To wygodne, jeśli ktoś się w międzyczasie z jakiegoś powodu musiał przeprowadzić.

W Polsce studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
Studia te są niezbędne, jeśli ktoś poważnie myśli o kolejnym stopniu edukacji, czyli o studiach doktoranckich.

Wybierając studia pierwszego stopnia warto mniej więcej wiedzieć, co i kiedy planuje się po ich ukończeniu. Czy od razu będzie się próbować kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia, czy niekoniecznie. Tak, czy inaczej zawsze warto starać się o dobre wyniki w nauce, bo to może mieć wpływ na to, jak łatwo będzie się dostać na studia drugiego stopnia, niezależnie od tego ,czy będzie to zaraz po uzyskaniu tytuły licencjata, czy nieco lub dużo później.

Warto też odpowiednio wcześnie zainteresować się, jakie są zasady przyjęć na studia magisterskie na poszczególnych uczelniach. Wtedy łatwiej dostosować się do tych wymogów.

Ogólnie warto postawić na kontynuację nauki aż do uzyskania tytułu magistra. Podział studiów na licencjat i magisterskie pozwala w międzyczasie znaleźć pracę w pełnym wymiarze, przemyślenie swojej przyszłości i lepszy wybór kierunku studiów drugiego stopnia.

Drugą sprawą jest to, że studia pierwszego stopnia można ukończyć np. w trybie dziennym, a drugiego stopnia, w trybie zaocznym lub wieczorowym.

Czy ktoś tęskni za studiami jednolitymi – bez licencjata, a od razu z magistrem? Pewnie są takie osoby. Jednak należy pamiętać, że podział na studia I i II stopnia to wynik wymogów UE. Najlepiej starać się dostrzegać plusy takiego rozwiązania. Jest ich sporo, więc może faktycznie studia jednolite dzisiaj już by się nie sprawdziły?

Każdy, kto podejmuje naukę wie, że niezależnie od wszystkiego, aby coś osiągnąć, trzeba pewne rzeczy odpowiednio wcześnie przemyśleć.

A może farmacja?

A może farmacja?

Studia na kierunku farmacja są ściśle powiązane z medycyną i to nie tylko za sprawą przedmiotu nauki, ale też jej stroną instytucjonalną. Kształcenie farmaceutów odbywa się w Polsce w ramach struktur kształcenia medycznego. Popularne miasta, które oferują studia farmaceutyczne, to (w kolejności alfabetycznej): Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Sopot, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.

Jakie cechy powinien mieć student farmacji oraz przyszły farmaceuta? Na pierwszym miejscu trzeba wymienić naukowe zainteresowania i dobrą pamięć: farmaceuta musi opanować pamięciowo duży materiał związany z budową chemiczną i działaniem leków.
Bardzo przydaje się umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz chęć stałego dokształcania się w całym okresie pracy zawodowej (nieustannie przecież wchodzą na rynek nowe leki i zmieniają się trendy światowego lecznictwa).
Przyszłemu farmaceucie zatrudnionemu w aptece czy firmie handlowej przydaje się łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, operatywność i zainteresowania menedżerskie.
Ponieważ farmaceuci narażeni są na codzienny kontakt z chemikaliami, kandydaci do tego zawodu nie mogą być uczuleni na związki chemiczne

Innymi słowy, studia farmaceutyczne są dla pracowitych osób, które maja dobrą pamięć i dużo samozaparcia. Trzeba poświęcić na regularną naukę dość dużo czasu przez całe pięć i pół roku, raczej niemożliwe są „ślizganie” czy „improwizacja” na egzaminach. Część zajęć stanowią wykłady i ćwiczenia, jednak najważniejsze na farmacji są laboratoria. To podczas tych zajęć wykonują niezliczone zadania zlecone przez doktorów i profesorów oraz samodzielnie tworzą i przygotowują różnego rodzaju leki. Każdy student farmacji spotyka się podczas swojej długiej edukacji z takimi przedmiotami jak: chemia leków, biofizyka, biologia molekularna, toksykologia, immunologia czy farmakodynamika.
Farmacja jest z pewnością tak samo wymagająca jak medycyna i stomatologia, ale zdecydowanie mniej prestiżowa w odbiorze społecznym i daje dużo mniejsze możliwości rozwoju.

