UMOWA ZLECENIE A SKŁADKI, JAK TO NAPRAWDĘ JEST

UMOWA ZLECENIE A SKŁADKI, JAK TO NAPRAWDĘ JEST

Podejmując pracę każdy zwraca uwagę na rodzaj umowy jaką może nam zaoferować przyszły pracodawca, lecz niestety nie zawsze może to być jak większość woli umowa o pracę. Każdemu przyszłemu pracownikowi oprócz wynagrodzenia zależy na takiej umowie, aby mógł odprowadzać składki. Ale jak wcześniej wspomniano nie zawsze otrzymamy umowę o pracę, może to być umowa o dzieło lub zlecenie. W tym artykule zajmiemy się kwestią umowy zlecenie. A konkretnie taki temat jak umowa zlecenie- składki, gdyż każdego nurtuje pytanie jak to wygląda będąc na tej umowie i czy są te składki odprowadzane. Na pewno umowa zlecenie to mniej praw i przywilejów ale za to duża elastyczność, co dla niektórych wypada korzystniej. Jedno trzeba pamiętać że umowa ta jest umową cywilnoprawną, oznacza to że zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie jak w przypadku umowy o pracę, Kodeksu pracy. Dla pracodawcy natomiast umowa zlecenie to niższy koszt, wynagrodzenie nie musi być wypłacane co miesiąc, zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią no i umowa ta niekoniecznie musi być odpłatna. W takiej umowie na pewno musi być określenie stron umowy, opis zlecenia oraz określenie zakresu współpracy, termin i wynagrodzenie, odpowiedzialność. Po krótkim objaśnieniu co to jest ta umowa, przejdźmy do meritum naszego tematu co ze składkami? Umowa zlecenie stanowi podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego, regularne opłacanie składek z czasem sprawia że nabywamy prawo do świadczeń finansowych ze środków publicznych. Czyli doraźną pomoc lekarską, zabiegi, operacje czy po prostu wizyty u specjalistów. Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne zleceniodawca zgłaszając pracownika, jest zobowiązany wypełnić druk ZUS ZZA. Do obowiązków zatrudnionego natomiast należy również odejmowanie odpowiedniej sumy od wynagrodzenia zleceniodawcy i przekazywanie jej na konto ZUS, razem z innymi składkami. Jeśli chodzi o wymiar opłaty to wynosi ona 9% wysokości dochodu, jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę. Obowiązek opłacania tych składek nie występuje gdy zleceniobiorca jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat, lub jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą. W zasadzie umowa zlecenia właściwie zawsze pociąga za sobą obowiązek opłacania składek zdrowotnych. Tak więc regularne opłacanie składek daje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wymieniamy tu opiekę nad kobietą w ciąży, rehabilitacja czy leki. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie emerytalne to od dochodów z tytułu umowy zlecenia odprowadza się składki na ubezpieczenie, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie emerytalne co jest obowiązkowe. Chociaż praca na tej umowie nie wlicza się w żaden sposób do stażu pracy to bierze się pod uwagę czas kiedy dana osoba była zleceniobiorcą i opłacania składki emerytalnej. Tak właśnie wygląda to od strony prawnej, jeżeli chodzi o kwestię odprowadzania poszczególnych składek na ubezpieczenie i innych. Można stwierdzić że nie wygląda to tak źle, ale na pewno tracimy na tym, że mamy mniej przywilejów, za to elastyczny czas wykonania danego zlecenia. Tak więc temat „umowa zlecenie – składki” został wyjaśniony.

