Medycyna- opis kierunków do studiowania

Medycyna- opis kierunków do studiowania

Studia medyczne zaliczają się do tych najbardziej obleganych. Co jest przyczyną ich popularności? Jak wyglądają perspektywy absolwentów? Od lat w czołówce najbardziej obleganych kierunków znajduje się medycyna. Z tego powodu progi punktowe na te studia są naprawdę wysokie. Podczas procesu rekrutacji pod uwagę brane są wyniki z matury z biologii, chemii i języka obcego. Niektóre uczelnie uwzględniają również wyniki osiągnięte z egzaminu z fizyki czy matematyki. Studia medyczne są niezwykle wymagające, ale ich ukończenie gwarantuje pracę w zawodzie cieszącym się niezwykłym prestiżem. Do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu wymagane jest ukończenie sześcioletnich, jednolitych studiów, odbycie 13 miesięcznego stażu zawodowego oraz zdanie Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Drugim, nie mniej popularnym kierunkiem medycznym, jest kierunek lekarsko-dentystyczny. Jego absolwenci, by uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty, również muszą odbyć 13 miesięczny staż oraz zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Studiując farmację, zdobędziesz wiedzę z wielu dyscyplin, takich jak medycyna (w programie studiów znajdują się zajęcia m.in. z farmakologii), biologia (wykorzystanie botaniki w lecznictwie), chemia czy fizyka (przydatna przy analizie chemicznej składu leków). Na absolwentów farmacji czeka praca w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, w firmach farmaceutycznych opracowujących i wprowadzających na rynek nowe leki. Absolwenci zatrudnienie znaleźć mogę również w branży chemicznej i kosmetycznej, w laboratoriach diagnostycznych, w organach inspekcyjnych.Farmacja, medycyna i stomatologia to nie jedyne studia medyczne. Osoby zainteresowane problematyką odżywiania człowieka mogą wybrać studia na kierunku dietetyka. Absolwenci takich studiów pracy szukać mogą w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w poradniach żywieniowych. Osoby, które ukończyły kierunek fizjoterapia, mogą podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej. Pracę w służbie zdrowia znaleźć również mogą absolwenci takich kierunków jak ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo czy położnictwo. Kolejnym ciekawym kierunkiem studiów medycznych jest optyka.Optyka to kierunek z działu fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego powstawanie i oddziaływanie z materią. W ciągu ostatnich dwustu lat optyka, podobnie jak inne dziedziny fizyki, rozwija się bardzo dynamicznie, zajmując istotną pozycję w wielu obszarach nauki i techniki. Bez optyki nie istniałaby współczesna biologia, chemia, fizyka, elektronika, medycyna i astronomia. Studia na tym kierunku daję później możliwość wyboru specjalności, takiej jak inżynieria optyczna lub optyka okularowa.Po studiach:Absolwenci uzyskują wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w przemyśle optycznym i laboratoriach pomiarowych, ale przede wszystkim w zakładach, pracowniach i salonach optycznych w tym także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Korzyści płynące z umowy o dzieło

Korzyści płynące z umowy o dzieło

W dzisiejszych czasach rynek pracy obfituje w duże możliwości zawierania umów i pracy stricte samej w sobie. Większość pracowników z pracodawcami zawiera umowy o pracę. Są one korzystne, gdyż są swoistym zabezpieczeniem. Pracownik dzięki umowie o pracę może poczuć się stabilnie. Jest w końcu ubezpieczony i pewny wysokości swojego wynagrodzenia. Musi on jednak zapłacić odpowiednie składki, które mogą „pożreć” lwią część kwoty wynagrodzenia. Są jednak umowy, które są korzystniejsze dla tak zwanych „wolnych strzelców”. Tymi umowami są umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, na zasadzie której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania jakiegoś przedmiotu (lub innego dzieła), a zleceniodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia za efekt jego pracy. Jest to o tyle korzystne, że pracownik rozliczany jest za wykonanie czegoś. Nie jest istotne, w jakim miejscu naprawi przedmiot, zbuduje nowy itp. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy artystą robiącym rzeźby na zamówienie. Ważna jest przede wszystkim wykonana rzeźba i jej wygląd. Zleceniodawcy nie obchodzi chyba, w jakim warsztacie jest ona zrobiona i czy ten warsztat znajduje się w domu, czy zupełnie gdzie indziej. Liczy się efekt pracy. Czasami schemat ten może się różnić. Uzależnione jest to od zapisów zawartych w umowie.