Co może robić absolwent farmacji po skończeniu nauki? Teoretycznie wcale nie musi pracować w aptece – może zająć się karierą naukową albo pracą w przemyśle farmaceutycznym, laboratorium czy firmie handlującej lekami. Jednak rzeczywistość jest taka, że 90% absolwentów pracuje w aptece. Czy to źle? To zależy od indywidualnych ambicji i oczekiwań.

Absolwent, który ukończył studia farmaceutyczne, ma w zasadzie pewność zatrudnienia i zarobki na całkiem sensownym poziomie jak na świeżo upieczonego magistra – rzędu 3.500 zł netto wkrótce po rozpoczęciu pracy. Dość szybko osiągnie też poziom zarobków 4.500 – 5.000 zł netto i… na tym koniec. Podobnie z możliwościami rozwoju po tym kierunku – pracując w aptece można co najwyżej liczyć na awans do funkcji kierowniczej i to jest właściwie górna granica awansu.

Oczywiście, są osoby, dla których stała praca, dość dobrze jednak płatna i praktycznie gwarantowana jest zajęciem, które chcą wykonywać i polubią. Jednak jeśli perspektywa pracy w tym samym zawodzie wykonywanej w podobny sposób przez 25 lat jest dla kogoś koszmarem, niech albo obierze konkretne cele już przed studiami i konsekwentnie do nich dąży (np. karierę naukową) albo zdecyduje się na inne studia.

Czy młodzi ludzie lubią się uczyć?

Czy młodzi ludzie lubią się uczyć?

Coraz więcej młodych ludzi przykłada dużą wagę do nauki. Stają się oni świadomi tego, że ich wiedza może im w przyszłości pomóc między innymi w znalezieniu dobrej pracy. Dużo młodych ludzi chce zgłębiać swoją wiedzę nie tylko w szkole. Korzystają oni z zajęć dodatkowych, aby ich wiedza stale się pogłębiała. Nadal jednak duży problem stanowi wybór studiów. Jakie wybrać? To pytanie spędza sen z powiek wielu młodym ludziom. Ich wybór zadecyduje o ich dalszej karierze, a nawet życiu. Musi być więc on doskonale przemyślany.

Większość młodych ludzi decyduje się na studia w swoim kraju. Jeśli mają taką możliwość wybierają oni również studia we własnym mieście. Stanowi to wygodę oraz jest mniejszym obciążeniem finansowym dla początkującego studenta. Koszty dojazdów i utrzymanie w obcym mieście są niejednokrotnie powodem do pozostania w mieście rodzinnym, w którym niestety nie zawsze są możliwości na dalszą naukę.

Jednak bardzo dużo osób wyjeżdża ze swojego miasta. Przeprowadzka do innego miejsca jest dużym zobowiązaniem i ciekawym doświadczeniem. Młodzi ludzie uczą się w ten sposób jak dbać o swoje sprawy i radzić w codziennym życiu. Jest to duże wyzwanie, które ma wpływ na dalsze życie młodej osoby. Doświadczenie wyniesione z czasów studiów może zaowocować w późniejszym dorosłym życiu i przyczynić się do odpowiedzialnych, mądrych decyzji.

Sporo osób oprócz studiów w innym mieście wybiera również wyjazd za granicę. Taki wybór daje przede wszystkim większe możliwości i szersze perspektywy. Młodzi ludzie mogą w ten sposób nawiązać ciekawe znajomości, które z pewnością przydadzą im się w dorosłym życiu. Nauka języka, którym posługują się za granicą, jest kolejnym plusem. Język jest w dzisiejszych czasach elementem niezbędnym do podjęcia dobrej pracy, w związku z czym studia za granicą są wspaniałą możliwością do nabycia tej umiejętności.