Rozróżnianie umów

Rozróżnianie umów

Praca oznacza stałe wynagrodzenie, stabilizację życiową, a także możliwość rozwijania swoich pasji oraz zagospodarowanie własnego czasu. Idąc do pracy, chcielibyśmy uniknąć stresu, mieć komfortowe warunki, a także pomocnych i życzliwych ludzi wokół siebie. Jeżeli atmosfera jest niedobra, to nawet z najlepszymi zarobkami ciężko jest się odnaleźć na danym stanowisku. Nie mówiąc już o słabo płatnej pracy, która nie daje szans na rozwój, a jednocześnie daje wyczuć się nerwowość w powietrzu oraz wzajemną niechęć pracowników i kierownictwa do siebie. W takiej sytuacji myśli się tylko o tym, żeby dzień minął jak najszybciej i aby równie szybko znaleźć inną pracę. Często nie jest łatwo, gdy bez zastanowienia się, doszło do podpisania umowy, a potem już po fakcie okazało się, że złożenie rezygnacji z pracy blokuje kilka punktów, przez które pracownik mógłby zapłacić wysokie kary. Dlatego istotne jest, aby dbać także o to, co się podpisuje i aby wiedzieć, jak wyglądają różnice między różnymi typami umów. Umowa zlecenie jest popularna wśród studentów. Pracodawcy mogą dzięki takim umowom ciąć koszta pracy, które są często bardzo wysokie i ten rodzaj umowy zwalnia ich z konieczności opłacania ubezpieczenia społecznego studentowi, który jest ubezpieczony przez uczelnię lub przez rodzinę. Jednak samego studenta też to zadowala, gdyż dzięki temu dostaje więcej pieniędzy na rękę. Inaczej wygląda przypadek umowy o pracę. Tam pracodawca bez względu na wiek i profesję, opłaca pracodawcy stosowne ubezpieczenia. Później obowiązek opłacania ubezpieczenia spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kwestie te są istotne w przypadku całorocznych rozliczeń podatku dochodowego. Osoby o najniższych dochodach mogą zostać zwolnione z podatku i dostaną z tego tytułu zwrot pieniędzy na swoje konto bankowe. Ciekawa jest sytuacja z umową o dzieło, która jest definiowana jako praca polegająca na sporządzeniu i wykonaniu określonego dzieła mogącego mieć materialny lub niematerialny efekt. Aby sprawdzić umowa o dzieło – podatek, należy zastanowić się jaka czynność została podjęta. Przychód z umowy o dzieło można traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli zamawiającym dzieło jest np. firma czy jednostka organizacyjna. Wtedy jednak za pobranie podatku i odprowadzenie go do urzędu skarbowego odpowiada zamawiający dzieło. Musi on zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Zamawiający jest zobowiązany także do przekazania PIT-11 zarówno urzędowi skarbowemu, jak i wykonawcy tejże umowy. Jeżeli kwota wynagrodzenia przekracza 200 złotych, to zamawiający musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18 procent i przekazać urzędowi skarbowemu. Inaczej wygląda przychód w przypadku umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną. Wtedy jest on zaliczany do innych źródeł. Umowa o dzieło może zostać bowiem zawarta między dwiema osobami, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Dochody z takiej umowy rozlicza się do końca kwietnia roku następnego, w którym się te dochody uzyskało.

Jak łatwo obliczyć wynagrodzenie netto?

Jak łatwo obliczyć wynagrodzenie netto?

Praca musi kosztować. Każdy pracownik powinien dostawać za swoją pracę godziwe wynagrodzenie. Takie, które nie tylko go usatysfakcjonuje, ale również pozwoli na życie na odpowiednim poziomie, bez zastanawiania się, co włożyć do garnka. Wielu pracodawców o tym zapomina lub szuka przede wszystkim swojego zysku, nie zważając na osoby ten zysk przynoszący. Niestety pracownicy często dają się oszukać, podpisując niekorzystne umowy lub w ogóle pracując bez niej.

Praca bez umowy o pracę może być ryzykowna. I nie mam na myśli tutaj to, że Urząd Pracy lub Urząd Skarbowy mogą upomnieć się o pieniądze, które dostają dzięki pracownikowi. Równie ważne są wszelkie ubezpieczenia: zdrowotne, chorobowe, emerytalne. Przy podpisaniu umowy o pracę są one zagwarantowane na podstawie składek, które są odliczane od umowy po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Ale po co właściwie te składki? I jak je w ogóle obliczyć?