Jak rozliczyć umowę o dzieło?

Co ze składkami ZUS oraz innymi podatkami, które odciągane sa z pensji pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę? Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że jest „najtańsza” w kwestii kosztów zatrudnienia pracownika. Umowa ta nie podlega składkom na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne, wypadkowe czy też chorobowe (wyjątek stanowi umowa zawarta z własnym pracownikiem). Umowa o dzieło jest jednak opodatkowana w różnoraki sposób (zależne jest to od kwoty brutto oraz rocznych dochodów pracownika).

A co, jeśli chcemy wypowiedzieć umowę o dzieło? Jest to niemożliwe. Żadna ze stron nie ma takiego prawa. Od umowy o dzieło można natomiast odstąpić, jednak pod pewnymi warunkami.

Zlecający może odstąpić od umowy o dzieło, jeżeli:
– zleceniobiorca długo spóźnia się z wykonaniem dzieła i możliwe jest, że nie wykona go w terminie zawartym w umowie,
– wykonawca tworzy dzieło wadliwe lub sprzeczne z umową i nie reaguje na korekty zlecającego,
– dzieło posiada wady, których w żaden sposób nie da się usunąć,
– zleceniobiorca nie wykonał dzieła.

Zamawiający dzieło, w przypadku jego wadliwego stanu, może obniżyć wynagrodzenie pracownika o kwotę potrzebną na dokończenie dzieła przez innego wykonawcę.

A kiedy odstąpić od umowy może zleceniobiorca? Następuje to wtedy, gdy nie może skonsultować się z zamawiającym, a jest to niezbędne, by
prawidłowo wykonać dzieło. Oczywiście, jeśli zamawiający odstępuje od umowy bez żadnego konkretnego powodu, to jest on zobowiązany zapłacić pracownikowi umówione wynagrodzenie. Może być ono ewentualnie pomniejszone o kwotę, jaką wykonawca zaoszczędził przez niewykonanie dzieła (na przykład nie musiał kupować materiałów).