Odległość miejsca nauki od rodzinnego domu często stanowi problem. Mimo to młodzi ludzie decydują się na wyjazd nie tylko do krajów sąsiadujących. Studia w Danii, czy Niemczech często nie robią już wrażenia. Młodzi coraz częściej wyjeżdżają o wiele dalej. Do takich krajów należą na przykład USA, czy Kanada.

Wyjazd za granicę w celu podjęcia studiów jest świetnym doświadczeniem, które może głęboko ukształtować człowieka. Młodzi ludzie zdani są wówczas przede wszystkim na siebie i to na sobie muszą polegać. Pogoń za nauką nieraz sprawia, że podejmują studia o wiele dalej niż by tego chcieli. Daje im to jednak ogromną szansę na wzbicie się ponad przeciętny poziom i podjęcie pracy, którą będą kochać i z której będą dumni. Jest to zatem bardzo dobre rozwiązanie, które dostarcza przydatnych doświadczeń.

Nauka staje się coraz bardziej ważna w dzisiejszych czasach. Dużo osób uważa ją jako priorytet w swoim życiu, w związku z czym są oni w stanie wyjechać nawet za granicę. Takie doświadczenia zdecydowanie mogą im pomóc przy budowaniu swojego charakteru i stylu życia. Dzięki takiemu wyborowi mogą oni posiąść nowe umiejętności i nawiązać interesujące znajomości.

Edukacja młodych ludzi

Edukacja młodych ludzi

Edukacja jest coraz ważniejszym elementem w życiu młodych ludzi. Bardzo dużo osób przykłada do niej coraz większą wagę. Oprócz nauki w szkole często spędzają oni również czas na zajęciach dodatkowych, które mają poszerzyć ich zakres umiejętności. Wciąż jednak problem stanowi odpowiedni wybór studiów. Jakie wybrać, by w przyszłości mieć dobrą, satysfakcjonującą pracę?

Bardzo często młodzi ludzie decydują się na studia w innym mieście. Taki wybór z pewnością poszerza perspektywy i daje nowe możliwości. Jest to również wspaniały sposób na zdobycie doświadczenia i usamodzielnienie się, co bardzo przyda się w przyszłym, dorosłym życiu. Jednak są również minusy takiego kroku. Jeśli wyjedziemy do innego miasta wzrosną koszty utrzymania. Z tego powodu duża część młodych ludzi woli pozostać w miastach rodzinnych. Nie jest to zły wybór, jeśli w miejscu, w którym mieszkamy znajdują się uczelnie dające nam odpowiednie wykształcenie. Są jednak młodzi ludzie, którzy właśnie z powodów finansowych nie podejmują studiów.

Decyzja o wybraniu miejsca studiów jest bardzo trudna. Musimy pamiętać, że spędzimy tam kolejne kilka lat. Warto aby miejsce to było ciekawe, ale przede wszystkim rozwijało nas i wzbogacało o nowe doświadczenia. Ludzie, których poznamy i miejsca, w których będziemy przebywać wpłyną na naszą osobowość, a często zmienią nasz charakter. Zatem decyzja ta musi być dobrze przemyślana i odpowiedzialnie podjęta.

Większość ludzi wybiera na miejsce studiów swój kraj. Coraz częściej znajdują się jednak tacy, którzy wybierają studia za granicą. Tutaj mamy jeszcze więcej możliwości. Poszerzają się nam perspektywy, co znacznie może wpłynąć na naszą przyszłą pracę. Możemy nawiązać ciekawe znajomości i poznać niezwykłych ludzi. Dochodzi również kwestia języka. Studia po angielsku to świetny sposób na poznanie tego języka i nauczenie się go. W dzisiejszych czasach język jest elementem niezbędnym do podjęcia dobrze płatnej pracy, dlatego ta cecha przemawia zdecydowanie na korzyść wyjazdu za granicę. Również doświadczenie, które tam zdobędziemy może poprawić i przyspieszyć naszą drogę do sukcesu. Jest to niezmiernie ważne, gdyż studia są tylko drogą do tego co chcemy robić w życiu.