Jest to kwestia na pozór skomplikowana, głównie przez elementy, które w sobie zawiera. Pracownik za pracę na pełny etat (na podstawie umowy o pracę) otrzymuje wynagrodzenie brutto. Jest to kwota, na jaką wycenione są obowiązki pracownika. Najniższa pensja krajowa w 2018 roku wynosi 2100 złotych brutto. Liczba ta ma ulec zwiększeniu w roku 2019. Rząd zapowiada podniesienie pensji minimalnej do poziomu 2250 złotych brutto.

Wynagrodzenie brutto nie jest wynagrodzeniem, jakie dostaniemy „na rękę”. Z pensji pracownika potrącane są składki na ubezpieczenia społeczne. Do składek na ubezpieczenia społeczne należą:

– składka emerytalna: 9,76%
– składka rentowa: 1,5%
– składka chorobowa: 2,45%

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne otrzymujemy kwotę, z której będziemy odliczać podatek na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ono 9%. Następnie obliczamy także zaliczkę na podatek dochodowy. Musimy od kwoty otrzymanej po obliczeniu składek społecznych odliczyć koszty uzyskania przychodu (które miesięcznie wynoszą 111,25 złotych). Od tej kwoty obliczamy 18% podatku dochodowego. Wyliczoną kwotę pomniejszamy o tzw. kwotę wolną od podatku (jest to wartość stała, wynosząca 46,33 zł).

W ogólnym rozrachunku sposób obliczania wynagrodzenia netto możemy określić za pomocą schematu:

Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenie zdrowotne – zaliczka na podatek za pracownika = wynagrodzenie netto.

Obliczanie tego wszystkiego może być kłopotliwe i stosunkowo skomplikowane. Z pomocą przychodzi nam kalkulator umowa o pracę. Jest to narzędzie, które w prosty sposób (online) obliczy nam wynagrodzenie netto z kwoty brutto, którą podamy. Przy okazji wyłuszczy nam na co w kolejności przeznaczamy nasze wynagrodzenie brutto. Dzięki niemu możemy w klarowny sposób sprawdzić, na co idą nasze ciężko zarobione pieniądze. Kalkulator umowa o pracę jest tym lepszy, gdyż określa nam również koszty, jakie pracodawca musi ponieść za wynagrodzenie pracownika. Nie tylko pracownik płaci składki z tytułu swojej pracy. Koszty takie ponosi również pracodawca. Dlatego rzeczywisty koszt wynagrodzenia brutto pracownika jest wyższy, niż mogłoby się wydawać.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony

Praca to zajęcie, które wielu z nas trzyma przy życiu i wracamy do niej każdego ranka z chęcią, gdy odprowadzimy już dzieci do przedszkola, czy rozstaniemy się w drodze do niej z żoną. To tak naprawdę sens naszej egzystencji, gdyż nie jesteśmy stworzeni do tego, by nic nie robić i całe życie siedzieć w domu. Nawet osoby bardzo zamożne wiedzą, że taki tryb życia prowadziłby do depresji i różnego rodzaju chorób, więc same chcą pomimo stabilizacji finansowej mieć jakieś zajęcie, poza jeżdżeniem na wycieczki i cieszeniem się życiem w ten konsumpcyjny sposób. Gdy skończymy już edukację i chcemy wybrać swoją pierwszą pracę, która będzie uwarunkowana kilkoma kwestiami, jak nasze kwalifikacje, a przede wszystkim zainteresowania, musimy wybrać też rodzaj zatrudnienia, jaki nas interesuje. Mamy dostępne wiele rodzajów umów, od umowy o pracę, umowy na zlecenie, jest też umowa o pracę na czas określony i jest ona z reguły podpisywana z osobami, które mają do wykonania jakiś cel, związany z podanym w umowie czasem. Pracowałem kilka razy na umowę z czasem określonym w niej. Z reguły zleceniodawca owej pracy ustalił ze mną wcześniej czas, w którym dana praca może być tak realnie przeze mnie wykonana i w którym postaram się z nią uporać. To bardzo fair podejście do sprawy i fajny rodzaj zatrudnienia, z którego byłem zadowolony i który dobrze wspominam. Każdy z nas jest inaczej usposobiony, pasuje mu inny tryb pracy i ma zupełnie inne cele związane z zatrudnieniem się w danym miejscu. Wszystko zależy nie tylko od naszego wykształcenia, ale także od stanu cywilnego i tego, czy posiadamy dzieci. Gdy mamy ich na ten przykład trójkę, to w pewnością zawężą nam się pole manewru w poszukiwaniu zatrudnienia i nie możemy skorzystać z wszystkich możliwości, z jakimi otworem stoi przed nami rynek. To normalne, że dla takiej osoby najlepsza będzie praca w korporacji w godzinach od 8:00 do 16:00. Gdy dzieci są w przedszkolu, lub z opiekunką, z my możemy się zająć swoimi sprawami biznesowymi. Osoby posiadające dużą ilość dzieci i rodzinę, nie chcą pracować na nocki, gdy sytuacja ich do tego nie zmusza. Wiemy przecież jak każde dziecko potrzebuje mocno swojego rodzica gdy zasypia i gdy zbliża się pora wieczornego mycia, czy karmienia. Mnóstwo osób pracuje więc też zdalnie z domu. Praca na komputerze daje coraz więcej możliwości i to my mając jakiś kontrakt decydujemy tak naprawdę, kiedy zaczynamy i kończymy naszą pracą. Jest to o tyle wygodne, że w każdym chwili możemy zaprzestać pisania zlecenia, lub prowadzenia firmy przez internet i pójść odebrać dziecko, lub zrobić na szybko obiad. Wiele rodziców praktykuje taki system pracy, gdy ma tylko taką możliwość. Są to z reguły programiści i ludzie pracujący w podobnych zawodach i branżach będących pochodnymi informatyki. Jak więc widzimy rodzajów i możliwości pracy jest obecnie na naszym rynku naprawdę dużo i każda osoba, niezależnie od stanu cywilnego, zainteresowań i wolnego czasu, jest w stanie znaleźć coś dla siebie i zostać tam na dłużej.

Co to jest umowa o pracę?

Co to jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to podstawowa forma nawiązania stosunku pracy. Zawierając umowę o pracę mamy jasno określony zakres praw i obowiązków wynikający ze stosunku pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, na mocy której pracownik zobowiązuje się do świadczenia konkretnego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy za konkretne wynagrodzenie.
Kiedy może być zawarta umowa o pracę? Art. 25 Kodeksu Pracy mówi:
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
Kodek Pracy przewiduje zatem kilka form umowy o pracę. Może być to umowa o pracę na okres próbny, która powinna być podpisana na maksymalnie 3 miesiące, a jej zadaniem jest sprawdzenie kwalifikacji zatrudnianego pracownika. Kolejnym rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony. Po upływie okresu wskazanego w umowie stosunek pracy samoistnie rozwiązuje się chyba, że strony postanowią inaczej. Następna umowa to umowa na czas wykonywania określonej pracy czyli klasyczna umowa terminowa. Ostatnim rodzajem umowy jest umowa na czas nieokreślony. Nie zawiera daty ustania stosunku pracy. Jest to umowa bezterminowa, a jej rozwiązanie może nastąpić w drodze zwolnienia, wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
Zawarcie umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Musi też zawierać konkretne elementy takie jak:
– określenie rodzaju pracy jaka ma być świadczona przez pracownika;
– miejsce wykonywania pracy;
– wynagrodzenie jakie będziemy otrzymywać za pracę;
– wymiar czasu pracy;
– termin rozpoczęcia pracy.
Zawierając umowę o pracę warto też wiedzieć w jaki sposób następuje jej rozwiązanie. Kwestię tą reguluje Kodeks Pracy. Rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się za porozumieniem stron. Oznacza to, że zarówno pracodawca jak i pracownik może wystąpić o rozwiązanie takiej umowy. Obydwie strony godzą się na ustanie stosunku pracy. Porozumienie musi być sporządzone na piśmie oraz zawierać termin rozwiązania umowy o pracę. Kolejną możliwością rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie. Wypowiedzenie wręczane jest przez jedną ze stron i nie koniecznie za zgodą drugiej. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, a stosunek pracy zostaje rozwiązany po ustawowym okresie wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę może też nastąpić bez wypowiedzenia. Jest to oświadczenie woli skutkujące natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę. Jak w pozostałych przypadkach również musi mieć formę pisemną oraz zawierać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Ostatnią możliwością jest rozwiązanie umowy po upływie czasu, na który została zawarta.
Umowa o pracę może ulec również wygaśnięciu. Kodeks Pracy wygaśnięcie umowy o pracę przewiduje w sytuacji śmierci pracownika lub pracodawcy oraz po upływie 3 miesięcznego okresu nieobecności pracownika spowodowanej tymczasowym aresztowaniem.