Co z sobą zrobić poczas studiów

Co z sobą zrobić poczas studiów

Przejście przez proces studiowania jest wymagające. Nie każdy student jest w stanie sobie z tym poradzić, a wielu z tych, którzy dali sobie radę i ukończyli studia z odpowiednim tytułem, też nie może być pewnych zagrzania stałego miejsca na rynku pracy, gdyż wymagania są śrubowane przez pracodawców. Dlatego szukanie coraz to nowszych możliwości i dopisywanie sobie kolejnych punktów w CV jest bardzo ważne dzisiaj, gdy prezentujemy ofertę pracodawcy. Szacuje się, że brakuje właśnie rąk do pracy, ale ten komfort możliwości wybierania w ofertach mają już osoby z dłuższym stażem i doświadczeniem. Osoba młoda, wchodząca na rynek pracy mierzy się natomiast z dużym stresem i irytacją, gdy jej kolejne aplikacje są każdorazowo odrzucane. Same studia są jednak możliwością nie tylko zgłębienie wiedzy, ale także nauczenia się funkcjonowaniu poważnego, zorganizowanego życia. Studia w przeciwieństwie do szkoły nakazują bowiem bardziej dbać o siebie i swoje priorytety oraz poniekąd pokazują, jak powinna wyglądać dalsza droga życiowa. Często po początkowej euforii związanej z wyborem studiów i bardzo miłym towarzystwem, wiele osób uznaje, że to jednak nie ich działka. Niektórzy ciągną do licencjatu i stwierdzają, że tyle im wystarczy. W końcu to już wykształcenie wyższe, a jeśli kierunek nie jest szczególnie perspektywiczny, to warto zacząć dbać o swoją dalszą przyszłość. System 3+2 pozwala na zmianę kierunku w trakcie studiowania, co potrafi być zaletą, bo posiada się szersze horyzonty, z drugiej strony jednak może sprawić, że nie będzie się specjalistą w swojej dziedzinie w takim stopniu, w jakim byłoby się po 5 latach. Ci, którzy studiują z pasji i jednocześnie potrafią realizować się poza studiami, a najlepiej, gdy swój kierunek studiów i zainteresowania wykorzystują do działalności pozauczelnianej, potrafią prawdziwie pochłaniać wiedzę i nieraz wybierają studia doktoranckie. Często spotkać można się z zasadniczym pytaniem o sens takich studiów w sytuacji, gdy poza karierą naukową i uczelnianą ciężko o perspektywy, które samo posiadanie tytułu doktora zwiększa w porównaniu z osobami z niższym stopniem wykształcenia. Jednak studia doktoranckie mogą wiązać się także z chęcią przeczekania posuchy na rynku pracy. Motywacją dla przyszłego doktoranta powinno być jednak dalsze rozwijanie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji tak, aby zostać przy karierze naukowej. Jednak dla samego studiowania studia takie raczej nie mają sensu, bo nie zwiększają one szczególnie prestiżu jednostki. Część osób wybiera także studia za granicą, co jest świetną możliwością na poznanie obcych kultur i zapoznanie się z innymi niż polski systemami nauczania. Dzięki temu jest też łatwiej o utrwalenie języka obcego, którym trzeba się porozumiewać na co dzień. W wolnych chwilach można podjąć się też pracy, która wypada lepiej, biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie do średnich kosztów życia i porównując Polskę z wieloma krajami zachodu. Natomiast podczas powrotu do Polski, Twoje kwalifikacje potrafią stać się cenniejsze niż te zdobyte na polskich uniwersytetach.

Co z tą umową zlecenie?

Co z tą umową zlecenie?

Choć ostatnimi czasy zaczęło się to zmieniać, istnieje kilka rodzajów umów, które podpisują pracownik i pracodawca. Najbardziej demonizowaną z nich jest bez wątpienia umowa zlecenie zwana też pieszczotliwie umową śmieciową. Dlaczego ta właśnie umowa pojawia się w tylu dyskusjach i programach politycznych? Przyjrzyjmy się jej dokładniej i odpowiedzmy sobie na to pytanie.

Same minusy?

Najważniejsza różnica, w porównaniu do umowy o pracę, to pod jakie prawo podlegamy. Jako pracownik zatrudniony na zasadach umowy o pracę podlegamy kodeksowi pracy, natomiast umowa zlecenie sprawia, że traktowani jesteśmy przez kodeks cywilny. Z tą różnicą wiąże się też masa innych, drobniejszych, ale zdecydowanie bardziej zauważalnych różnic.

Pracownikowi na umowie zlecenie nie przysługuje na przykład zapłata za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy. Na pewno nie zdziwicie się też, że pracownikowi takiemu nie przysługuje też prawo do urlopu, o ile nie wynegocjuje go on podczas podpisywania umowy.

Czy może też jakieś plusy?

Tu przechodzimy do pierwszej potencjalnej korzyści, właśnie dla tworzących i podpisujących umowy. Treść umowy zlecenie może otóż przyjąć dowolną formę, nie musi nawet zostać spisana na papierze. W pewnych przypadkach dopuszczalne nawet jest przekazanie obowiązków osobie trzeciej.

Drugą zaletą jest fakt, że choć nie przysługują nam żadne korzyści jak na przykład urlop, to wciąż opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku obu rodzajów umów składki te zawsze wynoszą tyle samo, więc pracując na zasadach umowy cywilno-prawnej, nie szkodzimy swojej przyszłej emeryturze lub rencie.