Młodzi ludzie mają coraz większą świadomość, że kluczem do sukcesu jest nauka. Coraz więcej się uczą, a często nie wystarcza im już tylko szkoła. Szukają nowych doświadczeń i większych możliwości do nauki. Jest to bardzo ważne, gdyż wiedza, którą zdobędą wpłynie w przyszłości na ich życie. Zawód, który będą wykonywać zależy od ich wyboru studiów. Musi być on zatem przemyślany i podjęty z odpowiedzialnością. Warto już teraz określić zawód, w którym będziemy chcieli pracować w przyszłości i podejmować kroki, które nas do niego zbliżą. Pamiętajmy, że dobra, satysfakcjonująca praca to podstawa szczęśliwego i udanego życia. Większość młodych ludzi już w tak młodym wieku musi zdecydować o całym swoim życiu. To bardzo trudne, dlatego decyzja o studiowaniu, jak i miejscu podjęcia nauki powinna być dobrze przemyślana.

Czy warto studiować?

Czy warto studiować?

Nie raz sam zadawałem sobie pytanie czy warto studiować. I pomimo tego że minęło już kilka dobrych lat od złożenia papierów na uczelnie wyższą, jestem w stanie wyobrazić sobie ilu przyszłych studentów zadaje sobie to pytanie. Ciągle w około nas słyszymy głosy mówiące z jednej strony o tym ilu jest sławnych ludzi, którzy wiele osiągnęli bez wyższego wykształcenia, a z drugiej jednak, jak ważny jest dyplom w dzisiejszych czasach. Różnorodność opinii która do nas dociera potrafi namieszać w głowie nie jednemu, nawet bardzo rozgarniętemu uczniowi. Jak to jest więc z tymi studiami. Przecież można zarabiać bardzo dobre pieniądze nie decydując się na spędzenie kilku lat przed książkami, oraz na niezbyt ciekawych wykładach. Tak samo można studiować wiele lat by na koniec okazało się że „nie ma miejsca pracy dla ludzi z moim wykształceniem”. Na każde z tych pytań możemy znaleźć tysiące za i przeciw. Jako że sam wybrałem drogę studenta, opowiem o tym dlaczego właśnie to było dobrym wyborem.

Droga przez studia może być zarówno przyjemnością, jak i męczącym dobrem koniecznym. Wszystko zależy od tego, czy wybierzemy kierunek który nas interesuje, czy może taki jaki doradzali znajomi, rodzina, etc. To jakie studia wybierzemy, może rzutować na naszą, już nie tak odległą przyszłość, więc dokładnie zastanówmy się nad tym wyborem. Uczelnia, tryb studiowania, w podobnym stopniu wpływają na osiągnięty rezultat. Obecnie uczelnie zasypują nas niezliczoną ilością, dziwnie brzmiących kierunków studiów, a wszystko to ze względu na niż demograficzny, i stale spadającą ilość studentów. Porównując jednak do znacznie wcześniejszego okresu, obecne czasy są swoistą wylęgarnią magistrów. Te i wiele więcej niepochlebnych opinii na pewno usłyszysz od wielu osób nie posiadających wykształcenia wyższego.