Korzyści płynące z umowy o dzieło

Korzyści płynące z umowy o dzieło

W dzisiejszych czasach rynek pracy obfituje w duże możliwości zawierania umów i pracy stricte samej w sobie. Większość pracowników z pracodawcami zawiera umowy o pracę. Są one korzystne, gdyż są swoistym zabezpieczeniem. Pracownik dzięki umowie o pracę może poczuć się stabilnie. Jest w końcu ubezpieczony i pewny wysokości swojego wynagrodzenia. Musi on jednak zapłacić odpowiednie składki, które mogą „pożreć” lwią część kwoty wynagrodzenia. Są jednak umowy, które są korzystniejsze dla tak zwanych „wolnych strzelców”. Tymi umowami są umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, na zasadzie której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania jakiegoś przedmiotu (lub innego dzieła), a zleceniodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia za efekt jego pracy. Jest to o tyle korzystne, że pracownik rozliczany jest za wykonanie czegoś. Nie jest istotne, w jakim miejscu naprawi przedmiot, zbuduje nowy itp. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy artystą robiącym rzeźby na zamówienie. Ważna jest przede wszystkim wykonana rzeźba i jej wygląd. Zleceniodawcy nie obchodzi chyba, w jakim warsztacie jest ona zrobiona i czy ten warsztat znajduje się w domu, czy zupełnie gdzie indziej. Liczy się efekt pracy. Czasami schemat ten może się różnić. Uzależnione jest to od zapisów zawartych w umowie.

Jak rozliczyć umowę o dzieło?

Co ze składkami ZUS oraz innymi podatkami, które odciągane sa z pensji pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę? Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że jest „najtańsza” w kwestii kosztów zatrudnienia pracownika. Umowa ta nie podlega składkom na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne, wypadkowe czy też chorobowe (wyjątek stanowi umowa zawarta z własnym pracownikiem). Umowa o dzieło jest jednak opodatkowana w różnoraki sposób (zależne jest to od kwoty brutto oraz rocznych dochodów pracownika).

A co, jeśli chcemy wypowiedzieć umowę o dzieło? Jest to niemożliwe. Żadna ze stron nie ma takiego prawa. Od umowy o dzieło można natomiast odstąpić, jednak pod pewnymi warunkami.

Zlecający może odstąpić od umowy o dzieło, jeżeli:
– zleceniobiorca długo spóźnia się z wykonaniem dzieła i możliwe jest, że nie wykona go w terminie zawartym w umowie,
– wykonawca tworzy dzieło wadliwe lub sprzeczne z umową i nie reaguje na korekty zlecającego,
– dzieło posiada wady, których w żaden sposób nie da się usunąć,
– zleceniobiorca nie wykonał dzieła.

Zamawiający dzieło, w przypadku jego wadliwego stanu, może obniżyć wynagrodzenie pracownika o kwotę potrzebną na dokończenie dzieła przez innego wykonawcę.