Trzecią zaletą jest też swoboda, którą daje tego rodzaju umowa. Teoretycznie przynajmniej pracownik na umowie zlecenie nie musi wykonywać poleceń przełożonego, ani dostosowywać się do jego zaleceń, a jedynie wykonywać zadanie określone w jego umowie. W praktyce jednak nie za bardzo sprawdza się to w praktyce.

Ostatnią, najbardziej oczywistą zaletą, a jednocześnie największą wadą, umowy cywilno-prawnej jest zero przywiązania pracownika do pracodawcy. Możemy pracować tyle godzin ile zechcemy, a kiedy będziemy mieli dość złożyć wypowiedzenie z efektem natychmiastowym. Rozwiązanie idealne dla ludzi będących w ciągłym ruchu. Cóż… idealne o ile trafi się na fajnego pracodawcę.

Łyżka dziegciu na koniec

No właśnie, pracodawców, u których warto zatrudniać się w ramach tej umowy można ze świecą szukać. Nie dość, że traktują takiego pracownika jako tanią, i w dodatku łatwą do wymiany, siłę roboczą, to jeszcze osobę, która tej pracy desperacko potrzebuje, będą tym właśnie faktem szantażować.

Jeszcze parę lat temu właściwie ciężko było znaleźć jakąkolwiek ofertę pracy na umowę inną niż umowa zlecenie. Ta forma zatrudnienia była po prostu tańsza i łatwiejsza w wyzysku pracownika. Od jakiegoś czasu jest już lepiej, ale tym bardziej warto pamiętać żeby uważać na tego typu ogłoszenia. Nie bez powodu tyle złego się o tego typu umowach mówiło i każdy powinien wiedzieć czego od swojej pracy oczekiwać.

Studia zaoczne

Studia zaoczne

Studia zaoczne nazywane są inaczej niestacjonarnymi. Charakteryzują się tym, że nauka odbywa się tylko i wyłącznie w weekend: piątki, soboty i niedziele. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci mają możliwość połączenia studiowania, a za tym idzie zdobywania wykształcenia z pracą. Często mogą również oszczędzić sporo pieniędzy dojeżdżając do miasta, w którym studiują w weekendy, a nie wynajmując tam pokoju bądź mieszkania. Student ukończywszy studia zaoczne zdobywa dokładnie takie samo wykształcenie, co po studiach dziennych. Nauka odbywa się także tym samym, bolońskim trybem: pierwsze trzy lata wyrabia się licencjat, natomiast dwa kolejne, jeśli się chce, magisterkę. Studia zaoczne są więc dobre dla osób, które myślą o samodzielnym utrzymaniu, chcą pracować, a naukę zachowywać sobie tylko na weekendy. Oczywiście tego typu tryb zatrważająco zmniejsza ilość wolnego czasu, ale dobrze zorganizowana osoba nie powinna mieć z tym większego problemu.

Studia zaoczne są możliwe tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty na koszt uniwersytetu bądź innego typu uczelni państwowej lub prywatnej. Jest to największa wada tego typu studiowania. Sprawia, że osoby pracujące i studiujące zaocznie część swoich dochodów przeznaczyć muszą na edukację. Nie są to bardzo wysokie kwoty, ale bardzo różnią się w zależności od wybieranej uczelni – warto więc tego typu informacje sprawdzać na oficjalnych stronach internetowych uczelni. W przypadku braku rozliczenia za naukę, student skreślany jest z listy.

Warto powiedzieć, że studia zaoczne są możliwe praktycznie dla każdego kierunku. Żaden ośrodek naukowy nie oferuje tej opcji dla medycyny – zresztą dzieje się tak z dosyć oczywistych względów. Poza tym jednak inne prestiżowe i przyszłościowe przedmioty na czele z prawem, różnymi filologiami itd. są już w tej chwili dostępne zaocznie na uniwersytetach, politechnikach i innego typu uczelniach.