Czy studia to zmarnowany okres? Ile trwają studia na najpopularniejszych kierunkach? W mojej opinii, niezależnie od tego czy wybierzemy 3 – letnie studia licencjackie, 2 – letnie magisterskie, a może 5-cio, czy 6-cio letnie jednolite, nie będzie to czas stracony. Przede wszystkim możliwości które daje ukończenie studiów wyższych są znaczne. Praca w zawodzie, bądź poza nim obecnie bardzo często wiąże się z posiadaniem tytułu magistra. Tak samo jeśli mamy zamiar rozpocząć karierę naukową, a w konsekwencji wbiegać się o tytuł doktora, musimy skończyć studia. Warto to zrobić także jeśli zależy nam na większym poszanowaniu w społeczeństwie. Okres studiów to także ostatni moment na zabawę, gdyż po rozpoczęciu pracy, nie ma na to czasu. Znajomości nawiązane podczas wspólnego studiowania mogą okazać się kluczowe zarówno w późniejszym życiu zawodowym, jak i prywatnym.

To tylko kilka, z całej puli powodów dla których moim zdaniem warto udać się na studia. Na pewno spotkasz wiele osób które będą Ci to zarówno odradzały, jak i ochoczo namawiały do studiowania. Pamiętaj jednak by nie robić tego przede wszystkim wbrew sobie, a jeśli już to z trzeźwą głową przemyśleć kierunek studiów, by nie zaprzepaścić tych kilku lat nauki.

Aktorstwo – kierunek na przyszłość?

Aktorstwo - kierunek na przyszłość?

Wybór studiów to spory dylemat każdej osoby, która stara się je podjąć. Każdy z nas ma swoje zainteresowania, upodobania, talenty, które chce rozwijać jednak nie zawsze możliwości i pewne okoliczności pozwalają na podjęcie określonego kierunku studiów. Czasem zdarza się, że konkurencja jest zbyt wysoka, a nasze wyniki z egzaminów w szkole średniej nie są wystarczające, aby otrzymać angaż na studia, na które dokumenty złożyliśmy. Z pewnością ciekawą formą studiów są studia aktorskie. Aktorzy mają tę zaletę, że dla nich praca to zabawa. Grając, jednocześnie cieszą się swoim fachem i czują w swoim żywiole. W przypadku aktora i ewentualnego dostania się do szkoły teatralnej wcześniejsza szkoła nie ma znaczenia i zarówno szkoła o profilu technicznym, jak i ta o profilu humanistycznym raczej roli znaczącej nie odgrywają. Tak samo zainteresowanie teoretyczne filmem nie musi mieć znaczenia przy weryfikacji umiejętności aktorskich. Czasem osoby, które nie wiedzą o filmie wiele, potrafią mieć dryg do aktorstwa, innym razem prawdziwi filmoznawcy totalnie nie czują planu filmowego. Mimo że szkoła filmowa zawsze ułatwia zostanie później sławnym aktorem, to są i tacy, którym nawet filmowe wykształcenie nie było potrzebne do sławy jak np. Marcin Dorociński. Tak czy siak, chęć zostania aktorem wymaga jednak zainteresowania się filmami, ale pod nieco innym kątem niż dotychczas. Sama fabuła zaczyna schodzić na drugi plan, a kandydat na aktora zaczyna przyglądać się konkretnym zachowaniom scenicznym. Ważne, żeby znać też samego siebie i swoje walory. Istotne są uczucia aktora. Jeżeli wie się jakie czynniki wpływają na radość, jakie na gniew, a jakie na smutek i w których częściach ciała się rodzą, to można łatwiej odnaleźć się podczas odgrywania konkretnych ról. Wpływa to także na późniejszy profil aktora i decyduje, w jakich rolach jest częściej obsadzany. Nietrudno bowiem zauważyć, że wielu aktorów znacznie częściej dostaje rolę np. przestępcy, jeszcze inni grają amantów. Niektórzy są obsadzani w komediach, inni w dramatach. Niestety, w takich sytuacjach spory wpływ ma „łatka”, która zostaje przyczepiona ze względu na pewną postać, a najczęściej tą, która stała się kultową rolą dla danego aktora. Dobór ról powinien być starannym procesem. Trzeba też liczyć się z tym, że w przypadku podjęcia się roli „czarnego charakteru” można mieć niechętną opinię u ludzi, którzy jednak nie potrafią czasem odróżnić rzeczywistych zachowań od zwykłej gry aktorskiej i szufladkują osobę, twierdząc, że jeżeli podjął się grania takiej roli, to sam prezentuje podobne poglądy i zachowania. Coraz częściej jednak w telewizji pojawiają się także seriale, w których główne role grają naturszczycy, a więc osoby bez studiów aktorskich, które angaż do filmu dostały „z ulicy”. To też nie jest najgorsze rozwiązanie na zadomowienie się w rzemiośle aktorskim. Należy śledzić oferty statystowania na planie filmowym, gdzie też można wpaść w oko filmowcom, mimo że – przynajmniej początkowo – płaca za jeden plan zdjęciowy nie jest zbyt wysoka.