A kiedy odstąpić od umowy może zleceniobiorca? Następuje to wtedy, gdy nie może skonsultować się z zamawiającym, a jest to niezbędne, by
prawidłowo wykonać dzieło. Oczywiście, jeśli zamawiający odstępuje od umowy bez żadnego konkretnego powodu, to jest on zobowiązany zapłacić pracownikowi umówione wynagrodzenie. Może być ono ewentualnie pomniejszone o kwotę, jaką wykonawca zaoszczędził przez niewykonanie dzieła (na przykład nie musiał kupować materiałów).

Co z tą umową zlecenie?

Co z tą umową zlecenie?

Choć ostatnimi czasy zaczęło się to zmieniać, istnieje kilka rodzajów umów, które podpisują pracownik i pracodawca. Najbardziej demonizowaną z nich jest bez wątpienia umowa zlecenie zwana też pieszczotliwie umową śmieciową. Dlaczego ta właśnie umowa pojawia się w tylu dyskusjach i programach politycznych? Przyjrzyjmy się jej dokładniej i odpowiedzmy sobie na to pytanie.

Same minusy?

Najważniejsza różnica, w porównaniu do umowy o pracę, to pod jakie prawo podlegamy. Jako pracownik zatrudniony na zasadach umowy o pracę podlegamy kodeksowi pracy, natomiast umowa zlecenie sprawia, że traktowani jesteśmy przez kodeks cywilny. Z tą różnicą wiąże się też masa innych, drobniejszych, ale zdecydowanie bardziej zauważalnych różnic.

Pracownikowi na umowie zlecenie nie przysługuje na przykład zapłata za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy. Na pewno nie zdziwicie się też, że pracownikowi takiemu nie przysługuje też prawo do urlopu, o ile nie wynegocjuje go on podczas podpisywania umowy.

Czy może też jakieś plusy?

Tu przechodzimy do pierwszej potencjalnej korzyści, właśnie dla tworzących i podpisujących umowy. Treść umowy zlecenie może otóż przyjąć dowolną formę, nie musi nawet zostać spisana na papierze. W pewnych przypadkach dopuszczalne nawet jest przekazanie obowiązków osobie trzeciej.

Drugą zaletą jest fakt, że choć nie przysługują nam żadne korzyści jak na przykład urlop, to wciąż opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku obu rodzajów umów składki te zawsze wynoszą tyle samo, więc pracując na zasadach umowy cywilno-prawnej, nie szkodzimy swojej przyszłej emeryturze lub rencie.

Trzecią zaletą jest też swoboda, którą daje tego rodzaju umowa. Teoretycznie przynajmniej pracownik na umowie zlecenie nie musi wykonywać poleceń przełożonego, ani dostosowywać się do jego zaleceń, a jedynie wykonywać zadanie określone w jego umowie. W praktyce jednak nie za bardzo sprawdza się to w praktyce.

Ostatnią, najbardziej oczywistą zaletą, a jednocześnie największą wadą, umowy cywilno-prawnej jest zero przywiązania pracownika do pracodawcy. Możemy pracować tyle godzin ile zechcemy, a kiedy będziemy mieli dość złożyć wypowiedzenie z efektem natychmiastowym. Rozwiązanie idealne dla ludzi będących w ciągłym ruchu. Cóż… idealne o ile trafi się na fajnego pracodawcę.

Łyżka dziegciu na koniec

No właśnie, pracodawców, u których warto zatrudniać się w ramach tej umowy można ze świecą szukać. Nie dość, że traktują takiego pracownika jako tanią, i w dodatku łatwą do wymiany, siłę roboczą, to jeszcze osobę, która tej pracy desperacko potrzebuje, będą tym właśnie faktem szantażować.

Jeszcze parę lat temu właściwie ciężko było znaleźć jakąkolwiek ofertę pracy na umowę inną niż umowa zlecenie. Ta forma zatrudnienia była po prostu tańsza i łatwiejsza w wyzysku pracownika. Od jakiegoś czasu jest już lepiej, ale tym bardziej warto pamiętać żeby uważać na tego typu ogłoszenia. Nie bez powodu tyle złego się o tego typu umowach mówiło i każdy powinien wiedzieć czego od swojej pracy oczekiwać.