Oczywistym jest to, że w trakcie trwania weekendu nie zostaną uczniom przedstawione treści współmierne ze studentami uczącymi się w trybie dziennym. Ludzie z zaocznych mają jednak obowiązek posiadać zbliżoną wiedzę do studentów z dziennych, materiał jest najczęściej tylko lekko ucięty, a często praktycznie różnicy w wymaganiach całkowicie nie widać. W ten sposób studenci zaoczni mają więcej do nauki w domu, a mniej przebywania na wykładach, ćwiczeniach, czyli zażywania typowo „studenckiego” życia. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii często stosuje się e-learning, czyli przesyła się uczniom prezentacje i prace naukowe, a także wykłady w wersji cyfrowej, które powinni sobie przyswoić.

Na studia zaoczne zazwyczaj zdecydowanie łatwiej się dostać, ponieważ nadal większość studentów woli skupić się na nauce i wybiera opcje dzienną. W ten sposób w trybie zaocznym nawet prawo czy filologia angielska nie jest trudna do osiągnięcia. W ten sposób zaoczne studia często są planem B, który niekoniecznie musi być gorszą opcją. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od studenta, który studia te podejmuje i jego preferencji.

Ile kosztują studia.

Ile kosztują studia.

Cena studiów jest zależna od wielu czynników.
Przede wszystkim zależy to od tego, czy są to studia zaoczne, czy stacjonarne. Studia dzienne w większości powinny być darmowe, jednak nie jest tak zawsze, najczęściej nie jest tak w przypadku, kiedy uczelnia jest bardzo oblegana.
Drugą zmienną przyczyniającą się do kosztów studiów jest typ uczelni i kierunek na jaki będziemy chcieli iść. Wiadomo, że studia mniej skomplikowane, prostsze i po których nie mamy wielkich kwalifikacji są tańsze. Uczelnia i miasto, w którym ona się znajduje też jest bardzo ważne jeżeli chodzi o opłaty. Najdroższe studia to Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Kraków i niektóre kierunki w Łodzi.
Jeżeli poradzimy sobie z opłatą czesnego, to czekają nas jeszcze opłaty związane z życiem, wyżywieniem, rozrywką itp. Wynajęcie mieszkania w takim mieście jak Wrocław to koszt bliski 1500zł, jeżeli będziemy wynajmować je w kilka osób, to ta kwota się podzieli i wydaje mi się, że w przypadku studentów jest to jedyne możliwe wyjście. Jednak osoba jest w stanie „przejeść” w miesiąc około 500-600zł, oczywiście na to składa się wiele zmiennych, no ale trzeba to jakoś uśrednić. Najlepszą sytuacje mamy wtedy, kiedy możemy studiować niedaleko naszego rodzinnego miejsca zamieszkania.
Sprawdzając ceny na łódzkim uniwersytecie, studia zaoczne z informatyki to koszt 1800zł-2000zł. Jest to przeciętny koszt. Miesięcznie jest to zaledwie 330zł. Nie jest to dużo.
Warto w naszych obliczeniach rozpatrzeć możliwość studiów zaocznych, które nie są dużo tańsze, a nawet czasami trochę droższe, ale jednak nie wydajemy pieniędzy na wiele innych rzeczy. Na dojazdy, mieszkanie, jeżeli mieszkamy nadal z rodzicami to dokładamy się tylko do opłat, a nie one całe są na naszej głowie. Do tego mamy szereg innych wygód związanych ze studiowaniem online.
Ile kosztują studia?
W najdroższych studiach zaocznych możemy wyszczególnić takie kierunki jak:
Pedagogika
Psychologia
Budownicto
Zarządzanie
Finanse i rachunkowość
Wszystko co związane ze stomatologią
Fizjoterapia
W wyborze studiów na pewno nie możemy się sugerować ceną, jako że droższe znaczy lepsze i po nich szybciej osiągnę coś w życiu. Ponieważ jeżeli studia są drogie to najprawdopodobniej jest na nie masa chętnych, a jeżeli tak jest to będziemy mieli bardzo dużą konkurencje na rynku pracy, czy też jako przedsiębiorca.
Jest kilka możliwości aby zaoszczędzić na opłacie czesnego, na przykład: Spróbować uzyskiwać jak najwyższe wyniki a w efekcie starać się o stypendium, które na studia potrafi dochodzić do naprawdę dość pokaźniej sumy.
Szukać materiałów online, aby zaoszczędzić na papierze i drukowaniu.
Na uczelnia jest masa promocji w różnych okresach roku szkolnego, warto wtedy składać aplikacje.
Często czesne można rozłożyć na raty, a na większości uczelni nie ma procentu, bądź jest on niewielki za takie udogodnienie. Bo nie każdy z nas będzie miał na początku roku akademickiego te 6 tysięcy, czy więcej. A kwota 500-700zł co miesiąc jest dla nas bardziej realna.
Jest też możliwość otrzymania kredytu studenckiego.