Przebojowe Dziennikarstwo

Przebojowe Dziennikarstwo

Wielu licealistów wierzy, że zdana matura to gwarancja sukcesu w życiu. Owszem, bez niej bardzo ciężko cokolwiek osiągnąć, jednak to dopiero początek prawdziwych wyborów i podejmowania decyzji, które mogą zaważyć na całym życiu.
Jak sama nazwa wskazuje – egzamin dojrzałości zdają osoby, które powoli wkraczają w dorosłość. Muszą zdecydować, czy chcą się nadal uczyć i rozwijać, czy podejmą pracę, dzięki której będą mogli się utrzymać.
Tych, którzy decydują się kontynuować naukę, czeka niełatwy wybór.
Dobrze jest wybrać taki kierunek studiów, który nas interesuje. Taki, który zaoferuje nam w przyszłości ciekawy zawód z dobrymi perspektywami.
Są osoby, które lubią spokój i rutynę. Chcą z góry wiedzieć co będą robić danego dnia – przyjść o 8 i wyjść o 16.
Takie osoby zdecydowanie nie zainteresują studia dziennikarskie.
To kierunek dla ludzi przebojowych, kreatywnych i ciekawych świata.
Studenci Dziennikarstwa to osoby pewne siebie, lubiące zadawać pytania, drążyć temat, aby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź.
Studia dziennikarskie to świetna opcja dla osób lubiących język polski, a także historię i wiedzę o społeczeństwie.
Aby być dobrym dziennikarzem trzeba posiadać tak zwane „lekkie pióro”. To umiejętność pisania w ciekawy sposób na każdy temat.
Studia dziennikarskie to przede wszystkim ćwiczenie swojego warsztatu, zarówno jeśli chodzi o dziennikarstwo prasowe, jak i radiowe czy telewizyjne.
To bardzo ciekawy kierunek, który oferuje wiele zajęć praktycznych.
Młodzi studenci ćwiczą nagrania w studiu radiowym, a także uczą się obycia z kamerą podczas warsztatów w studiu telewizyjnym.
Dobry dziennikarz musi interesować się wszystkim – od polityki, przez historię, muzykę czy film.
Studia dziennikarskie często oferują konkretne specjalizacje, podczas których można rozwinąć skrzydła chociażby w kierunku Public Relations, marketingu politycznym czy kreowaniu wizerunku firm lub instytucji.
Duża ilość zajęć praktycznych przygotowuje młodych ludzi do zawodu, w którym niełatwo jest się wybić.
To zawód, w którym na sukces trzeba ciężko pracować, i niestety, dużo poświęcić.
Studia dziennikarskie to drzwi do zawodu, który nie zna ram czasowych. To często praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, musimy zaakceptować fakt, iż nasze życie prywatne może na tym ucierpieć.
Jednak to przede wszystkim ciekawy kierunek.
Studia dziennikarskie są o tyle interesujące, że wiele zajęć prowadzonych jest przez magistrów – praktyków, którzy na co dzień pracują w redakcjach gazet, stacjach telewizyjnych czy studiach radiowych. Potrafią oni przekazać wiedzę, której próżno szukać w w książkach w bibliotece.
Zwracają uwagę na ważne szczegóły, ponieważ mają doświadczenie zdobyte w trakcie codziennej pracy.
Ponieważ Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna to kierunek stosunkowo nowy, z bogatą ofertą dla studentów, nic dziwnego, że chętnych jest wielu.
Trzeba mieć naprawdę dobre świadectwo maturalne oraz posiadać dużo determinacji, aby dostać się na wymarzony kierunek.
Studia dziennikarskie oferują fantastyczną karierę dla tych, którym uda się wybić. Dlaczego nie spróbować?