Studiowanie podyplomowe

Studiowanie podyplomowe

Skończyłeś studia pierwszego stopnia?
Masz już tytuł licencjata, inżyniera lub magistra?
Masz ochotę jeszcze trochę postudiować, zanim zaczniesz pracę na całe swoje życie?
Nauka jest dla Ciebie wyjątkowo ważna i nie chcesz jeszcze porzucać jej na dobre?
Chcesz rozwijać swoje horyzonty i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe?
Jeśli na większość tych pytań, odpowiedź jest twierdząca, studia podyplomowe są idealne dla Ciebie!
Mamy XXI wiek, żyjemy jednocześnie w trudnych, jak i najlepszych czasach, w którym rozwój samego siebie jest na wyciągnięcie ręki. Studenci nie mają jednak lekko jeśli chodzi o zbliżającą się wielkimi krokami przyszłość, na którą tak ciężko pracują. Oczekiwania dzisiejszego rynku bowiem, w stosunku do świeżo upieczonego absolwenta jakiegokolwiek kierunku studiów, są ogromne. Wymaga się wielu lat doświadczenia, mimo braku czasu by je zdobyć. Oczekuje się przygotowania psychicznego na najwyższym poziomie, w końcu nigdy nie wiadomo z jak szalonym szefem, czy współpracownikami przyjdzie Ci się mierzyć w życiu. Naturalnie, nie znajdziemy pracy bez doskonałej wiedzy w zakresie skończonego przez siebie kierunku, a najlepiej byłoby gdybyśmy znali go od deski, do deski.
Nie jest łatwo, pracodawcy mają coraz większe wymagania, nieadekwatne do poziomu studiowania. W związku z tym, uczelnie otwierają się na potrzeby studentów jak i potrzeby rynku. Bierze się pod uwagę oczekiwania kandydatów, ale i również pracodawców, chęci poszerzania swoich zainteresowań, umiejętności, podniesienia kwalifikacji, jak i potrzeby współczesnego rynku pracy, które nieustannie się zmieniają. Studia podyplomowe, dają wspaniałą możliwość kontynuowania nauki, mimo skończenia dotychczasowego kierunku studiów. Charakteryzują się tym, że nie musimy zaczynać studiowania od początku, jak to było zaraz po liceum. Każdy kierunek zaczynamy już na wyższym poziomie, dostosowanym do naszych potrzeb.
Mamy możliwość wybierać spośród kilkuset opcji studiowania i cieszyć się możliwością zdobywania zupełnie nowych kwalifikacji, mimo posiadanego już dyplomu. W całej Polsce bowiem znajduje się kilkadziesiąt uczelni, zapewniających studentom możliwość studiów podyplomowych. W większości popularnych uczelni, w dużych miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, czy Wrocław, bez problemu znajdziemy masę kierunków, możliwych do studiowania po otrzymaniu dyplomu, nawet na innej uczelni. Mamy opcję studiowania klasycznych kierunków, jak dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, administracja, czy prawo, ale i również mniej klasycznych, takich jak bibliotekoznawstwo, archeologia podwodna, metrologia chemiczna, sztuka, czy kryminalistyka.
Nie ma więc możliwości, by przy tak ogromnym wyborze, nie dało się znaleźć czegoś odpowiedniego dla siebie.
Jeśli więc uważasz, że 3, lub 5 lat studiowania, to ciągle za mało i jesteś gotowy dalej studiować i rozwijać siebie, żeby jak najlepiej przystosować się do warunków rynkowych w dzisiejszych, jak i późniejszych czasach daj sobie szansę i zacznij studia podyplomowe już dziś!