Czy warto studiować stomatologię?

Czy warto studiować stomatologię?

Osoby wybierające się na medycynę często zastanawiają się, czy wybrać kierunek lekarski, czy dentystyczny. Na pewno stomatologia ma wiele zalet, między innymi tę, że odpowiedzialność lekarza stomatologa jest dużo mniejsza, choć studia nie są, jak ktoś mógłby się spodziewać, bardzo łatwe. Trwają jednak o rok krócej niż medycyna, a także od razu po ich zakończeniu jest się gotowym do pracy i można sporo zarabiać, podczas gdy lekarze muszą jeszcze długo się uczyć, odbywać praktyki i rezydentury, co trwa wiele lat, a w ich trakcie w Polsce zarabia się niezwykle, jak na ten zawód, mało. Można więc uznać, że pod pewnymi względami studia stomatologiczne są lepsze niż medyczne, choć oczywiście ani one, ani sam zawód nie są tak prestiżowe, a przy tym zawód stomatologa nie daje aż tak wiele satysfakcji. Praca może być jednak dość spokojna, zwłaszcza gdy posiada się własny gabinet, nie trzeba stresować się, a zarobić można naprawdę sporo.

Praca stomatologa

Na stomatologię mogą dostać się oczywiście tylko osoby, które bardzo dobrze zdały maturę z biologii i chemii, nieraz też wymagana jest fizyka. Studia są wymagające, jednak kiedy się je ukończy, można od razu zacząć pracę. Stomatolodzy mogą zatrudniać się w placówkach publicznych, nie jest to jednak szczególnie dobrze płatna praca, dlatego dentyści prawie zawsze posiadają własne gabinety, ewentualnie pracują w różnych placówkach. Dobra strona tego zawodu jest taka, że można otworzyć gabinet nawet we własnym domu jeśli ma się do tego warunki. Oczywiście wyposażenie gabinetu kosztuje wiele pieniędzy, jednak od kiedy można pozyskiwać dotacje, nie jest to już tak wielki problem jak dawniej. Zresztą pieniądze włożone w zakup niezbędnych sprzętów i innych elementów wyposażenia mogą szybko się zwrócić. Na największą ilość pacjentów mogą rzecz jasna liczyć naprawdę dobrzy dentyści, ale łatwo można stwierdzić, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest ogromne. Nawet w małych miejscowościach znaleźć można kilka gabinetów dentystycznych, a w większości z nich trzeba dość długo czekać na wizytę, a więc można stwierdzić, że dentyści prawie zawsze nie narzekają na brak pracy. Kiedy chce się mieć pewność, że jej nie zabraknie, dobrze będzie właśnie podjąć dwie formy zatrudnienia – w publicznej placówce i prywatnie. Jest to też dobry sposób na pozyskiwanie pacjentów, gdyż niektórych zabiegów NFZ nie refunduje czy też refunduje ich gorszą postać, nieraz więc dentyści w placówkach publicznych zapraszają pacjentów do swych gabinetów prywatnych, gdy ci chcą zapewnić sobie wyższą jakość.
Warto też wiedzieć, że koszty usług stomatologicznych mogą być bardzo różne. Zwykle są niższe w małych miejscowościach, a więc małomiasteczkowi dentyści mogą zarobić mniej niż ich miastowi koledzy. Zawsze jednak są to zarobki, które można uznać za satysfakcjonujące, a ponieważ popyt na usługi stomatologiczne nie może się wyczerpać, z pewnością studia stomatologiczne są bardzo dobrym pomysłem dla osób, które chcą mieć pewną i dobrze płatną pracę.

American dream

American dream

„„American dream” to termin, który został spopularyzowany w naszym kraju już jakiś czas temu. Obecnie, żyjemy w czasach wielkich możliwości, a emigracja bądź po prostu wyjazd do naszych amerykańskich przyjaciół za ocean, nigdy nie był taki prosty jak dziś.
Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się dyskusje pod tytułem „studia w USA”. Często sam rozmawiam ze swoimi znajomymi na temat studiowania za oceanem oraz jakie plusy to za sobą niesie. Bardzo ważną kwestią w możliwości studiowania w USA jest fakt, że poznajemy całkowicie odmienna kulturę, obyczaje, czy kuchnię. Praktycznie przez cały czas komunikujemy się w języku angielskim, co pozwala nam na niewątpliwe poszerzanie swoich horyzontów. Co więcej, dzięki przywilejowi, którym są studia w USA, możemy poznać ludzi, z którymi założymy kiedyś firmę, rozwiniemy działalność gospodarczą, a może nawet poznamy miłość swojego życia? Ludzkie życie jest nieprawdopodobnie krótkie i na pewno warto czerpać z niego pełnymi garściami i nie zastanawiać się za bardzo nad tym czy warto zwiedzać świat – co do tego nie ma wątpliwości, nie zastanawiaj się i wyruszaj na studia w USA już dzisiaj!
Jak dobrze wiadomo, każdy medal ma jednak swoje dwie strony. Ludzie lecący na studia za ocean wiedzą, że przeloty do USA do najtańszych nie należą. W niektórych okresach okazuje się, że nie ma możliwości znalezienia biletu w obie strony z Polski do USA w cenie niższej niż 5000 pln. Taka kwota potrafi zdemotywować nawet najbardziej zdeterminowanych podróżników. Drugą kwestią, którą należy mieć na względzie po stronie minusów wyjazdu na studia w USA jest fakt, że Ameryka odznacza się skrajnie inną kulturą od naszej. Ludzie mniej elastyczni pod kątem adaptacji do nowych warunków życia w społeczeństwie, mogą doznać szoku widząc podejście amerykanów do kwestii żywienia, bezpośredniości relacji między obcymi ludźmi, tolerancją wierzeń wszelkiego rodzaju itd. Z tego względu warto patrzeć na taki wyjazd jako ciekawe doświadczenie i przygotować się na to, że można na nim spotkać praktycznie wszystko co człowiek może sobie wyobrazić, a czasami nawet więcej. Kolejnym elementem delikatnie zniechęcającym na studia w USA jest przestępczość i pozwolenie na broń, które konstytucyjnie zapewnia każdemu
Amerykanowi dostęp do broni. Ze względu na to, w Ameryce, trzeba ze szczególną ostrożnością poruszać się po mieście, nie kusić losu przez chodzenie po nieciekawych dzielnicach i w miarę możliwości pozostawać niestety biernym przy konfliktowych sytuacjach na ulicy (tak naprawdę, nigdy nie wiesz, kto ma przy sobie broń), wyjazd do USA przestaje być taki kolorowy.
Jeżeli przeczytałeś oba powyższe akapity, które traktują zarówno o plusach jak i minusach wylotu na studia w USA, i nadal jesteś zdeterminowany żeby wylecieć na studia za ocean, zdecydowanie nie ma sensu się dużej zastanawiać, tylko pakować wszystkie potrzebne graty i przygotować się na podróż swojego życia. Wspomnienia, których nabędziesz podczas takiego wyjazdu, nigdy nie opuszczą Twojej głowy, a perspektywy, które otworzą się przed Tobą sprawią, że nigdy nie będziesz już tym samym człowiekiem. Jestem pewien, że dzięki temu wyjazdowi rozwiniesz swoją osobowość i staniesz się lepszym człowiekiem.