Studiowanie podyplomowe

Studiowanie podyplomowe

Skończyłeś studia pierwszego stopnia?
Masz już tytuł licencjata, inżyniera lub magistra?
Masz ochotę jeszcze trochę postudiować, zanim zaczniesz pracę na całe swoje życie?
Nauka jest dla Ciebie wyjątkowo ważna i nie chcesz jeszcze porzucać jej na dobre?
Chcesz rozwijać swoje horyzonty i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe?
Jeśli na większość tych pytań, odpowiedź jest twierdząca, studia podyplomowe są idealne dla Ciebie!
Mamy XXI wiek, żyjemy jednocześnie w trudnych, jak i najlepszych czasach, w którym rozwój samego siebie jest na wyciągnięcie ręki. Studenci nie mają jednak lekko jeśli chodzi o zbliżającą się wielkimi krokami przyszłość, na którą tak ciężko pracują. Oczekiwania dzisiejszego rynku bowiem, w stosunku do świeżo upieczonego absolwenta jakiegokolwiek kierunku studiów, są ogromne. Wymaga się wielu lat doświadczenia, mimo braku czasu by je zdobyć. Oczekuje się przygotowania psychicznego na najwyższym poziomie, w końcu nigdy nie wiadomo z jak szalonym szefem, czy współpracownikami przyjdzie Ci się mierzyć w życiu. Naturalnie, nie znajdziemy pracy bez doskonałej wiedzy w zakresie skończonego przez siebie kierunku, a najlepiej byłoby gdybyśmy znali go od deski, do deski.
Nie jest łatwo, pracodawcy mają coraz większe wymagania, nieadekwatne do poziomu studiowania. W związku z tym, uczelnie otwierają się na potrzeby studentów jak i potrzeby rynku. Bierze się pod uwagę oczekiwania kandydatów, ale i również pracodawców, chęci poszerzania swoich zainteresowań, umiejętności, podniesienia kwalifikacji, jak i potrzeby współczesnego rynku pracy, które nieustannie się zmieniają. Studia podyplomowe, dają wspaniałą możliwość kontynuowania nauki, mimo skończenia dotychczasowego kierunku studiów. Charakteryzują się tym, że nie musimy zaczynać studiowania od początku, jak to było zaraz po liceum. Każdy kierunek zaczynamy już na wyższym poziomie, dostosowanym do naszych potrzeb.
Mamy możliwość wybierać spośród kilkuset opcji studiowania i cieszyć się możliwością zdobywania zupełnie nowych kwalifikacji, mimo posiadanego już dyplomu. W całej Polsce bowiem znajduje się kilkadziesiąt uczelni, zapewniających studentom możliwość studiów podyplomowych. W większości popularnych uczelni, w dużych miastach jak Warszawa, Kraków, Poznań, czy Wrocław, bez problemu znajdziemy masę kierunków, możliwych do studiowania po otrzymaniu dyplomu, nawet na innej uczelni. Mamy opcję studiowania klasycznych kierunków, jak dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, administracja, czy prawo, ale i również mniej klasycznych, takich jak bibliotekoznawstwo, archeologia podwodna, metrologia chemiczna, sztuka, czy kryminalistyka.
Nie ma więc możliwości, by przy tak ogromnym wyborze, nie dało się znaleźć czegoś odpowiedniego dla siebie.
Jeśli więc uważasz, że 3, lub 5 lat studiowania, to ciągle za mało i jesteś gotowy dalej studiować i rozwijać siebie, żeby jak najlepiej przystosować się do warunków rynkowych w dzisiejszych, jak i późniejszych czasach daj sobie szansę i zacznij studia podyplomowe już dziś!